Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Економічні коливання в короткостроковому періоді Однак виявляється, що при спостереженні за короткостроковими коливаннями не має значення,

Економічні коливання в короткостроковому періоді Однак виявляється, що при спостереженні за короткостроковими коливаннями не має значення, який показник економічної діяльності ми розглядаємо. Більшість макроекономічних змінних, які вимірюють той чи інший вид доходів, витрат або виробництва, змінюються в значній мірі син-хрон. Коли під час рецесії реальний обсяг ВВП знижується, то ж відбувалосядит і з особистими доходами, прибутком корпорацій, споживчими витратами, інвестиціями, об'ємом промислового виробництва, об'ємом роздрібних продажів, об'ємом продажів будинків, автомобілів, бо спад - явище, що відбивається на всій економіці , що виявляється в більшості джерел макроекономічних показ-ників. Хоча більшість макроекономічних змінних змінюються синхронно, амплітуди їх коливань різні. Зокрема, як показано на графіку (б) рис. 31.1, найбільш значно протягом економічного циклу змінюються ін-вестиционного витрати. У середньому вони становлять приблизно одну сьому частину обсягу ВВП, але під час рецесії зниження інвестиційних витрат складає приблизно 60% зменшення обсягу ВВП.
Іншими словами, коли економічні умови погіршуються, значну частину падіння ВВП становить скорочення витрат на будівництво нових фабрик, житлове будівельник-ство, а також зменшення обсягу товарно-матеріальних запасів. Падіння обсягу виробництва супроводжується зростанням рівня безробіття РОВЕРЬТЕ СЕБЕ еречіслшпе і охарак-срізуйте основні Обен економі-'ських флуктуації. Зміни в обсягах виробництва товарів і послуг жорстко корелюються з рівнем зайнятості в економіці. Іншими словами, коли реальний ВВП знижує-ся, показники безробіття підвищуються. Якщо фірми приймають рішення про со-кращения обсягів виробництва товарів і послуг, їм доводиться тимчасово звільняти своїх працівників, що і зумовлює зростання рівня безробіттю-тіци. На графіку (в) рис. 31.1 представлені дані про рівень безробіття в економіці США починаючи з 1965 р. Періоди економічного спаду зображуються на малюнку затемненими областями. У кожному з періодів рецесії рівень безробіття істотно підвищується. Коли спад припиняється і реальний обсяг ВВП починає зростати, рівень безробіття поступово знижується. Рівень безробіття ніколи не наближається до нульової позначки, навпаки, він коливає-ся навколо природного рівня, рівного 5-6%.
Пояснення короткострокових економічних коливань Опис станів, в яких перебувають економічні системи на різних стадіях економічного циклу, - справа нехитра. Більш важке завдання - пояснити його-ня причин, що викликають ці коливання. Дійсно, в порівнянні з темами. вивченими нами в попередніх розділах, теорія економічних флуктуації оста-ється дискусійною. У цій та наступних двох розділах ми проаналізуємо модель. використовувану більшістю економістів для пояснення короткострокових зраді-ний економічної активності. 'Лава 31. Сукупний попит і сукупна пропозиція 679 Вузлик на пам'ять Закон Оукена Які типові зміни рівня безробіття, який визначає економічним циклом? Економісти отвеча-ють на це питання, посилаючись на закон Оукена, який вписується наступним рівнянням: Зміна рівня безробіття=-1 / 2 х (Відсоток-на зміна реального обсягу ВВП - 3%). Тобто вслучае зростання реального обсягу ВВП з середньому на 3% рівень безробіття залишається нез-менним.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Економічні коливання в короткостроковому періоді Однак виявляється, що при спостереженні за короткостроковими коливаннями не має значення, "
 1. 8.2. БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ. ПРИНЦИПИ І ДЖЕРЕЛА ПОКРИТТЯ
