Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Н.А. Кошелєв. Національна економіка.Шпаргалкі, 2009 - перейти до змісту підручника

10. Види сукупного економічного потенціалу національної економіки

Сукупний економічний потенціал є основою національної економіки, від якого безпосередньо залежать її нормальне функціонування, а також темпи і масштаби економічного зростання. За своєю характеристикою він неоднорідний і існує в декількох основних видах.
Основними видами сукупного економічного потенціалу національної економіки є наступні.
1. Ресурсний природний потенціал - це загальна сукупність природних ресурсів, які використовуються в даний час або можуть бути залучені для господарської діяльності.
За однією з класифікацій виділяють традиційні ресурси (мінеральні, водні, біологічні) і нетрадиційні (вітер, сонце). Також їх ділять на поновлювані (біологічні ресурси, сила води і енергія сонця) і невідновлювані (мінеральні ресурси, грунт, вода). Велике значення має і такий ресурс, як територія, місце проживання населення і розміщення виробничих потужностей.
Ресурсний природний потенціал складається з таких видів економічних ресурсів, як:
1) сільськогосподарські;
2) невиробничі;
3) промислові.

У їх складі виділяють цільові та нецільові ресурси. Одноцільові ресурси - це ресурси, які можуть бути використані виключно тільки для господарської діяльності. До них відносяться, наприклад, мінеральні ресурси. Відмінною їх особливістю є виняткова приналежність до економічної діяльності. Нецільові ресурси - це ресурси, які можуть бути використані як для господарської діяльності, так і для блага населення - забезпечення нормальних умов життя. До них відносяться, наприклад, водні та лісові ресурси, які можуть бути використані як для господарської діяльності, так і для відпочинку населення.
2. Людський потенціал є одним з основних видів сукупного економічного потенціалу і відрізняється конкретними і якісними характеристиками. Необхідна чисельність населення відрізняється певними якісними показниками (кваліфікаційної та професійної структурою) і є необхідним ресурсом, без якого неможливо не тільки розвиток національної економіки, а й її нормальне функціонування.
Відповідно, чим більше ступінь забезпеченості людським потенціалом, тим більше потенційна здатність національної економіки до зростання.
3. Виробничий потенціал - це реальна здатність господарюючих суб'єктів виробляти суспільні блага на все більш високому кількісному і якісному рівні.
Кризовий стан національної економіки позначилося на різкому зниженні виробничого потенціалу. Разом з тим на нього впливають ті ж фактори, які характерні для виробничого потенціалу світової економіки, а саме науково-технічний прогрес. Спостерігаються високі темпи автоматизації та механізації виробничого процесу, що істотно змінює структуру виробничого потенціалу.
Відмінною його рисою є створення принципово нових галузей економіки в результаті інноваційних наукових і технологічних розробок.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10. Види сукупного економічного потенціалу національної економіки "
 1. 13. Національне багатство - частина сукупного економічного потенціалу національної економіки
  сукупного економічного потенціалу національної економіки є національне багатство. Його обсяг в чому визначає масштаби і темпи економічного зростання, що робить актуальною його оцінку як одного з показників функціонування національної економіки. Національне багатство - це сукупний обсяг економічних ресурсів і матеріальних цінностей, необхідних для нормального
 2. 1. Сукупний економічний потенціал: поняття і сутність
  сукупного економічного потенціалу. Це дозволить створити оптимальні умови для забезпечення активного і одночасно сталого економічного зростання. Формування сукупного економічного потенціалу є складним і багатоетапним процесом. Потенціал - це певна сукупність ресурсів, засобів, які є в національній економіці і можуть бути задіяні при необхідності в
 3. 35. Система відтворення регіону
  сукупність галузей господарського комплексу, взаємопов'язаних між собою. Вона являє собою основу економіки регіону, визначальну характер і специфіку його функціонування. До складу національної економічної політики входить і регіональна економічна політика - частина економічної політики держави, що відображає її регіональні аспекти. Основним її напрямком є формування
 4. 4. Інфраструктура економіки: види і значення для національної економіки
  види інфраструктури в національній економіці. 1. Виробнича інфраструктура - це сукупність одиниць національної економіки, основною метою функціонування яких є забезпечення нормального функціонування виробничого процесу. Наприклад, вантажоперевезення, тоннажні судоперевозки і т. д. Сутність виробничої інфраструктури двояка. По-перше, вона спрямована на обслуговування
 5. 2.1.6. Монопольна влада на ринку
  економічної науки з цього
 6. Система національних рахунків
