Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Якщо приріст реального обсягу ВВП вище 3%, зниження рівня безробіття становить

Якщо приріст реального обсягу ВВП вище 3%, зниження рівня безробіття становить приблизно по-Ловін цього перевищення. Наприклад, в тому випадку, коли реальний ВВП (порівняно з показниками попе-ного року) зростає на 5% (на 2% вище встановлений-ної норми в 3%), закон Оукена пророкує падіння рівня безробіття на 1%. Якщо реальний обсяг ВВП зменшується або підвищується, але менше ніж на 3%, уро-вень безробіття зростає. Наприклад, якщо реальний обсяг ВВП у порівнянні з попереднім роком сокра-покотився на 1% (що цілком імовірно в період рецесії), закон Оукена пророкує підвищення безробіття на 2% . Закон Оукена отримав назву на честь економіста Артура Оукена, що досліджував зв'язок між зміною-ями реального ВВП і флуктуаціями рівня безробіття в економіці США.
А. Оукен не претендував на абсо-лютні істину в економічній теорії, навпаки, закон в його наведеної вище формі описує зави-симость між реальним обсягом ВВП і безробіттям виключно в США. Коли економісти розглядає-вають дані по інших країнах, вони виявляють, що числові параметри в формулі закону Оукена мають певну специфіку. Проте для всіх країн характерна кореляція між змінами реального обсягу ВВП і рівня безробіття. Відмінності короткострокового і довгострокового періодів розвитку економіки У попередніх розділах ми розглядали теорії, покликані пояснити факто-ри, що визначають найбільш важливі макроекономічні змінні. У гол. 24 ми проаналізували рівень і зростання продуктивності праці і реального обсягів по-ма ВВП; в гол.
25 - розглянули зміну реальної норми відсотка, Уравнове-Шива заощадження та інвестиції; в гол. 26 - обговорили причини безробіття; в гол. 27 і 28 - проаналізували грошову систему держави і дізналися, як зміни пропозиції грошей впливають на рівень цін, темпи інфляції та номі-нальна ставку відсотка; в гол. 29 і 30 - поширили наш аналіз на відкритому-тую економіку, щоб пояснити поняття торгового балансу і обмінного курсу валют . Наш попередній аналіз базіровалсяна двох зв'язаних між собою ідеях - класичної дихотомії і нейтральності грошей.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Якщо приріст реального обсягу ВВП вище 3%, зниження рівня безробіття становить"
 1. ЯПОНІЯ: ВЕЛИКА лінія розлому У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ ТА ТИХООКЕАНСЬКИЙ РЕГІОН
  якби решта світу, в свою чергу, отримував торговий профіцит з Японією і міг таким чином оплачувати свій торговий дефіцит з Америкою за рахунок грошей, узятих з його торгового профіциту з Японією. Проблема полягає в тому , що, за винятком небагатьох виробників сировини (або країн, що обмежують імпорт з Японії), ніхто не отримує торгових профіцитів з Японією. Всі інші мають великі
 2. Економічний цикл
  якщо попит на товари, вироблені фірмою, не насичений і зниження ціни в умовах низьких доходів забезпечить можливість збільшення обсягу продажів;> або, якщо попит на товари, вироблені фірмою, повністю насичений і навіть зниження цін не приведе до зростання обсягу продажів, перейти на виробництво нового виду товарів, що потребують технічного переоснащення, тобто заміни старого обладнання
 3. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  приросту експорту збільшив-ся в основному за рахунок вивезення американської обладнання та химиче-ської продукції. Особливе значення зіграло і включення Мексики в Се-вероамеріканское угоду про вільну торгівлю. Водночас ринок США продовжував "всмоктувати" величезний обсяг світових товар-них ресурсів. У 1994 р. закордонні поставки машинотехнічної про продукції забезпечили майже 60%, а автомобілів і
 4. 4. Побудова економіческіхзавісімостей
  якщо реальнийВНП зростає темпом 2% в гад, а дефлятор ВНП 3% на рік, то номіналь-ний ВНП збільшується при цьому на 5%. 33 закономірностей, які при цьому можуть виник-нути, використовуються фактичні дані Наприклад, теорія може передбачити, що падіння цін на ри-бу призведе до зростання споживання рибних продук-тоа Для перевірки цього прогнозу можна вико-ти фактичні дані і, якщо
 5. Глосарій
  якщо її доходименее ніж в 3 рази перевершують рівень, що визначається Мі-ністерством сільського господарства як достатній для «нор- мального продовольчого забезпечення »сім'ї. Некоториесемьі, які не є бідними з позицій наведених-го визначення абсолютної бідності, можуть нести моральниеіздержкі від відносної бідності, викликаної тим, що іхдоходи значно нижче медіанного рівня.
 6. 6. Монопольні ціни
  якщо зменшення запасу, наявного в розпорядженні його конкурентів, призведе до підвищення ціни, за якою він зможе продати свій запас. Але на конкурентному ринку він не може досягти цього результату. Виключаючи привілеї, отримані за рахунок державного втручання в ділове життя, він повинен підкорятися існуючому стану ринку. Підприємець у ролі підприємця завжди підпорядкований
 7. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  якщо зможуть краще задовольнити свої потреби. Не вистачає тільки кредиту. Додатковий кредит дозволив би підприємцям відновити або розширити виробництво. Безробітні знову набули б роботу і змогли б купувати вироблену продукцію. Це міркування виглядають правдоподібно. І проте воно в корені невірно. Якщо товари не можна продати, а робочі не можуть знайти роботу,
 8. 6. Заробітна плата та засоби існування
  якщо їм допоможуть інші люди. Родичі, друзі, благодійні фонди, допомоги по бідності допомагають нужденним вижити. Люди, що живуть за рахунок благодійності, не беруть участь у суспільному виробництві; вони не діють, оскільки мова йде про забезпечення засобами задоволення потреб; вони живуть, тому що інші люди піклуються про них. Проблема допомоги з бідності є
 9. 6.3. Аналіз руху та забезпеченості основними засобами
  приріст основних засобів на суму 86,3 тис. руб. (4,0%). Велика частина об'єктів основних засобів - 347,7 тис. руб. (96,7%) вибула з причини їх фізичного зносу і старості. У процесі аналізу встановлюють факти наявності в музичному училищі зайвих і невикористовуваних об'єктів основних засобів. В аналізованому училище (табл. 6.6) за рік було реалізовано таких об'єктів на суму 11,8 тис.
 10. КИТАЙ
  якщо колишній капіталістичний світ хоче уникнути розладу травлення при спробі поглинути 1,2 мільярда китайців, включаються в глобальну економіку, то він і сам повинен швидко перебудуватися . Надаючи належне значення тому факту, що в Китаї живе п'ята частина людства, розглянемо це питання більш докладно (8). Навряд чи хто-небудь більш оптимістично ставиться до Китаю, ніж я, але
© 2014-2022  epi.cc.ua