Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Основні напрямки інтернаціоналізації

Діалектика світогосподарських зв'язків зумовила трансформацію важ-кро напрямків міжнародних економічних відносин.
Сучасні інтернаціональне економічні відносини дуже багатопланові.
Разом з тим можна виділити наступні основні напрямки:
- міжнародна торгівля товарами і послугами;
- міжнародна міграція капіталу;
- міжнародна міграція трудових ресурсів;
- міжнародна економічна інтеграція.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основні напрямки інтернаціоналізації "
 1. Глава 7. МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ
  напрямок міграційних потоків в різних країнах і регіонах світу значно
 2. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  основні ознаки його цілісності? 2. У чому полягає сутність закону інтернаціоналізації виробництва і який механізм його дії? 3. Визначте сутність закону інтернаціоналізації обігу та механізм його дії. 4. Що таке інтернаціональна вартість і які основні чинники її формування? 5. Назвіть особливості дії закону вартості в інтернаціональній формі. 6.
 3. Глава 2. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
  інтернаціоналізації, що реалізовується на рівні приватних фірм. Другим наслідком міжнародного поділу праці став процес об'єднання го-сударств в міжнародні економічні союзи - економічна інтеграція. Це вищий етап інтернаціоналізації господарського життя, зближення національних економік. МРТ створило об'єктивні передумови для зростаючої взаємозв'язку і взаємозалежне-сти національних
 4. СВІТОВА ЕКОНОМІКА НА СУЧАСНОМУ ЕТАП
  спрямований вплив надавали такі глобальні чинники, як протистояння двох соціальних систем, поступове розгортання науково-технічної революції, визрівання різноманітних кризових ситуацій (що знаходило вираження у прояві структурних і циклічних криз). Проте основоположною тенденцією розвитку світової економіки стала набирала в ці роки темпи, розмах і силу
 5. Глава 18. Обумовленість формування, тенденції, протиріччя і проблеми глобальної економіки
  основні напрямки інтернаціоналізації; - абсолютні і порівняльні переваги міжнародної спеціалізації і торгівлі; - особливості міграції підприємницького, позичкового капіталу, трудових ресурсів; - протиріччя і проблеми світової
 6. Запитання для самоперевірки
  інтернаціоналізації вам відомі? 6. Які компанії можна назвати транснаціональними корпораціями? 7. Як пов'язані інтернаціоналізація і глобалізація? 8. Який зв'язок існує між глобалізацією та регіоналізацією? 9. Які головні причини зовнішньоекономічної лібералізації, яка відбувається майже у всіх країнах світу? 10. Чим закрита економіка відрізняється від
 7. Інтернаціоналізація
  інтернаціоналізації особливо активно сприяють ТНК. Всього у світі, за даними ЮНКТАД, діє 39 тис. ТНК і 270 тис. їх філій із загальною сумою активів 2,7 трлн. дол Щорічний обсяг продажів, здійснюваних філіями ТНК, перевищує 6 трлн. дол На частку США припадає більше 1/3 з 100 найбільших у світі ТНК. Як відзначають експерти ЮНКТАД, у 1995 р. бурхливими темпами відбувалося злиття і
 8. 11.1.2. Інтернаціоналізація господарського життя
  інтернаціоналізації вимірюється цілим рядом показників. До них відносяться відносні показники участі у світовій торгівлі, наприклад експортна квота, що виражається як відношення експорту країни до її ВВП. Вона свідчить про важливість експорту для національної економіки. Поряд з експортною квотою визначається частка імпорту в роздрібному товарообігу. Розраховуються також показники обсягу зовнішньої
 9. К "глобалізації" економіки
  інтернаціоналізація госпо-кої життя стають основою "цілісності всього світу". Конкретною формою "цілісності світу" стає глобалізація економіки, що припускає формування інтегрованої світової економіки, в якій всі національні господарства взаємопов'язані різноманітними міжнародними економічними відносинами, уніфікованими підходами до вирішення економічних проблем, єдиними
 10. 5.1. Поняття і ступінь глобалізації, міровізаціі господарських процесів Поняття міровізаціі
  інтернаціоналізації сфер обміну та споживання супроводжувалося створенням міжнародної економічної інфраструктури, включаючи транспортну мережу, зв'язок, інформацію. Становлення міжнародних торговельних відносин викликало платіжні відносини, міжнародний рух позичкового капіталу. Удосконалення машинної техніки, засобів транспорту, зв'язку дозволило розділити виробничі процеси на окремі
 11. 6. Основні риси інтеграції у кінці XIX - початку XX в.
  Напрямками: а) інтернаціоналізація продуктивних сил за допомогою обміну засобами виробництва і технологічними знаннями, а також міжнародної спеціалізації та кооперації, що зв'язують господарські одиниці в цілісні виробничо-споживчі системи; допомогою виробничого співробітництва, міжнародного переміщення виробничих ресурсів; допомогою формування
 12. Світове господарство
  основними напрямками: шляхом розвитку національних економік та посилення їх інтеграції на основі поглиблення і розширення інтернаціоналізації продуктивних сил і виробництва та допомогою втягування в процес інтернаціоналізації господарського життя все нових і нових територій, країн і їх окремих сегментів і сфер національних економік. Світове господарство - це система економічних відносин,
© 2014-2022  epi.cc.ua