Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Л. А. Мішина, Е. Ц. Саблін. Основи бізнесу. Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

4 ІНФРАСТРУКТУРА БІЗНЕСУ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА

Важливою умовою для розвитку підприємництва в країні є наявність і розвиненість інфраструктури, що забезпечує обраний вид бізнесу . Сучасний бізнес не може замикатися сам на собі, йому необхідно відповідне забезпечення, кооперація з іншими виробництвами і організаціями, іншими словами, повинна бути розвинена інфраструктура підприємництва. Інфраструктура являє собою сукупність організаційно-правових форм, які відзначають рух ділових відносин і погоджує ці відношення при всьому їхньому розмаїтті в одне ціле. Елемент інфраструктури - це спеціалізований вид діяльності, обслуговуючий або створює необхідні умови для роботи підприємства в якій-небудь сфері діяльності. Так, при реалізації товарів можуть бути використані елементи:
1) кредитна система і комерційні банки;
2) організаційно оформлена діяльність посередника на товарних, сировинних, фондових і валютних біржах;
3) аукціони, ярмарки та інші форми організованого небіржового посередництва;
4) система страхування комерційного господарського ризику, а також страхові (державні і недержавні) компанії;
5) торгові палати, інші громадські і добровільні державно-громадські спільноти ділових кіл;
6) митна система;
7) комерційно-виставкові комплекси;
8) спеціальні зони вільного підприємництва та ін

Іншими словами, сукупність елементів інфраструктури формує інфраструктуру бізнесу. Сучасна інфраструктура виконує такі функції, як:
1) організаційне оформлення ділових відносин (проектування, нотаріальне справа та ін.);
2) полегшення учасникам ділових відносин реалізації своїх інтересів, реклама та ін;
3) підвищення оперативності та ефективності роботи підприємств в результаті орієнтації різних суб'єктів господарювання на виконанні певних функцій (ремонту, транспорту, зв'язку тощо);
4) спрощення форм юридичного та економічного забезпечення підприємництва (суд, адвокатура, податкова інспекція та ін.)
Обширність сфер підприємницької діяльності і численність елементів інфраструктури кожної сфери не зумовлюють кількість структурних підрозділів підприємства: вигідніше консультуватися в спеціалізованих консалтингових компаніях, що мають висококваліфікованих і високооплачуваних фахівців.
Процес формування інфраструктури для підприємницької діяльності безперервний, має спрямованість до спеціалізації послуг, розширенню їх номенклатури, підвищенню якості. Чим повніше інфраструктура, тим краще умови, в яких підприємництво розвивається найбільш оптимально.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4 ІНФРАСТРУКТУРА БІЗНЕСУ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА "
 1. Терміни і поняття
  бізнес-плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 2. Питання для самоперевірки
  бізнес-план? 2. Для яких чотирьох категорій учасників бізнес-процесів призначений бізнес-план? 3. У чому полягає головне призначення бізнес-плану в розвиненій ринковій економіці? 4. Які питання треба обов'язково включати в бізнес-план, а яких слід уникати при його складанні? 5. Які розділи входять у зміст бізнес-плану? 6. Назвіть вісім різновидів консалтингових послуг.
 3. Запитання для самоконтролю
  бізнес ". 2. Перерахуйте платників податку на гральний бізнес. 3. Назвіть об'єкти оподаткування податком на гральний бізнес. 4. Як визначається податкова база податку на гральний бізнес? 5. У яких межах встановлюються ставки податку на гральний бізнес? 6. Який порядок обчислення та сплати податків? 7. Назвіть терміни сплати податку на гральний
 4. 6.3. Інфраструктура ринку
  інфраструктури, тобто допоміжних галузей і організацій. Інфраструктура ринку - це сукупність установ, державних і комерційних фірм, що забезпечують успішне функціонування ринкових відносин. Прийнято розрізняти інфраструктуру трьох ринків: товарного, фінансового і ринку праці. Інфраструктура товарного ринку представлена товарними біржами, підприємствами оптової та роздрібної
 5. Контрольні питання
  інфраструктури. 2. Назвіть джерела фінансових ресурсів, що спрямовуються на утримання і розвиток соціальної інфраструктури. 3. Розкажіть про роль суспільних фондів споживання у фінансуванні соціальної інфраструктури. 4. Як здійснюється механізм реалізації основних прав
 6. 40 БІЗНЕС-ПЛАН: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ
  інфраструктурі; - оцінка ризику і страхування від нього. Бізнес-план, з одного боку, серйозний аналітичний документ, з іншого - засіб реклами, тому він пишеться в діловому стилі, мова листа повинен бути зрозумілий фінансистам, банкірам, партнерам по бізнесу; інформація повинна бути чітко сформульованої, ємною і в той же час короткої. Бізнес-план необхідний для: 1) розробки загальної концепції,
 7. Глава 19. БІЗНЕС У світогосподарських CФEPE: ДЕЯКІ НАПРЯМКИ І ФOPМИ
  бізнесі використовуються порівняльні переваги десятків операцій та угод, учасниками яких є резиденти і нерезиденти. Об'єктами впливу в рамках глобального бізнесу, бізнесу за кордоном, спільного підприємництва, іноземного бізнесу є різні види та різновиди активів, і, перш за все, інтелектуальні, матеріальні, валютні та фондові активи, фінансові,
 8. Терміни і поняття
  структура Структурні кризи Галузева структура Відтворювальна
 9. РЕЗЮМЕ
  бізнесу пронизують всі форми МЕВ. На сучасному етапі все зростаюче значення набувають нові напрямки і форми бізнесу в МЕВ. Серед них виділяються лізинг і факторинг. Розвиток цих напрямків і форм збагачує МЕВ, відображаючи нові якісні моменти світогосподарських
 10. Глава 19. Бізнес-план та консалтингові послуги
  бізнесу від початку несе іншу смислове навантаження - усвідомлення ситуації і визначення шляхів найбільш ефективного розвитку організації. На жаль, саме поняття «планування» в Росії було істотно скомпрометована. Як показує практика, більшість російських підприємств не має не тільки довгострокових (на 3-5 років), а й короткострокових (на 1 рік) планів. Аргументом проти планування у
 11. Що називається бізнесом? Який зв'язок бізнесу зі спекуляцією?
  бізнес - це широке за обсягом поняття. Таке поняття поділяється за кількома підставами: 1. За сферою і галузей господарської діяльності. Тут виділяють бізнес: а) виробничий (у промисловості, сільському господарстві, будівництві та ін.), б) невиробничий (шоу-бізнес, професійний спорт, рекламне шоу - рекламне уявлення у формі сценічного видовища і т. д.). 2.
© 2014-2022  epi.cc.ua