Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Згадаймо, що класична діхо-томия є поділ економічних показників на

Згадаймо, що класична діхо-томия є поділ економічних показників на реальні змінні (нату-ральних показники або відносні ціни) і номінальні змінні (стоїмо-стние показники). Згідно класичної макроекономічної теорії, зміни пропозиції грошей впливають на номінальні, але ніяк не на реальні змінні. Грунтуючись на положенні про нейтральність грошей, ми досліджували визначаю-щие фактори реальних змінних (реальний обсяг ВВП, реальна норма відсотка і рівень безробіття), абстрагуючись від номінальних змінних типу запропонованого-вання грошей і рівня цін (гл. 24, 25 і 26). Наскільки адекватні допущення класичної макроекономічної теорії реальної дійсності? Відповідь на це питання має вирішальне значення для розуміння функціонування економіки: більшість економістів вважають, що класична теорія описує економіку в довгостроковому періоді, але ніяк не на короткостроковому відрізку часу. Якщо ми розглядаємо часовий проміжок у кілька років, зміни пропозиції грошей впливають на ціни і інші номінальні показники, але не впливають на реальний обсяг ВВП, рівень безробіття або інші реальні змінні.
Але на короткострокових відрізках 68t) Частина 12. Економічні коливання в короткостроковому періоді Модель сукупного попиту та сукупність-ного пропозиції - модель, використовуючи-травні більшістю економістів для пояснення коротко-термінових коливань економічної активності відпо-відно з довгостроковою тенденцією розвитку. Крива сукупного попиту - крива, показую-щая кількість товарів і послуг, яке домашні господарства, фірми і уряд ба-чи б придбати при кожному даному рівні цін. Крива сукупної пропозиції - крива, що відображає обсяг товарів і послуг, вироблених і реалізованих фірмами при кожному даному рівні цін. Рис. 31.2 сукупний попит і сукупна ПРОПОЗИЦІЯ Економісти викорис-товують модель сукупність-ного попиту і сово-купного пропозиції для аналізу коротко-термінових коливань в економіці. На вертикальній осі відкладається загальний рівень цін, на горизонтальній осі - загальний обсяг вироблених в економіці товарів і послуг. Обсяг випуску і рівень цін встановлюються в точці, в якій крива сукупної пропозиції та крива сукупного попиту перетинаються.
Економічного часу припущення про нейтральність грошей не відповідає дей-ствительности. Більшість економістів вважають, що в короткостроковому періоді реальні та номінальні змінні найвищою мірою «переплетені» між собою. Таким чином, ми потребуємо нової моделі, що дозволяє описати економі-етичні реалії в короткостроковому періоді. При її побудові ми будемо вико-ти багато з інструментів, розроблених нами в попередніх розділах, але нам доведеться відмовитися від класичної дихотомії і положення про нейтральність грошей. Основна модель економічних флуктуації У фокусі нашої моделі короткострокових економічних коливань дві змінні. Перша змінна - обсяг вироблених товарів і послуг, вимірюваний реальним обсягом ВВП, друга - загальний рівень цін, вимірюваний індексом по-споживчих цін (ІСЦ) або дефлятором ВВП. Відзначте, що обсяг випуску продукції - реальна змінна, в той час як рівень цін - номінальна величина. Отже, досліджуючи зв'язок між цими двома змінними, ми отказиваемсяот принципів класичної дихотомії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Згадаймо, що класична діхо-томия є поділ економічних показників на "
 1. 9. Інстинкт агресії і руйнування
  що людина суть хижак, чиї природні вроджені інстинкти спонукають його битися, вбивати і руйнувати. Цивілізація, створюючи неприродну гуманістичну млявість, яка віддаляє людину від її тваринного походження, намагається придушити ці імпульси і потреби. Це зробило людину зіпсованим кволим істотою, яка соромиться своєї приналежності до тваринного світу і гордо називає свою
 2. 1. Сутність перехідної економіки, її головні завдання
