Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Висновки Рівень безробіття - відсоткове відношення числа безробітних до загальної кількості

Висновки Рівень безробіття - відсоткове відношення числа безробітних до загальної кількості рабо - чий сили. Бюро статистики праці щомісяця визначає цей показник, грунтуючись на дан-них обстеження багатьох тисяч сімей. Рівень безробіття не є абсолютно надійним показником зайнятості населення. Багато людей, які вважають себе безробітними. насправді не прагнуть працювати. Серед тих. хто більше не відносить себе до робочої сили, є Глава 26. Природний рівень безробіття 579 чимало охочих трудитися, які втратили надеж-ду знайти роботу після довгих і безплідних її пошуків. У США більшість втратили роботу, як правило, швидко знаходять нову. Проте процес працевлаштування деяких безработ-них розтягується на багато місяців. Закони про мінімальну заробітну плату - одна з причин безробіття.
Перевищення оп-лати праці некваліфікованих робітників точ-ки рівноваги веде до збільшення пропозиції робочої сили та зниження попиту на неї. Значен-ня цього перевищення і визначає величину безробіття. Друга причина безробіття - діяльність профспілок. Коли профспілки домагаються уве-личения заробітної плати своїх членів вище рівня рівноважного стану, виникає хати-струм пропозиції робочої сили. Третя причина виникнення безробіття пояснюється за допомогою теорії ефективної оплати праці, відповідно до якої работо-Датель вигідно платити зарплату, що перевищує рівноважний рівень. Така зарплата дозволяє підтримувати необхідний рівень здоров'я робітників, веде до зниження плинності кадрів, підвищенню кваліфікації персоналу та гарантує його старанну роботу. Четверта причина безробіття полягає в тому, що для пошуку нового робочого місця, наи-кращим чином відповідного похило-стям та кваліфікації працівника, потрібен певний час.
Страхування по безработ-це - державна програма матеріальної підтримки втратили роботу. Її отрицатель-ний ефект проявляється у збільшенні безра-ботіци, обумовленої пошуком відповідного робочого місця. Основні поняття Робоча сила Рівень безробіття Частка робочої сили у загальній чисельності дорослого населення Природний рівень безробіття Циклічна безробіття Зневірені працівники Профспілка Коллектівнийдоговор Страйк Ефективна заробітна плата Пошук роботи Страхування по безробіттю Питання 1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Висновки Рівень безробіття - відсоткове відношення числа безробітних до загальної кількості "
 1. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
  висновки радикалів тільки з певними умовами та застереженнями. Помірні не пропонує взагалі скасувати частку менеджменту; вони б задовольнилися урізанням її до справедливої величини. Оскільки уявлення про справедливість доходів підприємців і капіталістів варіюються в широких межах, то різниця між точками зору радикалів і поміркованих не має великого значення. Помірні також
 2. Рівень безробіття розраховується як процентне відношення числа безработ-них до загальної
  рівень безробіття - рівень безработ-ці, відповідний сталого перебуваючи-нию економіки, навколо якого відбуваються коротко-термінові коливання. Циклічна безробіття - відхилення факти-чеського рівня безробіття від природного. Щоб краще зрозуміти, як виконуються обчислення, звернемося до даних 1995 У цьому році в економіці США були зайняті 124900000 людина,
 3. Лекція 14-я Американські апологети найманого рабства. Д. Б, Кларк
  висновок, що соціалізм не втратить свого 13 * 195 впливу до тих пір, поки він буде розглядатися як едина засіб уникнути панування монополій-Але якщо вдуматися у зміст цієї критики, то ми уви-дим, що Кларк і інші американські економісти насамперед намагалися абсолютно перекрутити поняття монополій, тол-куя їх у буквальному сенсі, як таке підприємство,
 4. Глосарій
  висновків Е. Хекшера і Б. Оліна про спрямованість міжнародної спеціалізації країни Паритет купівельної спроможності (ПКС) - фактичне співвідношення між валютами порівнюваних країн, що розраховується як співвідношення цін на аналогічні товари та послуги, вироблені в цих країнах. Це реальна ціна національної грошової одиниці у валюті іншої країни Перехресна еластичність попиту - ступінь
 5. § 3. Макроекономічна нерівновага
  висновків, існування великих циклів представляється, щонайменше, вельми вірогідним. У якості першої гіпотези для пояснення великих хвиль кон'юнктури була висунута концепція, істота якої полягає в наступному. "Великі цикли можна розглядати як порушення і відновлення економічної рівноваги тривалого періоду. Основна причина лежить у механізмі нагромадження, акумуляції та
 6. Глосарій
  рівень, що визначається Мі-ністерством сільського господарства як достатній для «нормального продовольчого забезпечення» сім'ї. Некоториесемьі, які не є бідними з позицій наведених-го визначення абсолютної бідності, можуть нести моральниеіздержкі від відносної бідності, викликаної тим, що іхдоходи значно нижче медіанного рівня. БЕЗСТРОКОВА РЕНТЛ Perpetuity. Цінний папір ,
 7. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  висновку трохи іншим шляхом (Hayek. Prices and Production. 2d ed. London, 1935. P. 96 ff.).]. Існування незавантажених потужностей і безробіття не є вагомим аргументом проти правильності теорії фідуціарного кредиту. Віра прихильників кредитної експансії та інфляції в те, що утримання від подальшої кредитної експансії та інфляції увічнить депресію, в корені хибна. Заходи, пропоновані
 8. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  висновок про те, що заміна демократичних процедур тоталітарними принципами зробить чиновників більш справжніми представниками народу в порівнянні з виборчою кампанією. Відображенням цих тоталітарних міфів у області економічної демократії ринку є твердження про те, що окремий споживач безсилий проти виробників, а окремий працівник проти роботодавця. Зрозуміло,
 9. 4. Цілі девальвації валюти
  рівень життя, так як їх погодинні реальні ставки заробітної плати зросли.) Тягар посібників з безробіття стало нестерпним. Мільйони безробітних перетворилися на серйозну загрозу спокою в країні. За індустріальним країнам бродив привид революції. Але профспілкові лідери не йшли на поступки, і жоден державний діяч не знайшов в собі мужності відкрито кинути їм виклик. Перебуваючи в
 10. 9.2. Аналіз забезпеченості установи трудовими ресурсами
  висновки про співвідношення між категоріями персоналу в цілому по лікарні. Однак аналіз оптимальності співвідношень між категоріями необхідно проводити не в цілому по установі, а по відділеннях на підставі штатних нормативів і штатного розкладу. При вивченні співвідношень трудові ресурси класифікуються не тільки за категоріями персоналу, а й за спеціальностями, посадами, характером роботи.
© 2014-2022  epi.cc.ua