Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Національна економіка Білорусі. Шпаргалка, 2013 - перейти до змісту підручника

35. Формування і розвиток ринків товарів і послуг.

Формування і розвиток ринків товарів і послугПри макроекономічному аналізі виділяють чотири найважливіших агрегованих ринку: ринок товарів і послуг, ринок праці, ринок капіталу, ринок грошей (національної валюти) і цінних паперів. Всі вони знаходяться в тісному взаємозв'язку.
Ринок товарів і послуг є центральною ланкою обший системи взаємопов'язаних ринків. Результати його функціонування впливають на функціонування інших ринків, багато в чому визначають стан інших ринків і, отже, загальна економічна рівновага. У свою чергу, й інші ринки мають пряме і зворотне вплив на ринок товарів і послуг.
Так, ринок праці визначає сукупну пропозицію на ринку товарів і послуг, а сукупний попит на товари і послуги в короткостроковому періоді може надавати що б вплив на формування попиту на працю.

Ринок грошей (національної валюти) і цінних паперів впливає на ринок товарів і послуг шляхом впливу на сукупний попит. Водночас рівновагу на ринку товарів і послуг, обумовлене рівнем цін, обсягом продажів, або процеси пристосування до стану рівноваги впливають на процентну ставку, величину попиту на гроші і на попит і пропозицію на ринку цінних паперів.
Рівні цін і обсягів продажів на ринку товарів і послуг надають зворотний вплив на величину обмінного курсу національної валюти і потоки експорту та імпорту капіталу. У свою чергу, міжнародні фінансові ринки у відкритій економіці впливають на сукупний попит на товари і послуги.
Ринок товарів і послуг - це форма конкурентного економічного зв'язку між суб'єктами ринку з приводу купівлі і продажу всіх благ, вироблених в національній економіці протягом певного періоду часу і призначених для кінцевого використання.