  згадати, що політична економія (економічна теорія, економіка як наука) з'явилася в період первісного капіталізму (ринкової індустріальної системи). Монетаристи, фізіократи і класики розглядали аналізовані ними явища розвивається буржуазного суспільства як природний порядок, залишаючи більшою, як, наприклад, Д. Рікардо, чи меншою (А. Сміт та ін.) ступеня за рамками
 3. 1. Внесок історичної школи розвиток економічної теорії
  згадайте теза А. Сміта про те, що той, хто нагромаджує є благодійником нації), аскетизм, всеподавляющее почуття обов'язку. Вклад М. Вебера полягав у тому, що він досліджував взаємозв'язок між релігійними ідеями та економічною організацією суспільства, підтверджуючи тезу історичної школи, що функціонування ідей - істотна основа економічного зростання. Однак у сучасному капіталізмі ми не
 4. На графіку (б) процентна ставка визначає чисті іноземні інвес-тиции, які забезпечують
  що познайомилися, стала свого ла класикою. Таке визначення має два взаємо-гязанних значення. По-перше, теорія звертається до тоблемам, що займав розуми вчених минулих століть. -Друге, що набагато важливіше, вона використовує нятие класичної дихотомії і припущення нейтральності грошей. Згадаймо, що класична ді-: томия являє собою теоретичне поділ гальних і
 5. У. Петті: «Праця - батько ... багатства, Земля - його мати »
  що багатство - це гроші, а його джерело - торгівля. Цей погляд виглядав логічним доти, поки торгівля представлялася свого роду «холодною війною» за багатство-золото; хто продає товар і виручає гроші, той знаходить багатство, хто купує товар - той багатство розтрачує. Навпаки, якщо торгівля - справа взаємовигідна і добровільне, якщо торговельна угода - всього лише зміна власників
 6. 2. З історії методологічних дискусій: від суперечок про предмет і завдання до проблеми критерію істинності теорії
  що людина є істота, яка в силу своєї природи воліє велику масу багатства меншою »4. Подібні закони Мілль вважав по суті законами природи, не залежними від людини, на відміну від законів розподілу, які, на його думку, у відомих межах підвладні людській волі. Таким чином, вже у Мілля можна відмітити деякий методологічний дуалізм щодо двох
 7. § 2. ПРЕДМЕТ І ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  що суспільне виробництво, розподіл, обмін і споживання неможливі без певної організації. Дана організація потрібна для всякої спільної діяльності людей. Спостерігаючи за життям бджіл і мурах, ми помічаємо, що вони вміють створювати досить-складні споруди для житла і чітко взаємодіють між собою в пошуках їжі, її накопиченні і використанні. Так спрацьовує
 8. § 2. НОРМА ПРИБУТКУ ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ
  що примножує цю масу, прямо позначається на ступені вигідності бізнесу. Рентабельність залежить також від структури авансованих на виробництво засобів, а саме - від питомої ваги витрат на оплату праці працівників. Припустимо, на двох підприємствах застосований однаковий за величиною авансований капітал. Але на першому з них витрачено відносно більше коштів на наймання робочої сили.
 9. § 3. НОРМА ПРИБУТКУ ТОРГОВОГО БІЗНЕСУ
  що невеликий торговий бізнес збуває продукцію великої фірми на певній території. Так повсюдно виникають, наприклад, бензоколонки, ресторани і закусочні швидкого обслуговування (Макдональд і т.п.). Так, в 1985 р. в США 1800 великих фірм збували свої вироби через посередництво півмільйона дрібних торгових підприємств. По-друге, між торговим і промисловим капіталами встановлюються
 10. § 1. СПЕЦИФІЧНІ РИСИ МАКРОЕКОНОМІКИ
  що домогтися сталого зростання виробництва в масштабі країни і досягти повної зайнятості працездатного населення стало неможливо без безпосередньої участі держави в сфері економіки. У зв'язку з цим, природно, виникають якісь нові відносини між державою як суб'єктом національної економіки з одного боку і з фірмами і домашніми господарствами - з іншого. Кейнсіанський варіант
© 2014-2022  epi.cc.ua