Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Покажіть наслідки цього шоку на вашому графіку з частини (а) питання.

Покажіть наслідки цього шоку на вашому графіку з частини (а) питання. Якщо ФРС зробить експансіоністську грошово-кре-дітно політику, чи повернеться економіка до первинних темпам інфляції і рів-ню безробіття? в. Припустимо, що для економіки, що знаходить-ся в довгостроковій рівновазі, підвищується ціна імпортованої нафти. Покажіть послід-наслідком шоку на новому графіку, аналогічному графіком з частини (а) питання. Чи дозволить експансіоністська грошово-кредитна політи-ка ФРС повернутися до первинних тим-пам інфляції і рівня безробіття? Якщо ФРС зробить стримуючу грошово-кредитну політику, чи дозволить це повер-короткостроковому періоді 745 тіться до первинних темпам інфляції і рівня безробіття? Поясніть, чому ця ситуація відрізняється від наведеної в частині (б) питання. 5. Припустимо, що ФРС вважає природний рівень безробіття рівним 6%, тим часом як фактичний природний рівень дорівнює 5,5%. Як позначиться на економіці політика ФРС, ос-Нова на даному припущенні? 6. Припустимо, що ФРС оголосила про обме-котельної грошово-кредитній політиці, спрямований-ної на зменшення темпів інфляції.
За яких умов подальший економічний спад бу-дет більш-менш серйозним? Поясніть. а. Угоди про заробітну плату є короткостроковими. б. Суб'єкти економіки не довіряють заяви-ям ФРС. в. Інфляційні очікування швидко змінюють-ся відповідно фактичної інфляції. 7. Деякі економісти вважають, що краткосроч-ная крива Філліпса є відносно кру-той і швидко переміщається у відповідь на зміни в економіці, інші дотримуються протилежний поглядів. Хто з них схвалив б проведення стримуючої кредитно-грошової політики? 8. Відповідно до одного з варіантів закону Оукена (гл. 31), якщо реальний ВВП нижче трендового рівня на 1%, рівень безробіття вище природного рівня на 0,5%. Якщо в США коефіцієнт по-терь дорівнює 5, природний рівень безробіття - 6%, а ФРС має на меті через 5 років домогтися зниження темпів інфляції до 2%, яким буде середньорічний рівень безробіття? 9. Уявіть собі економіку, в якій вся за-робітна плата врегульована трирічний контрактами. ФРС оголошує про початок антіін-фляціонной політики.
Усі суб'єкти економіки довіряють рішенням ФРС. Як дана ситуація відіб'ється на коефіцієнті втрат? Поясніть, чому? Що може зробити ФРС для зни-ження витрат антиінфляційної політики? Частина 13 Підсумкові роздуми ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ Макроекономічна політика в цьому розділі ви - Розгляньте питання про доцільність державного впливу на економіку - Відповісте на питання про співвідношення нормативної та дискреционной монетарної політики - проаналізуєте питання про грошово-кредитній політиці іентрального банку та нульової інфляції - Розгляньте питання про бездефіцитний бюджеті - Відповісте на питання про необхідність стимулювання заощаджень і змін податкового законодавства Відкривши будь-яку американську газету, ви напевно знайдете в ній статтю політика економіста або журналіста, прізивающуюк зміни економічної політики.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Покажіть наслідки цього шоку на вашому графіку з частини (а) питання. "
 1. 4.6. Додаткова інформація
  В даний час зросло значення освіти та самоосвіти. Розумні люди живуть довше. Смертність людей з високим рівнем освіти в чотири рази нижче, ніж у малоосвічених. До останнього часу вважалося, що на тривалість життя людини в основному впливають три чинники: спадковість, спосіб життя і екологія. Проте вчені дійшли висновку, що розумні живуть довше і менше хворіють.
