Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Рівень безробіття розраховується як процентне відношення числа безработ-них до загальної

Рівень безробіття розраховується як процентне відношення числа безработ-них до загальної чисельності робочої сили: Рівень безробіття=БСТ розраховує показник рівня безробіття як для всього дорослого насе-лення, так і для окремих соціальних груп. Крім цього, БСТ використовує дані опитування для визначення частки робочої сили у загальній чисельності дорослого населення, що обчислюється як виражене у відсотках відношення робочої сили до чисельності дорослого населення країни: х 100 Частка робочої сили у загальній _ Робоча сила чисельності дорослого населення Чисельність дорослого населення Цей показник відображає частку населення, присутню на ринку праці. По-добно рівню безробіття, він обчислюється як для дорослого населення в цілому, так і для окремих його груп. Робоча сила - загальна кількість працівників, включаються ющее в себе як зайнятих, так і безра-Ботного.
Рівень безробіття - відношення числа безробітних до загальної кількості робочої сили, виражене в про-центах. Частка робочої сили у загальній чисельно-сті дорослого населення - відношення робочої сили до чисельності дорослого населення, виражене в про-центах. Доросле населення (198 600 000) Робоча сила (132300000) Рис. 26.1 РІЗНІ КАТЕГОРІЇ НАСЕЛЕННЯ США У 1995 р. Бюро статистики праці розділяє доросле населення на три категорії: зайняті, безработ Цінні та не відносять-ся до робочої сили. Джерело: Bureau of Labour Statistics. 2 Частина 9. Реальна економіка в довгостроковому періоді Природний рівень безробіття - рівень безработ-ці, відповідний сталого перебуваючи-нию економіки, навколо якого відбуваються коротко-термінові коливання.
Циклічна безробіття - відхилення факти-чеського рівня безробіття від природного. Щоб краще зрозуміти, як виконуються обчислення, звернемося до даних 1995 У цьому році в економіці США були зайняті 124900000 осіб, чисельність безробітних склала 7,4 млн осіб. Таким чином, чисельність робочої сили склала 124,9 + 7,4=132 300 000 чоловік. Рівень безробіття дорівнював (7,4 / 132,3) х100%=5,6% При чисельності дорослого населення в 198 600 000 чоловік частка робочої сили у загальній чисельності дорослого населення склала (132,3 / 198,6) х 100 %=66 ° о Отже, в 1995 р. приблизно дві третини дорослого населення США були задіяні на ринку праці, причому 5,6% від цієї кількості складали безробітні втабл.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Рівень безробіття розраховується як процентне відношення числа безработ-них до загальної "
  1. Висновки Рівень безробіття - відсоткове відношення числа безробітних до загальної кількості
    рівень безробіття 579 чимало охочих трудитися, які втратили надеж-ду знайти роботу після довгих і безплідних її пошуків. У США більшість втратили роботу, як правило, швидко знаходять нову. Проте процес працевлаштування деяких безработ-них розтягується на багато місяців. Закони про мінімальну заробітну плату - одна з причин безробіття. Перевищення оп-лати
  2. 9.2. Аналіз забезпеченості установи трудовими ресурсами
    рівень кваліфікації окремих категорій працівників, особливо їх провідної групи (лікарського персоналу), а також розподіл працівників у межах стажевих груп. Методика аналізу кваліфікації працівників на прикладі лікарського персоналу лікарні приведена в табл. 9.2. Таблиця 9.2 Аналіз кваліфікації працівників лікарні {foto129} Дані таблиці дозволяють зробити висновок про те, що лікарня
  3. КАПІТАЛІЗМ БЕЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
    рівень кваліфікацій, освоюваний, як правило, при підготовці учнів і лежить в основі німецького і японського економічного успіху, примітним чином відсутня в Сполучених Штатах. У дев'ятнадцятому і двадцятому століттях комуністи і соціал-демократи хотіли підняти людину до більш важливого положення, чим він займав при капіталізмі. У цьому була їх притягальна сила. Парадоксально, що
  4. Види безробіття. Природний рівень безробіття
    рівень кваліфікації, що не відповідають сучасним вимогам і сучасної галузевій структурі, будучи звільненими, не можуть знайти собі роботу. До структурних безробітних відносять також людей, що вперше з'явилися на ринку праці, в тому числі випускників вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, чия професія вже не потрібна в економіці. Таким чином, причина структурного безробіття
  5. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
    рівень визначається традицією, тоді цілком послідовно вважати будь-яке зниження зобов'язань, які трудовий договір накладає на робітників, їх одностороннім виграшем. Якщо рівень ставок заробітної плати не залежить від кількості і якості праці, якщо роботодавець платить робітникові не ту ціну, в яку ринок оцінює досягнення останнього, якщо роботодавець не купує певного
  6. 6.2. Аналіз складу, структури і стану основних засобів
    рівень експлуатації основних фондів; ступінь їх завантаження; інтенсивність використання; технічне обслуговування тощо Для основних засобів бюджетних установ характерний не тільки фізичний знос, викликаний самим процесом їх використання, а й моральне старіння. У результаті створення на базі науково-технічного прогресу нових, більш досконалих видів основних засобів, що дозволяють
  7. 6.4. Аналіз ефективності використання основних засобів
    рівень зміни фондовіддачі свідчить про інтенсивність споживання основних засобів в установі. Цей показник повинен аналізуватися за відносно тривалий проміжок часу, щоб встановити загальну тенденцію його зміни. На загальний рівень фондовіддачі впливають ряд факторів першого і другого порядку (рис. 6.1). {Foto85} Чинниками першого порядку, що впливають на фондоодачу всіх
  8. 2.7. Методи оцінки землі
    рівень розвитку інженерної та соціальної інфраструктури, регіональні природні, екологічні та інші фактори. Метод дає досить точні результати тільки на розвиненому інформаційно-відкритому конкурентному ринку. Російський земельний ринок не відповідає цим вимогам, вартість земельної ділянки неможливо визначити виходячи з інформації про операції продажів ділянок-аналогів. Тому для
  9. РЕФОРМА СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
    рівень життя, що і до відходу на пенсію? Я окреслю можливий набір цілей - просто для стимуляції мислення. Нехай максимальної пільгою буде державна пенсія, яка гарантує вийшла на пенсію подружній парі не більше двох третин середнього спільного заробітку працюючого чоловіка і працюючої жінки (23876 доларів в 1992 г), оскільки середня пара утримує сім'ю з трьох осіб (72).
  10. ДЕМОКРАТІЯ ПРОТИ РИНКУ
    безробіття; занадто старим для роботи було надано соціальне забезпечення; вдови та сироти отримали фінансову допомогу (AFDC). Після Другої світової війни був придуманий закон про допомогу військовослужбовцям, що надав безкоштовну освіту цілому поколінню американських чоловіків. У 60-і рр.. були цивільні права, війна з бідністю і система соціальних квот (affirmative action) на користь меншин.
© 2014-2022  epi.cc.ua