Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Н.А. Кошелєв. Національна економіка.Шпаргалкі, 2009 - перейти до змісту підручника

4. Інфраструктура економіки: види і значення для національної економіки

Існує неоднозначне визначення інфраструктури. По-перше, під нею розуміється сукупність системи обслуговування, основне завдання якої полягає в забезпеченні роботи виробництва та наданні різних послуг населенню. По-друге, під інфраструктурою розуміється сукупність одиниць, діяльність яких спрямована на забезпечення нормального функціонування національної економіки.
Інфраструктура як самостійна область національної економіки пройшла наступні етапи розвитку:
1) поділ сільського господарства та ремісництва призвело до зростання міст і спеціалізації праці;
2) поділ сільського господарства, ремесла і торгівлі призвело до формування специфічної галузі національної економіки - торгівлі, в результаті чого роль інфраструктури істотно підвищилася.
Виділяються такі основні види інфраструктури в національній економіці.

1. Виробнича інфраструктура - це сукупність одиниць національної економіки, основною метою функціонування яких є забезпечення нормального функціонування виробничого процесу. Наприклад, вантажоперевезення, тоннажні судоперевозки і т. д. Сутність виробничої інфраструктури двояка. По-перше, вона спрямована на обслуговування нормального функціонування процесу матеріального виробництва. По-друге, забезпечує нормальну життєдіяльність самої людини, відтворення трудових ресурсів у національній економіці.
2. Соціальна інфраструктура - це сукупність одиниць національної економіки, функціонування яких пов'язано із забезпеченням нормальної життєдіяльності населення і людини. Її роль в сучасній національній економіці постійно підвищується, а основне завдання полягає у забезпеченні життєдіяльності населення на все більш високому якісному рівні.
Вплив соціальної інфраструктури на національну економіку полягає в тому, що вона дозволяє забезпечити відтворення трудових ресурсів - основного ресурсу економіки.
3. Ринкова інфраструктура - це сукупність одиниць національної економіки, функціонування яких спрямоване на забезпечення нормальної діяльності ринку та його розвиток. Вона представлена сукупністю різних організацій і установ, що забезпечують діяльність різних галузей економіки.
Ринкова інфраструктура складається з наступних елементів:
1) торговельних організацій;
2) біржової торгівлі;
3) банківської системи;
4) небанківських установ;
5) транспортної системи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Інфраструктура економіки: види і значення для національної економіки "
 1. 3. Інфраструктура економіки: види і значення для національної економіки
  інфраструктура »утворено від сполучення латинських термінів« infra »-« під, нижче »і« structura »-« розташування », структура. Існує неоднозначне визначення інфраструктури. По-перше, під нею розуміється сукупність системи обслуговування, основне завдання якої полягає в забезпеченні роботи виробництва та наданні різних послуг населенню. По-друге, під інфраструктурою розуміється
 2. 6.3. Інфраструктура ринку
  інфраструктури, тобто допоміжних галузей і організацій. Інфраструктура ринку - це сукупність установ, державних і комерційних фірм, що забезпечують успішне функціонування ринкових відносин. Прийнято розрізняти інфраструктуру трьох ринків: товарного, фінансового і ринку праці. Інфраструктура товарного ринку представлена товарними біржами, підприємствами оптової та роздрібної
 3. Контрольні питання
  інфраструктури. 2. Назвіть джерела фінансових ресурсів, що спрямовуються на утримання і розвиток соціальної інфраструктури. 3. Розкажіть про роль суспільних фондів споживання у фінансуванні соціальної інфраструктури. 4. Як здійснюється механізм реалізації основних прав
 4. 2. Структура національної економіки
  інфраструктура національної економіки, яка виходить із визначення роду і характеру взаємодії сфер економіки; 6) структура зовнішньої торгівлі, що припускає аналіз характеру співвідношень різних товарних груп, їх імпорту та експорту. Структура певної національної економіки постійно змінюється і трансформується. Великий вплив на це надає науково-технічний прогрес, який
 5. Тема 9 Основні макроекономічні показники
  види. Вимірювання безробіття. Природний рівень безробіття. Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон Оукена. Безробіття в Росії 90-х років. Закон Російської Федерації «Про зайнятість населення в Російській Федерації». Визначення інфляції. Вимірювання інфляції. Види інфляції. Відкрита і пригнічена інфляція. Причини інфляції та її соціально-економічні наслідки. Крива
 6. 1. Структура національної економіки: поняття, суть і види
  інфраструктура національної економіки, яка виходить із визначення роду і характеру взаємодії сфер економіки; 6) структура зовнішньої торгівлі, що припускає аналіз характеру співвідношень різних товарних груп, їх імпорту та експорту . Структура певної національної економіки постійно змінюється і трансформується. Великий вплив на це надає науково-технічний прогрес, який