 2. 3. Методи економічної теорії. Економічні категорії і закони
  Якщо предмет науки характеризується тим, що вона вивчає, то метод - як це досліджується. Одне витікає з іншого. Від правильно прийнятого методу залежить реальність результатів. Економіка як наука використовує широкий спектр методів наукового пізнання. Метод - це сукупність прийомів, способів, принципів, за допомогою яких визначаються шляхи досягнення мети. Одним з таких методів при
 3. § 9. НТР та її роль в економічному прогресі
  Сутність НТР та її основні етапи. Особливості сучасного етапу НТР і економічний прогрес Сутність НТР та її основні етапи. В історії розвитку техніки виділяють три основні етапи. Перший почався з появою найелементарніших знарядь праці й тривав до кінця XVIII - початку XIX в., Тобто до виникнення машинного виробництва. Цей етап охоплював понад 3 млн років існування
 4. § 2. ВИРОБНИЦТВО І ЙОГО СУЧАСНА СТРУКТУРА
  Фактори і можливості виробництва Виробництво включає три різнорідних фактора (лат.. Factor - робить, що виробляє). Розглянемо їх у натурально-речовому вигляді, який властивий кожному суспільству. Перший фактор - суб'єктивний, людський. Для виробництва завжди потрібні люди, які мають необхідні знання та трудові навички. Звідси перше творчою силою є праця. Праця в
 5. Чи є економіка наукою?
  Економісти відомі своїми разногласіямі.Джордж Бернард Шоу, наприклад, стверджував, що «навіть якщо всіх економістів скувати одним ланцюгом, то й тоді вони не прийдуть до єдиної думки» 3. Еслів наведеному висловлюванні «економістів» замінити «фізиками», ніхто не засміється. Однак есліфізікі погоджуються в усьому, а економісти ні вчем, то чому церемонія присудження Нобель-ських премій з економіки та ж,
 6. Сукупний попит та пропозиція: забегаявперед
  В залишилася частини даного параграфа ми предста-вим просту схему, яка згодом станетядром макроекономічного аналізу рівня цін (і, отже, темпів інфляції), а також уровнявипуска продукції (і, отже, безробіття). Це схема сукупного попиту та сукупної про-позиції. Макроекономічний графік попиту і про-позиції виглядає так само, як його стандартний мікрое-
 7. НЕ ДІЛИТИ, А ЗАРОБЛЯТИ
  * - Не знаю, погодьтеся ви зі мною чи ні , Леонід Іванович, але створення Державної комісії з економічної реформи викликало, судячи з усього, далеко не однозначну реакцію. Чотири з половиною роки всі ми бачимо, як все більше погіршується економічний стан країни, знижується рівень життя населення. Трохи не кожного місяця до переліку дефіцитних товарів додаються нові. М'ясо - по
 8. 5. Принцип методологічної одиничності
  Праксиология починає свої дослідження не просто з дій індивіда, а з окремої дії. Вона не звертається в неясних термінах до людського дії взагалі, а має справу з конкретною дією, яке певний людина скоїла в певний день в конкретному місці. Зрозуміло, вона не стосується випадкових і зовнішніх характеристик цієї дії і його відмінностей від всіх інших дій, а
 9. 1. Закон граничної корисності
  Діяльність сортує і ранжує; спочатку вона знає тільки порядкові, а не кількісні числівники. Але зовнішній світ, до якого діючий людина повинна пристосовувати свою поведінку, це світ кількісної визначеності. У даному світі існують кількісні зв'язки між причиною і наслідком. В іншому випадку, якби певні речі могли приносити необмежену користь, в
 10. 3. Чистий ринкова економіка
  Ідеальна конструкція чистої або вільної ринкової економіки передбачає існування поділу праці та приватній власності (управління) на засоби виробництва, а отже, ринкового обміну товарами та послугами. Вона припускає, що дії ринку не створюють перешкод інституціональні фактори, що держава, громадський апарат стримування і примусу, прагне оберігати
© 2014-2022  epi.cc.ua