Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн
ЗМІСТ:
Колектив авторів. Національна економіка Білорусі. Шпаргалка, 2013
Курс «Національна економіка Білорусі» являє собою систематизований виклад теоретико-методологічних та організаційно-практичних основ формування національної економіки Республіки Білорусь, розробки та реалізації соціально-економічної політики держави, розкриває способи ефективного використання потенціалів національної економіки та функціонування господарських комплексів у ринковому середовищі. Шпаргалка підготовлена колективом викладачів Білоруського державного економічного університету
1. Предмет і завдання курсу.
2. Передумови становлення, функціонування та розвитку національної економіки.
3. Типи національних господарських систем. Білоруська модель соціально-економічного розвитку.
4. Основні показники макроекономічної статистики в СНС. Методи розрахунку ВВП.
5. Головні макроекономічні пропорції: сукупні попит і пропозиція.
6.Економіческіе потенціал країни: поняття і види.
7. Природно-ресурсний та екологічний потенціали.
8. Демографічний і трудовий потенціали.
9. Науковий, науково-технічний і інноваційний потенціали.
10. Інформаційно-технологічний потенціал.
11. Виробничий та інвестиційний потенціали.
12. Зовнішньоекономічний потенціал.
13. Поняття, фактори та індикатори економічного зростання.
14. Моделювання економічного зростання.
15. Поняття галузі і господарського комплексу економіки.
16. Поняття і склад промислового комплексу Республіки Білорусь. Галузева структура білоруської промисловості.
17. Паливно-енергетичний комплекс, його структура, підприємства та їх продукція.
18. Машинобудування і металообробка: підприємства та їх продукція.
19. Металургійна промисловість і проблеми її розвитку.
20. Хімічна та нафтохімічна промисловість, склад і структура галузі.
21. Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість: підприємства та їх продукція.
22. Легка промисловість: підприємства та їх продукція.
23. Агропромисловий комплекс його структура та роль в економіці.
24. Будівельний комплекс.
25. Транспорт і зв'язок.
26. Соціально-споживчий комплекс: склад і структура.
27. Комплекс соціально-культурних галузей.
28. Регіональна структура національної економіки. Аналіз господарського розвитку областей та м. Мінська.
29. Особливості соціальної політики в Білорусі.
30. Соціальний імператив державного регулювання економічного розвитку.
31. Передумови і етапи формування ПМЕ. Програма соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на 2011-20015 рр..
32. Формування і розвиток інститутів ринку.
33. Формування і розвиток ринків праці в Республіці Білорусь.
34. Формування і розвиток фінансових ринків в Республіці Білорусь.
35. Формування і розвиток ринків товарів і послуг.
36. Підприємництво, як найважливіший фактор ефективного розвитку національної економіки.
37. Структурна трансформація економіки. Роль нововведень в модернізації економіки.
38. Цілі і функції державного регулювання економіки. Структура державного управління.
39. Методи та інструменти державного регулювання економіки.
40. Система прогнозів і програм розвитку національної економіки.
41. Грошова система та грошово-кредитна політика держави.
42. Інфляція і антиінфляційна політика.
43. Фінансова система та її роль в державному регулюванні. Державний бюджет: склад, структура і метод планування.
44. Валютна політика Білорусі: основні напрямки та особливості.
45. Економічна безпека в системі національної безпеки. Рівні і найважливіші види економічної безпеки.
46. Внутрішні і зовнішні чинники, що створюють загрозу економічній безпеці Республіки Білорусь.
47. Показники та індикатори економічної безпеки, їх порогові значення.
48. Тенденції та фактори міжнародної економічної інтеграції.
49. Форми і механізми інтеграції.
50. Інтеграційні процеси в економіці Співдружності Незалежних Держав.
51. Економічна інтеграція Білорусі та Росії.
52. Перспективи співробітництва Республіки Білорусь з зарубіжними країнами поза СНД.
Економіка країн:
 1. Колектив авторів. Світова економіка. Шпаргалка - 2010 рік
 2. О.В.Корніенко. Світова економіка - 2009 рік
 3. П.Ю. Смирнов. Світова економіка. Шпаргалки - 2009 рік
 4. Н.А. Кошелєв. Національна економіка.Шпаргалкі - 2009 рік
 5. О.В. Корнієнко. Національна економіка - 2008 рік
 6. А.Н. Кошелєв. Національна економіка. Конспект лекцій. - 2008 рік
 7. Падалкіна Л.С.. Світова економіка - 2007
 8. З.К.Раджабова. Світова економіка - 2006
 9. І.А. Спиридонов. Світова економіка - 2006
 10. В.Б.Сіроткін. ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ: конкурентний економічний порядок - 2006
 11. Л.М. Горбач, О.В. Плотніков. Міжнародні економічні отношения: Підручник - 2005 р.
 12. В.П. Колесов, М.В. Кулаков. Міжнародна економіка - 2004
 13. В.К. Ломакін. Світова економіка - 2002 рік
 14. Т. Г. Морозова. Регіональна економіка - 2001 рік
 15. Г. Б. Поляк. Бюджетна система Росії - 2000
 16. Е.Ф. Жуков. Міжнародні економічні відносини - 2000
 17. П.В. Сергєєв. Світова економіка - 1999 рік
 18. В.Е.Рибалкін. Міжнародні економічні відносини. - 1997 рік
© 2014-2022  epi.cc.ua