Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

3. Інфраструктура ринку

Розвиток ринку та ускладнення товарно-грошових відносин об'єктивно викликали формування та вдосконалення його інфраструктури. Інфраструктура ринку - це система спеціалізованих організацій, покликаних сприяти функціонуванню окремих ринків.
Зокрема, на ринках товарів і послуг функціонує система оптової та роздрібної торгівлі, товарні біржі. Підприємства торгівлі виступають в якості перших елементів інфраструктури ринку, завдяки яким відбувається упорядкування руху товарних потоків, збирається необхідна інформація про стан справ на окремих ринках товарів і послуг.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Інфраструктура ринку "
 1. 6.3. Інфраструктура ринку
  інфраструктури, тобто допоміжних галузей і організацій. Інфраструктура ринку - це сукупність установ, державних і комерційних фірм, що забезпечують успішне функціонування ринкових відносин. Прийнято розрізняти інфраструктуру трьох ринків: товарного, фінансового і ринку праці. Інфраструктура товарного ринку представлена товарними біржами, підприємствами оптової та роздрібної
 2. Контрольні питання
  інфраструктури. 2. Назвіть джерела фінансових ресурсів, що спрямовуються на утримання і розвиток соціальної інфраструктури. 3. Розкажіть про роль суспільних фондів споживання у фінансуванні соціальної інфраструктури. 4. Як здійснюється механізм реалізації основних прав
 3. ГЛАВА 37. ІНФРАСТРУКТУРА І ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
  інфраструктура? 2. Чим відрізняються особливі умови від загальних умов виробництва? 3. Що значить інфраструктура на макро-, медіум-і мікрорівнях? 4. Що таке виробнича, соціально-побутова, інституційна інфраструктура? 5. Як ви зрозуміли випереджаюче, синхронний, відстається тип розвитку інфраструктури? 6. Назвіть специфічні ознаки інфраструктури. Який з названих
 4. 4. Інфраструктура економіки: види і значення для національної економіки
  інфраструктури. По-перше, під нею розуміється сукупність системи обслуговування, основне завдання якої полягає в забезпеченні роботи виробництва та наданні різних послуг населенню. По-друге, під інфраструктурою розуміється сукупність одиниць, діяльність яких спрямована на забезпечення нормального функціонування національної економіки. Інфраструктура як самостійна
 5. Лекція 6 Тема: РИНКОВІ ВІДНОСИНИ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, СТРУКТУРА
  інфраструктура ринку: біржа, банк, торгівля, комерція та інші
 6. 4 ІНФРАСТРУКТУРА БІЗНЕСУ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА
  інфраструктури, що забезпечує обраний вид бізнесу. Сучасний бізнес не може замикатися сам на собі, йому необхідно відповідне забезпечення, кооперація з іншими виробництвами і організаціями, іншими словами, повинна бути розвинена інфраструктура підприємництва. Інфраструктура являє собою сукупність організаційно-правових форм, які відзначають рух ділових відносин і
 7. 37.3. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ НАД РОЗВИТКОМ ІНФРАСТРУКТУРИ
  інфраструктура в ринковій економіці: державні чи приватні? Відповідь: у ринковій економіці створення інфраструктурних об'єктів найчастіше є прерогативою держави. По суті це? традиційна форма державної участі в ринковій економіці в усіх країнах. Це означає, що джерелом фінансування створення і подальшого розвитку інфраструктури є кошти
 8. 37.2. ВПЛИВ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
  інфраструктури позначаються зазвичай на всій економіці. Наприклад, слабо розвинена дорожня мережа в країні або на певній території, недоліки в роботі транспорту викликають розрив ланцюга виробництво? споживання. Або при перебій у постачанні електроенергією виробничі підприємства не зможуть функціонувати безперервно, як цього вимагає технологічний процес. Розвиток інфраструктури служить
 9. 3. Інфраструктура економіки: види і значення для національної економіки
  інфраструктура »утворено від сполучення латинських термінів« infra »-« під, нижче »і« structura »-« розташування », структура. Існує неоднозначне визначення інфраструктури. По-перше, під нею розуміється сукупність системи обслуговування, основне завдання якої полягає в забезпеченні роботи виробництва та наданні різних послуг населенню. По-друге, під інфраструктурою розуміється
 10. 1.3.2. Структура та інфраструктура ринку
  інфраструктури ринку: 1) товарний ринок - це товарні біржі, товарні підприємства, транспорт, рекламні агентства, інформація, зв'язок, маркетингові служби, біржі праці, міграційні служби, система підготовки та перепідготовки кадрів. 2) фінансовий ринок - банки, страхові компанії, пенсійні фонди, інвестиційні фонди, фондові та валютні біржі, податкова система, аудиторські
 11. Самарська область
  інфраструктури ЖКГ (крім частки у праві на земельну ділянку, що припадає на об'єкт, що не належить до житлового фонду і до об'єктів інженерної інфраструктури ЖКГ) або наданих для індивідуального житлового будівництва; 3) 1,5% - у відношенні інших земельних
 12. Брянська область
  інфраструктури житлово-комунального комплексу (за винятком частки у праві на земельну ділянку, що припадає на об'єкт, що не належить до житлового фонду і об'єктів інженерної інфраструктури житлово-комунального комплексу) або наданих для житлового будівництва, а також по земельних ділянках, наданих для особистого підсобного господарства, садівництва, городництва чи
 13. Податкова ставка
  інфраструктури житлово-комунального комплексу (за винятком частки у праві на земельну ділянку, припадає на об'єкт, що не належить до житлового фонду і до об'єктів інженерної інфраструктури житлово-комунального комплексу) або наданих для житлового будівництва; - наданих для особистого підсобного господарства, садівництва, городництва чи тваринництва; 2) 1,5% в
 14. Фондова біржа
  інфраструктури є фондові біржі - організації, де відбуваються акти купівлі-продажу цінних паперів: акцій і облігацій і встановлюються їхні курси, тобто ринкові ціни. Фондова біржа у свою чергу володіє власною інфраструктурою, що складається з мережі брокерських компаній, які від імені та за дорученням клієнтів виконують біржові операції. Фондові біржі тісно пов'язані з грошовим ринком, на
 15. Республіка Татарстан
  інфраструктури житлово-комунального комплексу (за винятком частки у праві на земельну ділянку, що припадає на об'єкт, що не належить до житлового фонду і до об'єктів інженерної інфраструктури житлово-комунального комплексу) або наданих для житлового будівництва, а також щодо земельних ділянок, наданих для особистого підсобного господарства, садівництва, городництва чи
 16. 37.1. ІНФРАСТРУКТУРА: ВИЗНАЧЕННЯ І СПЕЦИФІЧНІ ОЗНАКИ
  інфраструктури як великої сфери економіки лежить відмінність між особливими і загальними умовами виробництва. До особливим умовам ставляться конкретні форми технологічного процесу, властиві окремо кожному виду виробництва, будь воно промисловим або сільськогосподарським. До загальних умов належать ті, без яких не може ефективно функціонувати жодне виробництво і нормально
 17. Коли і ким регулюється ринок?
  Інфраструктура - сукупність підприємств, установ і організацій, які пов'язують виробників і споживачів, надають ринковій системі цілісність і завершеність. У цю інфраструктуру входять торговельні підприємства, товарні та фондові біржі, банки, державні бюджетні установи. Протилежність двох типів ринкових відносин і їх єдність певним чином позначаються на
 18. № 105. Нові індустріальні країни Азії
  інфраструктури в порівнянні з індустріальними країнами, регіональні
© 2014-2022  epi.cc.ua