  економічного зростання і забезпечення повної зайнятості рекомендував проводити політику дефіцитного фі-нансування. Нормальним вважається дефіцит бюджету, наблизить-тельно відповідний рівню інфляції в країні. Міжнародні стандарти припускають можливий дефіцит бюджету на рівні 2-3% ВНП. Бюджетний дефіцит - це перевищення розміру витрат над величиною бюджетних надходжень, тобто це
 2. 3. Людська праця як засіб
  економічним благом першого порядку. Застосовуючи цю трохи витончену термінологію, ми повинні розглядати дозвілля, подібно будь-якому іншому благу, з точки зору граничної корисності. Ми повинні зробити висновок, що перша одиниця дозвілля задовольняє більш сильне бажання, ніж друга, друга більш сильне, ніж третя, і т.д. Перевертаючи це твердження, ми отримуємо твердження, що негативна
 3. 5. Коріння ідеї стабілізації
  економічному розрахунку. Грошовий розрахунок вимагає грошової системи, функціонування якої не підривається втручанням держави. Спроби збільшити кількість грошей в обігу чи то для того, щоб збільшити державні витрати, чи то для того, щоб викликати тимчасове зниження ставки відсотка, руйнують всю сферу грошового обігу та засмучують економічний розрахунок. Найпершою метою
 4. 5. Стан спокою і рівномірно функціонуюча економіка
  економічною системою. Однак, щоб проаналізувати проблеми, що виникають у зв'язку із зміною інформації, а також у зв'язку з нерівномірно і нерегулярно мінливих рухом, ми повинні зіставити їх з фіктивним станом справ, де вони імовірно усунені. Тому безглуздо заявляти, що конструкція рівномірно функціонуючої економіки не проливає світло на світ, що змінюється, і вимагати
 5. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  економічним прогресом. Якщо ми застосуємо цю мірку до різних фаз циклічних коливань виробництва, то ми повинні назвати бум деградацією, а депресію прогресом. У період буму дефіцитні фактори виробництва нерозважливо розбазарюються в помилкових інвестиціях, а наявні запаси скорочуються в результаті надмірного споживання. Уявне благо оплачується зубожінням. З іншого боку,
 6. 5. Кредитна експансія
  економічною панацеєю. Але ті, хто не заперечує, що кредитна експансія є причиною буму, тобто необхідною умовою депресії, суперечать своєї власної доктрині, борючись з пропозиціями приборкати кредитну експансію. Представники і держави, і потужних груп тиску, і поборники догматичною неортодоксальності, домінуючі на економічних факультетах університетів, погоджуються з
 7. 4.6. Додаткова інформація
  економічного зростання і добробуту нації. У Росії багатії - в основному добре освічені люди. Дві третини з них мають вищу освіту. У більшості - 86% - батьки належать до інтелігенції. Серед "капітанів" російського бізнесу практично відсутні люди без вищої освіти. Вчені як визначальних виділяють три основних критерії, що впливають на тривалість життя:
 8. БІЛЬШЕ СИЛЬНІ фінансових потрясінь
  економічній державі (Японії). Для капіталізму фінансова нестійкість - те ж саме, що проблеми спадкування для середньовічних королів або диктаторів (7). В обох випадках система виявляється в ризикованому положенні. Теоретично з капіталізмом не повинні відбуватися такі речі, як безробіття або фінансова криза. Терплячі, завбачливі інвестори, які знають фундаментальні цінності,
 9. Цілі та інструменти монетарної політики
  економічного зростання, по-друге, повної зайнятості ресурсів, по-третє, стабільності рівня цін , по-четверте, рівноваги платіжного балансу. Для стабілізації економіки держава проводить стимулюючу (експансіоністську) економічну політику в період спаду і стримуючу (контрактивної) політику в період буму. Монетарна політика впливає на економічну кон'юнктуру, впливаючи на
 10. 2. Економічні погляди А. Маршалла
  економічної теорії. У 1890 році він опублікував роботу "Принципи політичної економії", яка лягла в основу економічної освіти аж до 40-х років двадцятого століття. Тривале і потужний вплив роботи А. Маршалла частково пов'язують з компромісним об'єднанням у своїй теорії поглядів як представників класичної політичної економії в особі Сміта і Рікардо, так і
© 2014-2022  epi.cc.ua