Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.Г. Войтов. Економіка. Загальний курс, 2003 - перейти до змісту підручника

Національна економіка


Макроекономіка розглядає економічний лад суспільства в рамках національних кордонів. Системна його трактування передбачає виявлення головних елементів національної економіки: добробут народу, національне багатство, сукупний суспільний продукт, національний дохід, ринок країни, умови реалізації товарів, пропорційність економіки, протиріччя, кризи, інфляція, безробіття, економічне зростання і т.
п.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Національна економіка"
 1. 12. Індивід і ринок
  національної економіки є неминучим наслідком спроб втручання в місцеву ділове життя і, крім того, результатом войовничих тенденцій, так само як і чинником, що породжує ці тенденції. Але справа все-таки в тому, що ідею протекціонізму неможливо продати виборцям, якщо їх не переконати, що протекціонізм не тільки не завдає шкоди їх рівню життя, а й значно його підвищує.
 2. ПЕРЕДМОВА
  національної економіки є раціональне і економне використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на утримання галузей невиробничої сфери. У цьому зв'язку істотне значення має комплексний аналіз діяльності організацій, що фінансуються з бюджету. Аналітична функція управління покликана забезпечувати оперативний, поточний і стратегічний аналіз інформації про
 3. 10.4. Аналіз фонду заробітної плати
  національній валюті (див. табл. 10.11). Аналізований період характеризується зростанням абсолютних значень як за загальним річним ФЗП наукової організації (стр. 1, гр. 2, 5 табл. 10.10), так і за показниками середньої заробітної плати одного працівника НДІ (стр. 3, гр. 2, 5 табл. 10.10), виражених в рублях. Однак в умовах інфляції, через зниження купівельної спроможності національної валюти,
 4. КИТАЙ
  національного виробництва без досить швидкого розвитку сільського господарства (13). У перші 10-15 років руху до ринку в сільському господарстві відбувався бум. Скасування комун поліпшила структуру мотивації і привела до великого стрибка в обсязі сільськогосподарської продукції, без інвестицій в іригацію, добрива, машини, пестициди або транспорт. Але ці легкі успіхи не могли тривати вічно. Вило
 5. РЕГІОНАЛЬНІ ТОРГОВІ БЛОКИ
  національних економік до економіки єдиного світу - надто великий стрибок. Внаслідок цього виникають регіональні торговельні блоки як природні щаблі в еволюційному процесі, провідному до справді світовій економіці. Однак ці блоки призводять до деяких суперечливим тенденціям. Блоки просуваються в напрямку більш вільної торгівлі всередині кожного блоку, але в той же час між блоками
 6. ВИРІВНЮВАННЯ ЦІНИ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА В глобальній економіці із зсувом ТЕХНОЛОГІЇ В СТОРОНУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
  національних економік середні робочі першого світу могли мати більш високі доходи в порівнянні з робочими тієї ж кваліфікації в третьому світі, оскільки вони мали необмежений вибір сировини, більший доступ до капіталів, використовували більш високі технології і наявність в першому світі численної робочої сили високої кваліфікації. Всі ці відомі переваги некваліфікованих робітників першого
 7. Кругообіг продукту, витрат і доходів
  національний продукт дорівнює національному доходу, по-третє, сукупний попит дорівнює сукупній пропозиції; нарешті, сукупні витрати рівні сукупним доходам. Рис. 1.2. Повна схема кругообігу витрат і доходів При аналізі повної схеми кругообігу (рис. 1.2) ми будемо досліджувати тільки грошові потоки. Оскільки домогосподарства діють раціонально, то вони витрачають на споживання не Система національних рахунків
 8. національних рахунків (повна назва: система рахунків національного продукту і доходу). Система національних рахунків була розроблена в кінці 1920-х рр.. групою американських вчених, співробітників Національного бюро економічних досліджень, під керівництвом майбутнього лауреата Нобелівської премії Саймона Кузнеця. Спроби розробити систему макроекономічних показників, які дозволяють оцінити
  Система національних рахунків
 9. національних рахунків (СНР) - це сукупність статистичних макроекономічних показників, що характеризують величину сукупного продукту (випуску) і сукупного доходу, що дозволяють оцінити стан національної економіки. СНС містить три основні показники сукупного випуску (обсягу виробництва) - валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), чистий внутрішній
  Валовий внутрішній продукт
 10. національних (що належать громадянам країни), так і іноземних (що належать іноземцям) чинників виробництва протягом одного року. Розберемо дане визначення докладно, концентруючи увагу окремо на кожному його слові. 1. Сукупна: ВВП - це агрегований показник, що характеризує весь обсяг виробництва, сукупний випуск. 2. Ринкова: у вартість ВВП включаються тільки
  национальных (принадлежащих гражданам страны), так и иностранных (принадлежащих иностранцам) факторов производства в течение одного года . Разберем данное определение подробно, концентрируя внимание отдельно на каждом его слове. 1. Совокупная : ВВП - это агрегированный показатель, характеризующий весь объем производства, совокупный выпуск. 2. Рыночная : в стоимость ВВП включаются только
© 2014-2022  epi.cc.ua