Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Національна економіка Білорусі. Шпаргалка, 2013 - перейти до змісту підручника

12. Зовнішньоекономічний потенціал.

Зовнішньоекономічний потенціал - це сукупність всіх ресурсів і умов здійснення зовнішньоекономічної діяльності держави. Він визначається наявністю природних ресурсів, створеним виробничим і науково-технічним потенціалом, інфраструктурою, соціальною сферою, продукція і послуги яких експортуються за межі країни. Показники:
- обсяг виробництва ВВП, в т.ч. на душу населення;
- питома вага експорту товарів і послуг у ВВП;
- частка експорту промислових товарів у загальному обсязі експорту товарів;
- платіжний баланс країни.
Для Республіки Білорусь зовнішньоекономічний потенціал має особливе значення, т.
к. за світовими масштабами вона є невеликим європейською державою з відкритою економікою, частка експорту в якій становить близько 2 / 3 валового внутрішнього продукту.
Умови і чинники, що впливають на зовнішньоекономічний потенціал:
- вигідне економіко-географічне положення;
- розвинена система транспортних комунікацій та виробнича інфраструктура;
- багатогалузевий промисловий комплекс;
- науковий та інноваційний потенціал;
- потужна будівельна база;
- значні лісові та водні ресурси, важливі корисні копалини;
- високий загальноосвітній рівень населення;
- багатовекторні зовнішньоекономічні зв'язки, що сприяють розширенню зовнішніх ринків.

