Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
В.В. Борисова. Лекції з економіки, 2009 - перейти до змісту підручника

ІНФЛЯЦІЯ. Кривої Філліпса. Стагфляції


Термін інфляція запозичений економістами з медицини. Він використовується для позначення злоякісної пухлини. Єдиного визначення інфляції немає. Інфляція - це знецінення паперових грошей, падіння їх купівельної спроможності в результаті їх надмірного випуску, наслідком чого є підвищення загального рівня цін. Або інфляція - це підвищення загального рівня цін.
При будь-якому визначенні інфляції вона вимірюється за допомогою індексу загального рівня цін: якщо в даному році індекс цін склав величину 140 по відношенню до деякого базового року (індекс 100), то темпи інфляції становлять 40%. Темп інфляції можна вимірювати, зіставляючи значення індексів даного року і і попереднього, наприклад: індекс попереднього року дорівнює 120, індекс даного року - 240, тоді:

Щоб визначити період подвоєння рівня інфляції при низьких темпах, використовується правило величини 70, яку потрібно розділити на темп інфляції. Це ж правило можна використовувати і в інших випадках - у випадках подвоєння ВВП, нац. доходу, особистих заощаджень і т.д..
Інфляція може бути охарактеризована з різних точок зору:
1) за характером
a) класична інфляція - характерна для вільної конкуренції (падіння купівельної спроможності грошей, наявність товарного дефіциту з причини позаекономічних катастроф, в цих умовах держава змушена друкувати додаткову кількість паперових грошей для покриття бюджетних витрат);
b) хронічна інфляція - явище сучасне («паперові ціни» ростуть практично безперервно за відсутності товарного дефіциту);
2) за формами прояву
a) відкрита (виявляється в зростанні загального рівня цін);
b) прихована, або пригнічена (при незмінності загального рівня цін наростання товарних дефіцитів, поява черг, розвиток чорного ринку, змушений зростання вкладів на ощадкнижках);
3) за темпами
a) повзуча;
b) лавірую;
c) гіперінфляція;
4) по можливості прогнозування
a) очікувана
b) несподівана
5) за сферою виникнення
a) інфляція попиту - швидко збільшуються сукупні витрати;
b) інфляція пропозиції - зростання витрат, цін на ресурси і т.д..
Причинами інфляції є:
? надмірний випуск паперових грошей для покриття бюджетних дефіцитів;
? важка структура економіки - прискорений розвиток важкої промисловості, зростання грошових доходів у цій сфері при відставанні виробництва предметів споживання і, як наслідок, зростання цін на них;
? розвиток військово-промислового комплексу (ВПК);
? наявність монопольної влади, «великого бізнесу» і «великих профспілок»;
? характер сучасної кредитно-грошової системи, в умовах якої золото не виконує своїх грошових функцій, незабезпеченість і нерозмінні паперових грошей на золото пом'якшує межі їх випуску, як наслідок цього, сучасну економіку називають інфляційної, т.к. інфляція є умовою її успішного функціонування.
Між інфляцією і безробіттям існує певний зв'язок, яка виявляється на проміжному відрізку кривої сукупної пропозиції, а на горизонтальному і вертикальному відрізках не виявляється. На горизонтальній ділянці змінюється зайнятість без інфляції, а на вертикальному інфляція зростає, але зайнятість не змінюється. На проміжному ділянці змінюється і рівень цін і рівень зайнятості.
Англійський економіст Філліпс на основі статистики за 100 років дійшов висновку про наявність певної залежності між рівнем інфляції та безробіття.
Крива Філіпса має істотне значення з точки зору державної економічної політики. Вона показує, що держава змушена вирішувати дилему: досягти одночасно двох цілей воно не може, воно змушене приймати рішення по принципи меншого зла.
Протягом тривалого періоду мала місце наступна ситуація - економічні спади (стагнація) супроводжувалася падінням загального рівня цін, тобто дефляцією. У 70-ті роки XX в. західна економіка зіткнулася з якісно новою ситуацією - економічний спад супроводжувався зростанням загального рівня цін, тобто інфляцією. Ця єдність стагнації та інфляції називається стагфляцією.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ІНФЛЯЦІЯ. кривої Філліпса. стагфляції "
 1. Висновки
