Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

На графіку (а) мал.

На графіку (а) мал. 33.8 це скорочення пропозиції представлено зрушенням кривої сукупної пропозиції вліво, з ASx до AS2. Рівень цін підвищується від P1 до P2, а обсяг випуску знижується від F1 до Y2. Дана економічна ситуація отримала назву стагфляції. Зрушення сукупної пропозиції пов'язаний з аналогічним зміщенням коротко-строкової кривої Філліпса (графік (б) рис. 33.8). Так як скорочення обсягів виробництва змушує фірми до зменшення числа зайнятих, рівень безработ-ці зростає. Підвищення рівня цін означає зростання темпів інфляції (виражених у відсотках зміни рівня цін у порівнянні з попереднім роком). Таким чином, зсув сукупної пропозиції веде до зростання і рівня безробіття і темпів інфляції.
Крива короткострокової взаимозависимо-сти інфляції і безробіття зсувається вправо, з PCx в PC2. Зіткнувшись з несприятливим зрушенням сукупної пропозиції, політики опиняються перед важким вибором. Якщо вони обмежать сукупний попит (бо-ба з інфляцією), ще більше зросте безробіття. Політика розширення сукупність-ного попиту (боротьба з безробіттям) означає прискорення темпів інфляції. Іншими словами, вибір між інфляцією та безробіттям, перед яким виявляються го-сударственние діячі, куди менш сприятливий, ніж той, який вони мали до сдві-га сукупної пропозиції, бо доводиться змиритися або з підвищенням темпів інфляції для даного рівня безробіття, або з високим рівнем безробіття для даних показників зростання цін, або з якоїсь комбінацією більш високого рів-ня безробіття і більш високих темпів інфляції.
Істотно важливим є питання про тимчасові терміни несприятливого зсуву кривої Філліпса. Відповідь залежить від зміни інфляційних очікувань. Якщо суб'єктів-ти економіки розглядають підвищення цін як тимчасове відхилення, інфляція-ційні очікування не змінюються і крива Філліпса незабаром повернеться у вихідне положення. Але якщо економічні агенти розглядають шокові зміни як провозвестниковнаступления нової ери високої інфляції, інфляційні сподівання-ня зростають і крива Філліпса залишиться в новому небажаному положенні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " На графіку (а) мал. "
 1. 11.3. Аналіз складу, структури і динаміки кредиторської заборгованості
  графіку (рис. 11.1). {Foto207} На графіку точками показані суми, сплачені інститутом, дати їх перерахування та відповідність сум і дат договірними умовами. Графік відображає, що погашення заборгованості вироблялося в основному своєчасно, хоча і не завжди в повному обсязі. Але зустрічаються й випадки прострочення платежу, як в липні. Наприкінці року було допущено утворення значної суми
 2. Крива попиту і закон падаючого попиту
  графіці. Припустимо, що при ціні 5 дол за одиницю товару усіма споживачами буде куплено на ринку 10 одиниць товару, при ціні 4 дол за одиницю товару - 11 одиниць товару, при ціні 3 дол відповідно 12 одиниць, при 2 дол - 15 одиниць і при ціні 1 дол за одиницю товару буде куплено 20 одиниць. Якщо ціни Рза одиницю товару відкладемо по осі ординат, а кількість товару Q, на яке
 3. 4. Рівновага попиту та пропозиції. Рівноважна ціна. Роль ціни в економіці
  графіку (рис. 4.10). Даний графік виражає одночасне поведінка попиту та пропозиції окремого товару і показує, у якій точці дві лінії перетнуться (т. Е). У цій точці досягається рівновага. Координатами точки Е є рівноважна ціна РЕ і рівноважний обсяг QE. Точка Охарактеризуйте рівність QE=Q ^=Qc, де Qs - обсяг пропозиції, QD - обсяг попиту. Точка рівноваги
 4. Механізм функціонування ринку праці
  графіка на рис. 8.1, на якому по горизонтальній осі - кількість праці (QL), по вертикальній - ставки заробітної плати (W). Ринкова пропозиція праці для певного виду праці при даній заробітної платі є сума обсягів пропозиції всіх працівників. Загальна пропозиція праці в економіці залежить від чисельності працівників, готових продавати робочу силу роботодавцям. Чисельність таких
 5. Зовнішні ефекти
  графіку крива пропозиції дорівнює динаміці MSC - ^ граничних суспільних витрат; крива попиту D} - динаміці МРВ - граничних приватних вигод (marginal private benefits) ; крива попиту D2 - MSB - граничних суспільних вигод (marginal social benefits); р D,=MSB S=MSC QI МЕЕ - граничні зовнішні вигоди (marginal external benefits). Так як граничні соціальні вигоди більше
 6. Шоки попиту та пропозиції. Теорія катастроф. Стабілізаційна політика
  графіку іншим за характером ділянкою і потім зовсім нової кривої. Приблизно так можна уявити теорію катастроф, розроблену математиками, але не економістами. Падаючий, обвальний характер зміни цін по відношенню до якоїсь групи товарів, в свою чергу, відбивається на ринковій кон'юнктурі в цілому, бо ринки взаємопов'язані, впливають один на одного. Початковий негативний імпульс може
 7. Пропозиція грошей і грошовий мультиплікатор
  графіку рис. 16.3, а: по осі абсцис відкладається величина пропозиції грошей (Ms), а по осі ординат - процентна ставка (/ -). Така ситуація характерна для жорсткої монетарної політики, спрямованої на стримування інфляції. Для цього використовуються такі інструменти, як зміна норми обов'язкових резервів і операції на відкритому ринку. Крива пропозиції грошей має горизонтальний вигляд тоді,
 8. Тема 10. ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ
  графіка (рис. 10.1). {Foto11} Рис. 10.1. Функція попиту З'єднання між собою точок на графіку, кожна з яких є конкретною комбінацією ціни і кількості, дозволяє побудувати криву попиту D. 2. Пропозиція та її функція. Пропозиція - це кількість товарів (послуг), яку продавці готові продати на ринку. Як і попит, воно залежить від ряду факторів і може бути формалізовано.
 9. Тема 15. ЗАКОН УБУТНОЇ Гранична продуктивність
  графіку (рис. 15.1). {Foto35} Рис. 15.1. Дія закону спадної граничної продуктивності Побудуємо графік, де основна лінія ОАВСВ - динаміка загального продукту: 1. Розділимо криву загального продукту на кілька від - різке: ОВ, нд, СD. 2. На відрізку ОВ довільно візьмемо точку А, в якій загальний продукт (ОМ) дорівнює змінному фактору (ОР). 3. З'єднаємо точки О і А - отримаємо ОАР,
 10. Тема 18. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА: ЇХ ВИДИ, ДИНАМІКА
  графіку (рис. 18.3). {Foto48} 18.3. Середні витрати фірми С - витрати фірми; Q - кількість продукції, що випускається. 5. Гранична фірма. Для підприємця важливо знати, як його середні загальні витрати atcсоотносятся з ринковою avcценой. При цьому можливі три ситуації, коли ринкові ціни: а) нижче витрат; б) вище витрат; в) рівні недоліків. У ситуації а) фірма буде
© 2014-2021  epi.cc.ua