Для зміцнення зовнішньоекономічного потенціалу країни необхідні більш активне залучення іноземних інвестицій, створення спільних та іноземних підприємств, формування сприятливого інвестиційного клімату. Зміцненню зовнішньоекономічного потенціалу та просуванню білоруських товарів і послуг на закордонні ринки сприятиме приєднання Білорусі до Світової організації торгівлі (СОТ).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12. Зовнішньоекономічний потенціал. "
 1. ЛІТЕРАТУРА
  зовнішньоекономічний словник-довідник, с. 81. 2. Цивільний кодекс Російської Федерації. М., "Російська газета", 1994р., Жовтень. 3. Зовнішньоекономічний бюлетень, 1996, N 2. 4. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів. Док / CONF, 97/18.An. 1. 5. Інкотермс. Див Збірник матеріалів з підприємництва та зовнішньоекономічної діяльності, Вип. 1, М., 1991,
 2. ЛІТЕРАТУРА
  зовнішньоекономічний словник-довідник. М., МО., 1996, с. 102. 2. Зовнішньоекономічний бюлетень., 1996, N 1. 3. Правила ринку., М., МО.,
 3. 19.2. Промислово розвинені країни в міжнародних економічних відносинах
  зовнішньоекономічні зв'язки можуть сприяти пом'якшенню соціально-економічних диспропорцій або посилювати їх. За рахунок зовнішньоекономічних відносин зазвичай досягається зниження витрат виробництва і підвищення його ефективності. Розвиток зовнішньоекономічних зв'язків приводить у посилення взаємозалежності країн і підсистем, відкритості їх
 4. Роль зовнішньоекономічної політики
  зовнішньоекономічної сфери. Причини цього полягають у тому, що процес інтернаціоналізації давно вийшов за межі сфери обігу, охопивши в тій чи іншій мірі весь процес відтворення. З ростом інтернаціоналізації господарського життя зросли масштаби впливу зовнішньої сфери на національні ринки. Для цілого ряду країн зовнішньоекономічні зв'язки з підлеглих переросли у визначальні,
 5. ЛІТЕРАТУРА
  зовнішньоекономічний словник-довідник (за ред. В. Є. Рибалкіна, М.,
 6. ЛІТЕРАТУРА
  зовнішньоекономічний словник-довідник. М., "М.О.", 1996. 3. Основи зовнішньоекономічних знань. Словник-довідник. М., "Вища школа ", 1990. 4. Овчинников К. Що може ООН в економіці? МЖN9, 1991, стор
 7. 33.4. Китайська Народна Республіка в світогосподарських зв'язках
  зовнішньоекономічних зв'язків. У сучасному трактуванні ця концепція передбачає активне використання передової зарубіжної технології, досвіду управління, фінансових коштів з метою зміцнення економічного потенціалу та підвищення технічного рівня національного господарства. Останні десятиліття характеризувалися розширенням самостійності підприємств у галузі зовнішньоекономічної
 8. ЛІТЕРАТУРА
  зовнішньоекономічних знань. Словник-довідник. - М.: Вища школа, 1990. 2. Короткий зовнішньоекономічний словник-довідник. - М.: МО, 1996. 3. Буглай В. Б., Ливенцев Н. Н. Міжнародні економічні відносини. - М.: Вища школа, 1996. 4. Левшин Ф. М. Світовий ринок: кон'юнктура, ціни і маркетинг. - М.: МО,
 9. ЛІТЕРАТУРА
  зовнішньоекономічний словник-довідник., М., "М.О.", 1996 2. Левшин Ф.М. Світовий ринок: кон'юнктура, ціни і маркетинг. М., "М.О.", 1993 . 3. Казаков А.П., Мінаєва Н.В. Економіка. М., ЦІПККАП, 1996. 4. Основи зовнішньоекономічних знаній.Словарь-довідник. М., Вища школа, 1990. 5. Інфляція: ціноутворення і грошовий обіг. М., ІСЕМВ РАН, 1994. 6. "Про митний тариф". Закон РФ від
 10. 25.4. Південна Корея в світогосподарських зв'язках
  зовнішньоекономічних зв'язків. Південна Корея не відноситься до країн вільного торгового режиму. Уряд, граючи домінуючу роль в економіці, здійснює прямий і непрямий контроль у зовнішньоекономічних зв'язках. Донедавна зовнішньоторговельна політика по суті являла собою систему протекціоністських методів розвитку експорту та ліцензування
 11. 2.1 .6. Монопольна влада на ринку
  потенціал (інтелект, технологія, індустрія) породжує монопольну владу на ринку. Головна сила монополій? промисловий потенціал, який дозволяє захопити лідируюче положення на ринку, диктувати ціни і отримувати монопольну надприбуток. Монопольна влада виникає не просто у великих монополій, а й при сильній державі, яке забезпечує монопольну владу національної
 12. ЛІТЕРАТУРА
  зовнішньоекономічних знань. Словник-довідник. М. , "Вища школа", 1990. 2. Короткий зовнішньоекономічний словник-довідник. М., "М.О.", 1996. 3. Буглай В.Б.. Ливенцев М.М. Міжнародні економічні відносини. М., "Вища школа ", 1996. 4. Левшин Ф.М. Зовнішньоторговельні ціни. М., Зовнішторгвидав, 1990. 5. Соціально-економічний розвиток Росії в 1995 р. М., Держкомстат,
 13. РЕЗЮМЕ
  зовнішньоекономічні чинники. До них відносяться різноманітні форми МЕВ. Для малих країн їх значення дуже велике, для великих - менше. Роль зовнішньоекономічного фактора в ході розвитку всіх країн підвищується. Для оцінки ролі і місця зовнішньоекономічних факторів у цілому, в окремих галузях, регіонах і виробництвах застосовується ряд економіко-статистичних показників: - співвідношення
 14. Місце зовнішньої торгівлі в економіці Росії
  зовнішньоекономічній сфері досить скромна. Частка Росії у світовому експорті в 1997 р. склала близько 1,3%. На стані російської зовнішньої торгівлі досі болісно відбиваються різке скорочення господарських зв'язків з іншими колишніми радянськими республіками в результаті розпаду СРСР і згортання торгівлі з колишніми соціалістичними країнами - членами РЕВ, які на початку 90 - х рр.. були
 15. 9. Сукупний економічний потенціал: поняття і сутність
  потенціал національної економіки - це сукупна здатність галузей національної економіки виробляти певні блага, що відрізняються якості-веннимі і кількісними характеристиками, на конкретному часовому проміжку. Основним складовими елементами сукупного економічного потенціалу є: 1) людські ресурси, а саме їх кількість і якість, 2) обсяг і структура
 16. Глава 17 Загальна характеристика промислово розвинених країн
  зовнішньоекономічна політика зумовлюють основні напрямки науково-технічних зрушень і структурної перебудови в світовому господарстві, стан світового
 17. 34.4. Зовнішньоекономічні зв'язки з країнами СНД
  34.4. Зовнішньоекономічні зв'язки з країнами
 18. 20.3. Основні напрямки зовнішньоекономічної політики
  зовнішньоекономічної
 19. 20.4. Географічні пріоритети зовнішньоекономічної політики
  зовнішньоекономічної
© 2014-2022  epi.cc.ua