Оскільки вся сума проведених в країні благ вимірюється показниками ВВП, обчисленого на основі системи національних рахунків, то ринок товарів і послуг у національній економіці може бути визначений як форма конкурентної зв'язку ринкових суб'єктів з приводу купівлі-продажу виробленого в країні валового внутрішнього продукту. Попит на цьому ринку визначає сукупний попит, а пропозиція товарів і послуг - сукупна пропозиція.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 35. Формування і розвиток ринків товарів і послуг. "
 1. Розділ II МІКРОЕКОНОМІКА
  формування основних видів доходів.==================================***
 2. 27.5. Інституційна структура внутрішніх ринків
  формування.
 3. 3. Інфраструктура ринку
  формування та вдосконалення його інфраструктури. Інфраструктура ринку - це система спеціалізованих організацій, покликаних сприяти функціонуванню окремих ринків. Зокрема, на ринках товарів і послуг функціонує система оптової та роздрібної торгівлі, товарні біржі. Підприємства торгівлі виступають в якості перших елементів інфраструктури ринку, завдяки яким відбувається
 4. 16. РИНОК ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ РИНКІВ
  формування функції сукупної пропозиції на ринку товарів і послуг. У свою чергу сукупний попит на товари і послуги в короткостроковому періоді може надавати що б вплив на формування попиту на працю; - ринки грошей (національної валюти) і цінних паперів впливають на ринок благ шляхом впливу на формування функцій сукупного попиту. Водночас параметри
 5. Глава 8. Ринок праці. Заробітна плата. Проблема зайнятості
  формування ринку праці та розробка адекватної системи його регулювання є для Росії одним із пріоритетних завдань, що потребують вирішення найближчим
 6. Глава 8. Ринок праці. Заробітна плата. Проблема зайнятості
  формування ринку праці та розробка адекватної системи його регулювання є для Росії одним із пріоритетних завдань, що потребують вирішення найближчим
 7. 2. Ринок товарів і послуг. Загальна економічна рівновага
  формування попиту на працю. Ринок грошей (національної валюти) і цінних паперів впливає на ринок товарів і послуг шляхом впливу на сукупний попит. Водночас рівновагу на ринку товарів і послуг, обумовлене рівнем цін, обсягом продажів, або процеси пристосування до стану рівноваги впливають на процентну ставку, величину попиту на гроші і на попит і пропозицію на ринку
 8. 2 . Ринок товарів і послуг. Загальна економічна рівновага
  формування попиту на працю. Ринок грошей (національної валюти) і цінних паперів впливає на ринок товарів і послуг шляхом впливу на сукупний попит. Водночас рівновагу на ринку товарів і послуг, обумовлене рівнем цін, обсягом продажів, або процеси пристосування до стану рівноваги впливають на процентну ставку, величину попиту на гроші і на попит і пропозицію на ринку
 9. Система ринків
  формування з'явилися: 1) значне розширення ринкового простору в умовах індустріального і постіндустріального розвитку; 2) необхідність реалізації величезного спектру корисних благ, що задовольняють потреби сучасного всебічно розвиненої людини і сучасного виробництва - на ринку цінних паперів, валют та ін Таким чином, з розвитком ринкового простору, з одного
 10. 2. Види ринків та їх структура
  ринків - капіталу, праці, продовольства, житла, страхових послуг і т.д. «Малі» ринки бувають двох видів: ресурсів і продукції (товарів і послуг). Економічні агенти виникають на «великому» ринку як власники економічних ресурсів (праці, землі, капіталу, підприємницьких здібностей, знань). Через відповідні ринки вони продають фірмам свої ресурси, отримуючи за це доходи.
 11. Запитання до теми
  формування ємності внутрішніх ринків країн, що розвиваються. 2. Яка роль неринкового сектора в господарстві країн, що розвиваються? 3. Які характерні риси умов найму робочої сили в країнах, що розвиваються? Як вони впливають на формування внутрішнього ринку? 4. Які показники визначають розвиненість грошових відносин? 5. У чому полягають особливості формування
 12. 3.1.2. Основні риси і цілі реклами
  формування - формування у споживача певного рівня знань про даний товар, послугу; - формування у споживача певного образу фірми; - формування потреби в даному товар, послугу; - формування доброзичливого ставлення до фірмі; - спонукання до придбання саме даного товару у даної фірми;-напучування - поступове,
 13. 11.1.4. Глобалізація світового господарства
  ринків, і це більш важливо, ніж максимізація прибутку. Інакше конкуренти з інших регіонів можуть витіснити їх не тільки з зарубіжних ринків, але і з національних. Зокрема, така ситуація в сфері споживчих і продовольчих товарів спостерігалася в Росії в 1990-х рр.., Коли багато вітчизняних компаній були витіснені з ринку зарубіжними фірмами. Світові ринки багатьох товарів поділені між
 14. Поняття ринків ресурсів
  ринків конкретного ресурсу. Наприклад, ринок праці складається з ринків працівників різних спеціальностей - економістів, бухгалтерів, інженерів і
 15. 1. Національний ринок
  формування інформації про стан справ у галузях і сферах господарського життя, пристосування суспільного виробництва і його структури до обсягу і структурі суспільних потреб у
 16. Зони ринкового простору
  формуванню наступних зон ринкового простору: - місцевого ринку; - національного ринку; - світового ринку. Місцевий ринок - це, як правило, локальний ринок, що розвивається в рамках певного територіального утворення - міста, села, зазвичай наявний в найбільш зручних, традиційно пов'язаних з транспортними артеріями місцях. Національний (внутрішній для країни) ринок-продукт
 17. 12. Зовнішньоекономічний потенціал.
  Формування сприятливого інвестиційного клімату. Зміцненню зовнішньоекономічного потенціалу та просуванню білоруських товарів і послуг на закордонні ринки сприятиме вступ Білорусі до Світової організації
 18. Висновки з моделі Вальраса
  розвитку, динаміці. У ній не враховуються багато факторів, що діють на практиці, наприклад, психологічні мотиви, очікування. У моделі розглядаються сформовані ринки, усталена і відповідна потребам ринку
 19. Г Л А В А 4 РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ
  формування попиту з боку окремого покупця на різні товари називається споживчою поведінкою
 20. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  ринків або великих експортно-імпортних угод, укладених на ринках відповідних товарів, в основних центрах світової торгівлі. СВІТОВІ ТОВАРНІ РИНКИ - сукупність стійких, повторюваних операцій з купівлі-продажу даних товарів і послуг, що мають організаційні міжнародні форми (біржі, аукціони і т.д.) або виражаються в систематичних експортно-імпортних операціях великих
© 2014-2022  epi.cc.ua