Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Н.А. Кошелєв. Національна економіка.Шпаргалкі, 2009 - перейти до змісту підручника

9. Сукупний економічний потенціал: поняття і сутність

Сукупний економічний потенціал національної економіки - це сукупна здатність галузей національної економіки виробляти певні блага, що відрізняються якості-веннимі і кількісними характеристиками, на конкретному часовому проміжку.
Основним складовими елементами сукупного економічного потенціалу є:
1) людські ресурси, а саме їх кількість і якість;
2) обсяг і структура виробничого потенціалу промисловості;
3) обсяг і структура потенціалу сільського господарства;
4) протяжність, якість і структура транспортної системи країни;
5) науково-технічний потенціал країни;
6) ступінь розвитку невиробничої сфери економіки;
7) кількість, якість і ступінь раціональності використання корисних копалин.
Сукупний економічний потенціал безпосередньо залежить від сукупних продуктивних сил та обсягів багатства національної економіки.
Він безпосередньо відображає положення національної економіки в системі світової економіки.
Економічний потенціал залежить від сукупних виробничих можливостей усіх галузей національної економіки. Ступінь повноти його використання відрізняє ступінь розвитку національної економіки, так як визначення сукупного економічного потенціалу проводиться при співвіднесенні обсягів і структури фактичного виробництва благ і ступеня використання виробничих потужностей - виробничого потенціалу.
Обсяг економічного потенціалу свідчить про рівень економічної незалежності національної економіки, її становище в світовому господарстві та якості життя населення. Основним складовим елементом сукупного економічного потенціалу є людські ресурси, а саме їх професійна і кваліфікаційна структура. У більшості своїй визначальне значення для нього має рівень розвитку промисловості.