 7. 1. Структура національної економіки: поняття, суть і види
  економіки полягає втом, що вона являє собою сформовану систему національного і суспільного відтворення держави, у якій між собою взаємопов'язані галузі, види та форми суспільної праці, що склалися в результаті тривалого історичного еволюційного розвитку конкретної країни. Вплив на особливості національної економіки надають історичні, культурні традиції,
 8. Податкова ставка
  інфраструктури житлово-комунального комплексу (за винятком частки у праві на земельну ділянку, що припадає на об'єкт, що не належить до житлового фонду і до об'єктів інженерної інфраструктури житлово-комунального комплексу) або наданих для житлового будівництва; - наданих для особистого підсобного господарства, садівництва, городництва чи тваринництва; 2) 1,5% в
 9. У чому полягає специфіка макроекономіки?
  Інфраструктури (загальнонаціональних систем зв'язку, транспорту, освіти, культури і т. п.). Всі три сектори можна ніяк ототожнювати. Бо в кожному з них різна економічна влада - власність на засоби виробництва та інші види економічних відносин. Природно, виникає питання: коли і як виник державний сектор національного
 10. Спільна науково-технічна політика
  інфраструктуру і сприятливий інвестиційний клімат для компаній, що орієнтуються на спільні дії в області НДДКР . Причому ЄС фінансує тільки ті види НДДКР, наукові та технологічні програми, які відображають загальні, а не національні інтереси. Найбільш відомими з науково-технічних програм є ЕСПРІТ (інформаційні технології), гоління (впровадження нових технологій в
 11. Питання до заліку
  інфраструктура ринку. Ринковий механізм, його роль і основні елементи. 14. Ринковий попит. Закон попиту і принцип спадної граничної корисності. Ефект доходу і ефект заміщення. 15. Аналіз нецінових факторів зміни попиту. 16. Ринкова пропозиція. Закон пропозиції. Аналіз нецінових факторів зміни пропозиції. 17. Взаємодія попиту та пропозиції . Ринкова рівновага.
 12. 4 ІНФРАСТРУКТУРА БІЗНЕСУ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА
  інфраструктури, що забезпечує обраний вид бізнесу. Сучасний бізнес не може замикатися сам на собі, йому необхідно відповідне забезпечення, кооперація з іншими виробництвами і організаціями, іншими словами, повинна бути розвинена інфраструктура підприємництва. Інфраструктура являє собою сукупність організаційно-правових форм, які відзначають рух ділових відносин і
 13. Лекція 23 Тема: ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ І ВИДИ. ТЕОРІЯ РИЗИКІВ
  економіки. Цього разу в лекції: - розглядається сутність підприємництва та його види; - аналізуються ознаки і види підприємництва; - з'ясовуються достоїнства і недоліки всіх форм підприємництва; - досліджуються організаційні форми російського бізнесу; - розглядається теорія
 14. 1.3.2. Структура та інфраструктура ринку
  інфраструктури ринку: 1) товарний ринок - це товарні біржі, товарні підприємства, транспорт, рекламні агентства , інформація, зв'язок, маркетингові служби, біржі праці, міграційні служби, система підготовки та перепідготовки кадрів. 2) фінансовий ринок - банки, страхові компанії, пенсійні фонди, інвестиційні фонди, фондові та валютні біржі, податкова система, аудиторські
 15. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  економіка і які конкретні форми її прояву? . 9. Назвіть основні шляхи оптимізації фонду споживання і фонду
 16. Тематика курсових робіт з дисципліни «Макроекономіка»
  економіка та її структура. 5. Макроекономічна ефективність. 6. Різноманіття форм власності - одна з важливих передумов ефективної макроекономічної політики. 7. Макроекономічна рівновага і його види. 8. Роль, функції і показники системи національного рахівництва. Створення СНС в Росії. 9. Валовий внутрішній продукт, пов'язані показники, методи розрахунку.
 17. Стаття 20. Види діяльності
  види діяльності, що відповідають цілям, передбаченим у статуті підприємства, за винятком заборонених чинним на території РРФСР
 18. Питання для самоперевірки
  економіки ви знаєте? 7. Якими явищами характеризуються основні фази економічного цик-ла? 8. Які основні джерела економічного зростання? 9. Який вплив ефекту акселератора на економічне зростання? 10. Які види виробничих пропорцій ви знаєте? 11. Назвіть основні риси трансформації галузевої структури економіки в розвинених
 19. 24. Класифікація суспільних благ
  економіки виділяють наступні види благ: 1) загальнодержавні суспільні блага. Це блага, які мають значення і поширюються на території всієї держави; 2) місцеві громадські блага. Це блага, до яких має доступ тільки частина населення країни. Зазвичай ці межі проводяться відповідно до регіональною приналежністю населення. Залежно від ступеня доступності
© 2014-2022  epi.cc.ua