  1. Економічна нестабільність макроекономіки проявляється через циклічність, безробіття та інфляцію, які свідчать про наявність «хвороб» ринкової економіки. 2. Циклічність - це рух національної економіки від однієї макроекономічної рівноваги до іншого. Розрізняють такі види циклів: короткі цикли Дж. Китчина (2-4 роки), цикли К. Жугляра (7-12 років), промислові
 2. Тема 42. ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ
  1. Поняття інфляції та її форми. Інфляція як економічне явище обумовлена існуванням паперових грошей. Інфляція - надмірне переповнення грошового обігу паперовими грошима понад потреб товарообігу, що приводить до знецінення грошей, зростання цін, погіршення якості товарів, що випускаються. Інфляція проявляється в першу чергу в рівні цін, її можна зафіксувати через
 3. На графіку (а) мал.
  На графіку (а) мал. 33.8 це скорочення пропозиції представлено зрушенням кривої сукупної пропозиції вліво, з ASx до AS2. Рівень цін підвищується від P1 до P2, а обсяг випуску знижується від F1 до Y2. Дана економічна ситуація отримала назву стагфляції. Зрушення сукупної пропозиції пов'язаний з аналогічним зміщенням коротко-строкової кривої Філліпса (графік (б) рис. 33.8). Так як
 4. Інфляція і безробіття. Крива Філіпса
  Для вивчення феномена інфляції нерідко використовується крива Філліпса. Вона вказує на наявність зворотного зв'язку між рухом цін (і заробітної плати) та рівнем безробіття. Цю зв'язок вперше встановив австралійський економіст Філліпс (див. гл. 14). Він звернув увагу, що в умовах депресії, для якої характерно зниження або, принаймні, гальмування цін, спостерігається зростання безробіття. С
 5. 3.4. МЕТОДИ БОРОТЬБИ З БЕЗРОБІТТЯМ. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК БЕЗРОБІТТЯ, ІНФЛЯЦІЇ І ВНП
  Державне регулювання ринку праці - це комплекс еко-номічного, адміністративних, законодавчих і організаційних заходів держави щодо захисту працівників від фінансових втрат, викликаний-них безробіттям. Методи боротьби з безробіттям визначаються наукової концепції-їй, якою керується уряд країни при розробці дер-жавних програм зайнятості. Відповідно до поглядів
 6. 1. «Нова класика» у контексті актуальних проблем теорії і практики
  Довгий час при обговоренні питання про те, як ті чи інші заходи грошової політики впливають на економіку, економісти виходили з неявного припущення, що економічні i уб'екти реагують на ці заходи, як якщо б вони зіштовхуючи-шсь з ними кожен раз вперше. Івьшя словами, у економічних +1 Роберт Лукас народився в 1937 р. в США. Здобув освіту в Чикаго-I ком і
 7. 4. Взаємодія інфляції і безробіття
  . Крива Філіпса Наприкінці 50-х років ХХ століття один з представників кейнсіанської школи англієць А. Філліпс проаналізував співвідношення між темпами зміни заробітної плати і рівнем безробіття. Це співвідношення знайшло своє вираження у графіку, який отримав назву крива Філліпса (рис.3). Рис.3. Крива Філіпса (перший варіант) Крива Філіпса носить низхідний характер,
 8. 5.3.2. Взаємозв'язок безробіття та інфляції
  Важливою основою для державного регулювання ринку праці з метою зниження рівня безробіття є взаємозв'язок безробіття та інфляції. Графічно вона виражається кривої Філліпса (рис. 5.3). Рис. 5.3. Крива Філіпса: Р - рівень цін, що відображає темпи інфляції; U - рівень безробіття; N - поєднання природного рівня безробіття і зростання цін при цьому рівні безробіття; UN * сг
 9. 1. «НОВА КЛАСИКА» В КОНТЕКСТІ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
  Довгий час при обговоренні питання про те, як ті чи інші заходи грошової політики впливають на економіку, економісти виходили з неявного припущення, що економічні суб'єкти реагують на ці заходи, як якби вони стикалися з ними кожен раз вперше. Іншими словами, в економічних суб'єктів передбачалося відсутність «соціальної» пам'яті і здатності навчатися. Разом з
 10. Інфляція та її показники
  Інфляція (від лат. Inflatio - здуття) - це стійка тенденція зростання загального рівня цін. У даному визначенні важливі наступні слова: 1) стійка. Це означає, що інфляція - процес тривалий, якась тенденція, і тому її слід відрізняти від стрибка цін, 2) загального рівня цін. Інфляція не означає зростання всіх цін в економіці. Ціни на різні товари можуть вести себе по-різному: підвищуватися,
© 2014-2022  epi.cc.ua