Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Економічні коливання нерегулярні і непередбачувані Зміни показників економічної

Економічні коливання нерегулярні і непередбачувані Зміни показників економічної активності часто називають економіч-ським, або діловим, циклом. Як передбачається з назви, економічні флуктуацій відповідають змінам умов господарської діяльності. Коли реальний ВВП зростає високими темпами, ділове життя просто чудова. Фірми виявляють, що клієнти готові щедро заплатити за товари і послуги, прибуток зростає. З іншого боку, при зниженні реального ВВП бізнес стикається з проблемами і більшість фірм переживають падіння обсягів продажів і прибутку. Термін економічний (діловий) цикл, однак, може ввести нас в оману-ня, так як сам термін «цикл» передбачає, що короткострокові коливання сле-дмуть регулярно, за якоюсь передбачуваною схемою. Насправді підмітити яку-або систему в економічних флуктуаціях і з достатнім ступенем точності прогнозувати їх характер навряд чи можливо.
На графіку (а) мал. 31.1 представ-лені показники реального ВВП економіки США починаючи з 1965 р. затемнити-ні області представляють періоди спаду. Як показує малюнок, у наступі економічних спадів навряд чи присутня будь-яка регулярність крім тієї, що вони все-таки трапляються. Іноді флуктуації слідують одна за одною, як, наприклад, спади 1980 і 1982 рр.., Зареєстровані і періоди багаторічного посту-поступального розвитку економіки. Коливання більшості макроекономічних показників синхронізовані Реальний обсяг ВВП - узагальнюючий показник економічний діяльності - змінна, найбільш часто використовувана для відстеження короткострокових еко-номічного флуктуації. Реальний обсяг ВВП вимірює вартість усіх готових виробів і послуг, вироблених протягом аналізованого періоду часу. Він також вимірює сукупний дохід (наведений до рівня інфляції) кожного економічного агента. Глава 31. Сукупний попит і сукупна пропозиція Мільярди доларів 1992 Мільярди доларів 1992 $ 1,1000 fa) (б) Рис.
31.1 КОРОТКОСТРОКОВІ ЕКОНОМІЧНІ КОЛИВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ США На малюнку відображені-ни щоквартальні дані про стан економіки США починаючи з 1965 р. На графіку (а) перед-ставлен реальний обсяг ВВП, на графіку (б) - інвес-тіціонние витрати, на графіку (в) - рівень безробіття. Періоди спадів позначені потім-неннимі областями. Відзначте, що в період спадів реальний обсяг ВВП та інвестиційні витрати знижуються, в той час як уро-вень безробіття підвищується. Джерело: U. S. Department of Commerce, U. S. Department of Labor. 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 (В) У процен-тах до рабо-чий силі 12 10 8 6 4 2 0 1965 | Ь 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Частина 12.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Економічні коливання нерегулярні і непередбачувані Зміни показників економічної "
 1. Економічний цикл
  економічне зростання, а через постійні відхилення від тренду, спади і підйоми. Економіка розвивається циклічно (рис. 4.2). Економічний (або діловий) цикл являє собою періодичні спади і підйоми в економіці, коливання ділової активності. Ці коливання нерегулярні і непередбачувані, тому термін «цикл» досить умовний. Виділяють дві екстремальні точки циклу: точку піку,
 2. Аналіз, який ми проведемо в наступному розділі, в чому заснований на спадщині Джона
  економічні коливання навколо довгострокових трендів. Ці флуктуації нерегулярні і в значній мірі непередбачувані. Під час еконо-мічного спаду реальний обсяг ВВП та інші показники доходів, витрат і виробництва сни-жають, а рівень безробіття зростає. Для аналізу короткострокових економічних коливань використовується модель сукупного попиту та сукупної
 3. БІЛЬШЕ СИЛЬНІ фінансових потрясінь
  економічній державі (Японії). Для капіталізму фінансова нестійкість - те ж саме, що проблеми спадкування для середньовічних королів або диктаторів (7). В обох випадках система виявляється в ризикованому положенні. Теоретично з капіталізмом не повинні відбуватися такі речі, як безробіття або фінансова криза. Терплячі, завбачливі інвестори, які знають фундаментальні цінності,
 4. Цілі та інструменти монетарної політики
  економічного зростання, по-друге, повної зайнятості ресурсів, по-третє, стабільності рівня цін , по-четверте, рівноваги платіжного балансу. Для стабілізації економіки держава проводить стимулюючу (експансіоністську) економічну політику в період спаду і стримуючу (контрактивної) політику в період буму. Монетарна політика впливає на економічну кон'юнктуру, впливаючи на
 5. § 3. Макроекономічна нерівновага
  економічне зростання йде наче по прямій траєкторії (випуск продукції збільшується пропорційно зростанню виробничих факторів), б) стан нерівноваги (незбалансованості), коли господарський розвиток випробовує коливання в динаміці виробництва. Саме такий стан найбільш характерно для макроекономіки. Що ж являють собою економічні коливання, зокрема, що
 6. 4. Побудова економіческіхзавісімостей
  економічних за-19 Для любителів математики: головою темп інфляції може бути рас-лічений за формулою [(1,004 I) 12 - 1] х 100%, яка є частнимслучаем формули, наведеної у виносці 18. 20 Інша корисна формула розбиває темп приросту номінального ВНПна складові частини. Як ми вже відзначали, зміни номінальногоВНП відображають зміни як пен, так і обсягу реального випускаВираженний
 7. 4. Стабілізація
  економічної теорії в поняття вимірювання не можна вкласти ніякого сенсу. У гіпотетичному стані стійких умов немає змін об'єкта вимірювань. У фактично існуючому світі змін немає незмінних точок, розмірів, відносин, які могли б служити як еталон. Купівельна спроможність грошової одиниці ніколи не змінюється рівномірно щодо всіх купуються і продаються
 8. 5. Стан спокою і рівномірно функціонуюча економіка
  економічною системою. Однак, щоб проаналізувати проблеми, що виникають у зв'язку із зміною інформації, а також у зв'язку з нерівномірно і нерегулярно мінливих рухом, ми повинні зіставити їх з фіктивним станом справ, де вони імовірно усунені. Тому безглуздо заявляти, що конструкція рівномірно функціонуючої економіки не проливає світло на світ, що змінюється, і вимагати
 9. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  економічної системи у відповідність зі станом ринку і рух до встановлення кінцевих цін і процентних ставок порушуються з появою нової інформації, а саме додаткової кількості інструментів, що не мають покриття , пропонованих на позиковому ринку. При валової ринкової ставкою, яка існувала напередодні цих пертурбацій, всі ті, хто був готовий зайняти гроші за цією ставкою, з поправкою в
 10. 4.6. Додаткова інформація
  економічного зростання і добробуту нації. У Росії багатії - в основному добре освічені люди. Дві третини з них мають вищу освіту. У більшості - 86% - батьки належать до інтелігенції. Серед "капітанів" російського бізнесу практично відсутні люди без вищої освіти. Вчені як визначальних виділяють три основних критерії, що впливають на тривалість життя:
© 2014-2022  epi.cc.ua