Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Н.А. Кошелєв. Національна економіка.Шпаргалкі, 2009 - перейти до змісту підручника

31. Основні показники оцінки економічного зростання і розвитку національної економіки: ВВП, ВНП

Проблеми економічного зростання є центральними для національної економіки. Від нього в кінцевому рахунку залежить якість життя населення. Для розробки її в актуальному і результативному вигляді вона повинна спиратися на об'єктивні показники стану економіки, її динаміки, а також враховувати ефект від здійснюваних заходів.
ВНП відображає сукупну вартість обсягу благ, вироблених в національній економіці, на певному часовому проміжку, зазвичай за рік.
Показник ВНП відображає такі особливості, як:
1) ліквідація повторного рахунку;
2) використання фінансового вираження результатів діяльності національної економіки замість натурального вираження;
3) введення показника ВНП, що характеризує вартість не тільки вироблених товарів, а й послуг у національній економіці.

Методика розрахунку ВНП в результаті складання витрат виходить з поділу витрат на певні групи - зазвичай їх виділяють чотири:
1) споживання;
2) інвестиції;
3) витрати держави;
4) чистий експорт.
Методика розрахунку ВНП за доходами включає додавання таких елементів, у фінансовому вираженні:
1) амортизація;
2) непрямих податків;
3) доходів від ренти;
4) відсотка;
5) прибутку господарюючих суб'єктів; 6) доходів власників.
В результаті складання всіх перерахованих елементів виходить тотожність системи національних рахунків.
Починаючи з 1990 р. в якості основного показника функціонування національної економіки в Росії використовується такий показник, як валовий внутрішній продукт (ВВП). Він визначається щорічно державним комітетом за статистикою РФ.

ВВП являє собою сукупну вартість усіх благ, вироблених в національній економіці, незалежно від національної приналежності власника господарюючого суб'єкта. Цей показник є доповнюючим до ВНП і характеризує результативність економічної діяльності на всій території національної економіки.
При об'єктивному розрахунку показник ВВП і ВНП не може відрізнятися більш ніж на 1%, в іншому випадку при їх розрахунках допущені помилки, або ж деякі показники свідомо спотворено.
ВВП і ВНП використовуються для визначення стану національної економіки. З їх допомогою можна визначити економічний потенціал країни, а також темпи і основні показники росту і розвитку національної економіки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 31. Основні показники оцінки економічного зростання і розвитку національної економіки: ВВП, ВНП "
 1. 6.2. Вимірювання темпів економічного зростання
  Вище було вже сказано, що вимірювання економічного розвитку в цілому являє собою важке завдання, тому найчастіше аналізують його складову - економічне зростання. Він виражається безпосередньо в кількісному збільшенні ВВП і його складових. Провідними показниками кількісної динаміки економічного зростання є: | річні темпи зростання (приросту) обсягу ВВП; | річні темпи
 2. 29. Поняття економічного зростання і розвитку національної економіки
  Загальноприйнято наступне визначення економічного зростання. Економічне зростання - це реальне збільшення обсягів і масштабів створених за чітко визначений проміжок часу матеріальних і нематеріальних благ, якісне посилення економічного потенціалу національної економіки та її позиції у світовій економіці. Економічне зростання за своєю суттю пов'язаний з кількісним збільшенням обсягів
 3. Система національних рахунків
  Система національних рахунків (СНР) - це сукупність статистичних макроекономічних показників, що характеризують величину сукупного продукту (випуску) і сукупного доходу, що дозволяють оцінити стан національної економіки. СНС містить три основні показники сукупного випуску (обсягу виробництва) - валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), чистий
 4. 13. Національне багатство - частина сукупного економічного потенціалу національної економіки
  Основним складовим елементом сукупного економічного потенціалу національної економіки є національне багатство. Його обсяг в чому визначає масштаби і темпи економічного зростання, що робить актуальною його оцінку як одного з показників функціонування національної економіки. Національне багатство - це сукупний обсяг економічних ресурсів і матеріальних цінностей,
 5. 2. Вимірювання і показники інфляції
  Показники інфляції покликані дати кількісну оцінку дефляційних процесів. Одними з широко використовуваних показників служать індекси цін, у тому числі індекси цін в споживчому секторі
 6. Які види загроз національній економічній безпеці та роль держави в їх запобіганні?
  Загроза національній економічній безпеці - це те, що підриває самостійність існування нації, виживання її населення. По суті, мова йде про сили і факторах, які протидіють державної економічної політики, що проводиться в загальнонаціональних інтересах. Посилення таких загрозливих сил і чинників означає загострення основного економічного суперечності реального
 7. Система національних рахунків
  Основні абсолютні макроекономічні показники містяться в системі національних рахунків (повна назва: система рахунків національного продукту і доходу). Система національних рахунків була розроблена в кінці 1920-х рр.. групою американських вчених, співробітників Національного бюро економічних досліджень, під керівництвом майбутнього лауреата Нобелівської премії Саймона Кузнеця. Спроби
 8. 1. Поняття Системи національних рахунків
  Необхідність в системі макроекономічних показників була усвідомлена ще англійським економістом Вільямом Петті, який вперше у світі здійснив оцінку національного доходу своєї країни. Першу макроекономічну модель національної економіки створив француз Франсуа Кене, глава школи фізіократів. Проте особливо сильно потреба в системі макроекономічних показників проявилася в 20-30-х рр..
 9. Запитання для самоперевірки
  1. Що ви розумієте під економічним зростанням і ніж зростання відрізняється від економічного розвитку? 2. Охарактеризуйте фактори і показники економічного зростання. 3. Які моделі економічного зростання ви знаєте, в чому їх відмінність? 4. Розрахуйте темпи зростання ВНП, якщо він становив 300 тис. ден. од. і збільшився з минулого року на 15 тис. ден. одиниць. 5. Економічне зростання вимірюється як: а)
 10. Запитання для самоперевірки
  1. Що ви розумієте під економічним зростанням і ніж зростання відрізняється від економічного розвитку? 2. Охарактеризуйте фактори і показники економічного зростання. 3. Які моделі економічного зростання ви знаєте, в чому їх відмінність? 4. Розрахуйте темпи зростання ВНП, якщо він становив 300 тис. ден. од. і збільшився з минулого року на 15 тис. ден. одиниць. 5. Економічне зростання вимірюється як: а)
© 2014-2022  epi.cc.ua