Сукупний економічний потенціал слід аналізувати зі наступних двох позицій:
1) з позиції наявних в національній економіці ресурсів, які можуть бути використані;
2) з позиції здатності за допомогою наявних в національній економіці ресурсів здійснювати конкретну господарську діяльність з виробництва благ.
Економічні ресурси не можуть бути прирівняні до економічного потенціалу, так як для цілей економічного зростання необхідно суміщення економічних ресурсів та їх ефективного використання. Це пов'язано з тим, що реальний обсяг виробництва благ безпосередньо залежить від використання сукупності ресурсів - природних, інвестиційних, науково-технічних і людських.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9. Сукупний економічний потенціал: поняття і сутність "
 1. Глава 2. Податки: їх сутність, функціональний потенціал і класифікація
  потенціал і
 2. 1. Сукупний економічний потенціал: поняття і сутність
  сукупного економічного потенціалу. Це дозволить створити оптимальні умови для забезпечення активного і одночасно сталого економічного зростання. Формування сукупного економічного потенціалу є складним і багатоетапним процесом. Потенціал - це певна сукупність ресурсів, засобів, які є в національній економіці і можуть бути задіяні при необхідності в
 3. Сутність науково-технічного потенціал
  сукупність науково-технічних можливостей, характеризують рівень розвитку даної держави як суб'єкта світового господарства і залежних від кількості та якості ресурсів, що визначають ці можливості, а також від наявності фонду ідей і розробок, підготовлених до практичного використання (впровадженню у виробництво). У процесі практичного освоєння нововведень відбувається матеріалізація
 4. Глава 1. Предмет і метод економічної теорії
  економічної теорії та його відмінність від предмета політичної економії. Економічні закони і категорії, їх класифікація. Метод економічної теорії та його структурна характеристика Кожна наука має свій предмет. Політична економія і набула широкого поширення за кордоном економіка в її західній версії (економіці) - два відносно самостійних ланки в системі економічних
 5. 10. Види сукупного економічного потенціалу національної економіки
  сукупного економічного потенціалу національної економіки є наступні. 1. Ресурсний природний потенціал - це загальна сукупність природних ресурсів, які використовуються в даний час або можуть бути залучені для господарської діяльності. За однією з класифікацій виділяють традиційні ресурси (мінеральні, водні, біологічні) і нетрадиційні (вітер, сонце). Також їх ділять
 6. Глава 10. Капітал, витрати виробництва, ціна і прибуток
  економічний зміст капіталу. Виробничі фонди підприємств і витрати виробництва. Ціна і прибуток Поняття «капітал», «ціна», «прибуток» так само поширені в економічній теорії, як і поняття «гроші», «власність», «заробітна плата». Мета теми - з'ясувати сутність даних категорій, розкрити їх структуру і форми
 7. 13. Національне багатство - частина сукупного економічного потенціалу національної економіки
  сукупного економічного потенціалу національної економіки є національне багатство. Його обсяг в чому визначає масштаби і темпи економічного зростання, що робить актуальною його оцінку як одного з показників функціонування національної економіки. Національне багатство - це сукупний обсяг економічних ресурсів і матеріальних цінностей, необхідних для нормального
 8. Примірний перелік екзаменаційних питань з курсу «Макроекономіка»
  сукупну пропозицію. 13. Поняття економічного рівновагами його моделі. 14. Модель рівноваги «доходи - витрати». 15. Категорія мультиплікатора витрат. 16. Порушення макроекономічної рівноваги. 17. Типи циклів і їх фази. 18. Види криз. 19. Інфляція: поняття, вимірювання, причини, типи. 20. Інфляція і безробіття. Крива Філіпса. 21. Економічне зростання, сутність і
 9. Контрольні питання
  сукупний попит і які його складові? 4. З чим пов'язана зворотна залежність між величиною сукупного попиту і рівнем цін? 5. Назвіть нецінові фактори сукупного попиту. 6. Що таке сукупна пропозиція і які фактори роблять на нього вплив? 7. Які варіанти можливі при порушенні рівноваги між сукупним попитом і пропозицією? 8. Що таке гранична схильність
 10. Глава 8. Ринкова економіка і її еволюція
  сутність сучасної ринкової
 11. 2.1.6. Монопольна влада на ринку
  економічної науки з цього
 12. 15.2. Теорії макроекономічної рівноваги
  сукупного попиту та сукупної пропозиції дає точку загальної економічної рівноваги (точка М на рис. 15.1). При цьому більш високі ціни створюють стимули до збільшення сукупної пропозиції (розширенню виробництва) і одночасно знижують рівень сукупного попиту. {Foto50} Загальна економічна рівновага На ринках окремих товарів точка перетину кривих сукупного попиту та сукупної
 13. Поняття витрат і прибутку
  сукупний дохід) з витратами (часто не тільки з витратами виробництва, але і з іншими витратами - податками, рекламою і т.д.), визначають перевищення доходів над витратами. Це перевищення називається прибутком (чистим доходом). Дане визначення прибутку - в широкому значенні. По суті, це сукупність чистих факторних доходів, адже доходи фірми від продажу продукції витрачаються
 14. Глава 7. Конкуренція і ринкова влада. Антимонопольне регулювання
  поняттям, що виражає сутність ринкових відносин, є поняття конкуренції. Конкуренція - це центр ваги всієї системи ринкового господарства, тип взаємовідносин між виробниками з приводу встановлення цін і обсягів пропозиції товарів на ринку. Стимулом, що спонукає людину до конкурентної боротьби, є прагнення перевершити інших. Конкуренція - це динамічний, що прискорює рух
 15. Глава 7. Конкуренція і ринкова влада. Антимонопольне регулювання
  поняттям, що виражає сутність ринкових відносин, є поняття конкуренції. Конкуренція - це центр ваги всієї системи ринкового господарства, тип взаємовідносин між виробниками з приводу встановлення цін і обсягів пропозиції товарів на ринку. Стимулом, що спонукає людину до конкурентної боротьби, є прагнення перевершити інших. Конкуренція - це динамічний, що прискорює рух
© 2014-2022  epi.cc.ua