  сукупність статистичних макроекономічних показників, що характеризують величину сукупного продукту (випуску) і сукупного доходу, що дозволяють оцінити стан національної економіки. СНС містить три основні показники сукупного випуску (обсягу виробництва) - валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), чистий внутрішній продукт (ЧВП) і три показника
 7. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  види праці є продуктивними? 7. Охарактеризуйте механізм перерозподілу національного доходу. 8. Що таке тіньова економіка і які конкретні форми її прояву? . 9. Назвіть основні шляхи оптимізації фонду споживання і фонду
 8. 2. Види сукупного економічного потенціалу національної економіки
  види сукупного економічного потенціалу - ресурсний природний, людський і виробничий, - складають його сутність. Відмінною їх особливістю є взаємодія між собою (наприклад, розвиток виробничого потенціалу неможливо без
 9. Терміни і поняття
  види (реальні та портфельні, валові і чисті) Рівновага заощаджень та інвестицій Гранична схильність до інвестування Два способи визначення рівноважного рівня національного доходу «Кейнсіанський хрест» Мультиплікатор Акселератор Традиційний і кейнсіанський підходи до розподілу сукупного
 10. Терміни і поняття
  види (реальні та портфельні , валові і чисті) Рівновага заощаджень та інвестицій Гранична схильність до інвестування Два способи визначення рівноважного рівня національного доходу «Кейнсіанський хрест» Мультиплікатор Акселератор Традиційний і кейнсіанський підходи до розподілу сукупного
 11. Тема 9 Основні макроекономічні показники
  види. Вимірювання безробіття. Природний рівень безробіття. Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон Оукена. Безробіття в Росії 90-х років. Закон Російської Федерації «Про зайнятість населення в Російській Федерації». Визначення інфляції. Вимірювання інфляції. Види інфляції. Відкрита і пригнічена інфляція. Причини інфляції та її соціально-економічні наслідки. Крива
 12. Контрольні питання
  види ви знаєте? 2. Які моделі макроекономічної рівноваги ви знаєте ? 3. Що таке сукупний попит і які його складові? 4. З чим пов'язана зворотна залежність між величиною сукупного попиту і рівнем цін? 5. Назвіть нецінові фактори сукупного попиту. 6. Що таке сукупна пропозиція і які фактори роблять на нього вплив? 7 . Які варіанти можливі при
 13. Національна економіка
  сукупний суспільний продукт, національний дохід, ринок країни, умови реалізації товарів, пропорційність економіки, протиріччя, кризи, інфляція, безробіття, економічне зростання і
 14. 15.2. Теорії макроекономічної рівноваги
  сукупного попиту та сукупної пропозиції дає точку загальної економічної рівноваги (точка М на рис. 15.1). При цьому більш високі ціни створюють стимули до збільшення сукупної пропозиції (розширенню виробництва) і одночасно знижують рівень сукупного попиту. {foto50} Загальна економічна рівновага На ринках окремих товарів точка перетину кривих сукупного попиту та сукупної
 15. Сутність науково-технічного потенціал
  сукупність науково-технічних можливостей, що характеризують рівень розвитку даної держави як суб'єкта світового господарства і залежних від кількості та якості ресурсів, що визначають ці можливості, а також від наявності фонду ідей і розробок, підготовлених до практичного використання (впровадженню в виробництво). У процесі практичного освоєння нововведень відбувається матеріалізація
 16. 4. Національне багатство - частина сукупного економічного потенціалу національної економіки
  сукупного економічного потенціалу національної економіки є національне багатство. Його обсяг багато в чому визначає масштаби і темпи економічного зростання, що робить актуальною його оцінку як одного з показників функціонування національної економіки. Національне багатство - це сукупний обсяг економічних ресурсів і матеріальних цінностей, необхідних для нормального
 17. 31. Основні показники оцінки економічного зростання і розвитку національної економіки: ВВП, ВНП
  сукупну вартість обсягу благ, вироблених в національній економіці, на певному часовому проміжку, зазвичай за рік. Показник ВНП відображає такі особливості, як: 1) ліквідація повторного рахунку; 2) використання фінансового вираження результатів діяльності національної економіки замість натурального вираження; 3) введення показника ВНП, що характеризує вартість не тільки
 18. 15. Місце Росії в системі використання потенціалів планети
  сукупний економічний потенціал світової економіки представляється складним об'єктом для аналізу. Його визначення пов'язано з наступними основними положеннями. 1. Про провідному значенні Росії свідчить високі темпи зростання ВВП, за яким вона перевершує багато країн, наприклад Італію, Японію. Росія належить до числа країн-лідерів з вироблення електроенергії, виробництву мінеральних
 19. Приклади розв'язання
  економічного простору; розвал соціальної сфери та науково-технічного потенціалу країни, який визначає стан економіки і можливість її розвитку в майбутньому, а також підтримання обороноздатності країни на належному
© 2014-2022  epi.cc.ua