Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Національна економіка Білорусі. Шпаргалка, 2013 - перейти до змісту підручника

48. Тенденції та фактори міжнародної економічної інтеграції.

Міжнародна економічна інтеграція (МЕІ) - процес економічної взаємодії країн, що приводить до зближення господарських механізмів, що приймає форму міждержавних угод і регульований міждержавними органами, веде до їх поступового економічного злиття.
На міждержавному рівні інтеграція відбувається шляхом формування регіональних економічних об'єднань держав і узгодження їх внутрішньої і зовнішньої економічної політики. Взаємодія і взаімопріспособленіе національних господарств проявляється, насамперед, у поступовому створенні «спільного ринку» - у лібералізації умов товарообміну і переміщення виробничих ресурсів (капіталу, праці, інформації) між країнами. Багато країн добровільно відмовляються від повного національного суверенітету і утворюють інтеграційні об'єднання з іншими державами.
Головною причиною цього процесу є прагнення до підвищення економічної ефективності виробництва, і сама інтеграція носить, перш за все, економічний характер.
В умовах інтернаціоналізації світової економіки зростає залежність розвитку кожної національної економіки від зовнішніх факторів. Це підтверджується зростанням світового товарообігу, обсягів інвестування капіталів за кордон, активізацією міжнародної міграції робочої сили. Тенденціями міжнародної економічної інтеграції є глобалізація світової економіки і регіоналізація. Розвиток міжнародних економічних відносин, під впливом спеціалізації і поділу праці, приводить до глобалізації. Основні риси глобалізації: змінюється форма виробництва, вона переходить в міжнародну форму у вигляді ТНК; зміна змісту виробництва і обміну під впливом спеціалізації, т.
е. орієнтація національної економіки на міжнародні стандарти; принципові зміни в господарській життя - міжнародні центри управління, міжнародні системи інформації, система міжнародних стандартів.
Фактори міжнародної економічної інтеграції: - поглиблення міжнародного поділу праці, спеціалізація і кооперація виробництва; - прискорення науково-технічного прогресу, розвиток і впровадження інформаційних технологій; - розширення регіональних угруповань; - формування регіональних ринків; - интернализация господарського життя; - створення транснаціональних корпорацій і фінансово-промислових груп.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 48. Тенденції та фактори міжнародної економічної інтеграції. "
 1. Запитання до теми
  міжнародного поділу праці (МРТ); охарактеризуйте ступінь участі в ньому підсистем і окремих країн. 3. У яких галузях насамперед виявляється ефект «економії на масштабі виробництва»? 4. Що таке міжнародна економічна інтеграція? Перерахуйте форми міжнародної економічної інтеграції. 5. Чи сприяє освіту економічних інтеграційних
 2. Глава 22. Міжнародні економічні відносини і їх структура
  міжнародних економічних відносин та особливості їх регулювання на національному та інтернаціональному
 3. Глава 2. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
  тенденцією розвитку світового господарства є тенденція його інтернаціо-налізації, яка визначається процесом міжнародного поділу праці і подальшим його поглибленням. Міжнародний поділ праці носить об'єктивний характер, і в безпосередній-ної зв'язку з ним, як його наслідок розвиваються викликані ним економічні процеси. Насамперед це процес транснаціоналізації виробництва,
 4. Тенденція до регіональної інтеграції
  тенденції до інтеграції їх національних господарств на регіональному рівні. На відміну від інтеграції розвинених капіталістичних країн тісне економічне співробітництво держав, що розвиваються не підготовлене достатньою мірою попереднім розвитком продуктивних сил, а викликалося потребами ліквідації техніко-економічної відсталості, можливістю використовувати економію на масштабах
 5. 2. ФАКТОРИ, визначається інтеграційними процесами
  факторів, серед яких найважливіше місце займають: | зросла інтернаціоналізація господарського життя; | поглиблення міжнародного поділу праці; | загальносвітова за своїм характером науково-технічна революція; | підвищення ступеня відкритості національних економік . Всі ці фактори
 6. Терміни і поняття
  економічна інтеграція Зона вільної торгівлі Митний союз Платіжний союз Спільний ринок Економічний і валютний союз Глобалізація господарського життя Відкрита економіка Європейський союз (ЄС) Північноамериканське угода про вільну торгівлю (НАФТА) Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) Азіатсько-Тихоокеанське економічне співтовариство (АТЕС) МЕРКОСУР
 7. Висновки
  фактори, як сформовані у минулому поділ праці, технологічна взаємозалежність, елементи загального культурно-цивілізаційного простору. 6. Головні перешкоди інтеграції: побоювання у країнах - членах СНД обмежити свій суверенітет, економічні труднощі, незавершеність будівництва нової соціально-економічної системи. 7. Організаційні рамки інтеграційних процесів
 8. Основні напрямки інтернаціоналізації
  міжнародна торгівля товарами і послугами; - міжнародна міграція капіталу; - міжнародна міграція трудових ресурсів; - міжнародна економічна
 9. 4. Механізм інтеграції: приклад ЄС
  інтеграція з самого початку була процесом, що йде як знизу (на рівні фірм), так і зверху (на міждержавному, наднаціональному
 10. 10.1. Нове особа інтеграції: знаряддя конкурентної боротьби
  інтеграція у світове господарство веде не до прискорення зростання, а до закріплення периферійної моделі економіки та втрати ... ресурсів розвитку
 11. 13.4. Регіоналізація світового ринку
  економічна інтеграція; - Співдружність незалежних держав (СНД). Форми регіональної економічної інтеграції: 1) зона вільної торгівлі; 2) загальний ринок; 3) економічний і валютний союз; 4) політична інтеграція (створення федеративного держави). Регіональна економічна інтеграція, з одного боку, сприяє зближенню національних держав, що беруть участь в цьому
 12. Запитання для самоперевірки
  міжнародним поділом праці? 2. У чому сутність міжнародної економічної інтеграції? 3. Чи впливають зовнішньополітичні умови на процес інтеграції? 4. Яким чином функціонують зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний і валютний союз? 5. Наскільки ефективна система управління ЄС? 6. Які основні джерела дохідної частини бюджету ЄС? 7. Існують
 13. Терміни і поняття
  економічні відносини Світовий ринок Торгуються і неторгуємой товари Міжнародний поділ праці Інтернаціоналізація економіки Експортна квота Транснаціональна корпорація (ТВК) Транснаціоналізація господарської життя Глобалізація Регіоналізація Міжнародна економічна інтеграція Інтеграційні об'єднання Лібералізація (дерегуляція) економіки Відкрита економіка
 14. 11.1.6. Міжнародна економічна інтеграція
  міжнародної економічної інтеграції. В рамках цього поняття виникають інтеграційні об'єднання, тобто господарські угруповання, створені для регулювання інтеграційних процесів між країнами-учасницями. Сьогодні в світі налічуються десятки інтеграційних об'єднань. Це вже згадувані вище ЄС і НАФТА в розвинених країнах, АСЕАН - в Південно-Східній Азії, МЕРКОСУР - у Латинській Америці,
 15. Процеси інтеграції в сфері НТ
  тенденцій в соціально-економічній сфері. І якщо донедавна технологічна складова розглядалася як домінанта, в значній мірі визначає довгострокові тренди, то зараз її аналіз все більш тісно пов'язується з факторами соціального, політичного, культурного характеру. За наявними оцінками, вже в рамках першого десятиліття XXI в. дозріють передумови для наступної
© 2014-2022  epi.cc.ua