Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Мариганова, С.А. Шапіро,. МАКРОЕКОНОМІКА. ЕКСПРЕС-КУРС, 2010 - перейти до змісту підручника

11.1.2. Інтернаціоналізація господарського життя


Інтернаціоналізація господарського життя означає посилення участі країни в світовому господарстві. Рівень інтернаціоналізації вимірюється цілим рядом показників. До них відносяться відносні показники участі у світовій торгівлі, наприклад експортна квота, що виражається як відношення експорту країни до її ВВП. Вона свідчить про важливість експорту для національної економіки. Поряд з експортною квотою визначається частка імпорту в роздрібному товарообігу. Розраховуються також показники обсягу зовнішньої торгівлі відносно до валового продукту, питомої ваги країни в міжнародній торгівлі (у тому числі окремими товарами).
Крім відносних існують і абсолютні показники інтернаціоналізації, наприклад вартісний обсяг експорту товарів і послуг на душу населення.
При аналізі рівня участі країни у світовій економіці оцінюють обсяг накопичених у країні інвестицій по відношенню до її ВВП, частку іноземного капіталу в щорічних інвестиціях країни, обсяг державного зовнішнього боргу країни по відношенню до її ВВП і обсяг платежів з обслуговування цього боргу стосовно до надходжень від експорту товарів і послуг.
Показниками участі країни в міжнародному русі інших факторів виробництва можуть бути частка іноземної робочої сили у загальній чисельності зайнятих або чисельність зайнятої за кордоном вітчизняної робочої сили, розміри експорту та імпорту технологій та управлінських послуг.

Зростання інтернаціоналізації національних економік не здiйснюється як прямолінійний процес. Він вчиняється з різною швидкістю в різних регіонах світу. Наприклад, в даний час він найбільш інтенсивний у Східній та Південно-Східної Азії (ПСА). По-різному цей процес протікає в різні періоди часу. Так, на початку першого етапу розвитку світової економіки рівень експортної квоти США був набагато вище, ніж у наступні 50 років.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.1.2. Інтернаціоналізація господарського життя "
 1. Економічна інтеграція та інтернаціоналізація
  інтернаціоналізації господарського життя, об'єктивний процес переплетення національних господарств і проведення скоординованої економічної політики на національному та міжнародному рівнях у різних формах: вільної торгівлі, митних союзів, спільних ринків, економічних союзів, валютно-економіческіхі політичних союзів. Інтернаціоналізація - процес розвитку економічних зв'язків між
 2. Місце держрегулювання в господарському механізмі
  інтернаціоналізації господарського життя та її глобалізації, в які найбільшою мірою залучені країни з розвиненою ринковою економікою. Внутрішньоекономічна життя і зовнішньоекономічні аспекти держрегулювання тут повинні розглядатися в нерозривній єдності і з урахуванням того, що в Європейському союзі (ЄС) вже склалися форми наднаціонального держрегулювання. Таким чином, в ЄС складається
 3. Інтернаціоналізація господарського життя. Рівень участі країни у світовій економіці
  інтернаціоналізація господарського життя »означає посилення участі країни в світовому господарстві. Досягнутий рівень інтернаціоналізації вимірюється цілим рядом показників. Які ж це показники? У першу чергу це показники участі у світовій торгівлі. Так, часто підраховують експортну квоту, тобто відношення експорту до ВВП країни. Цей показник не можна трактувати як частку експорту у всьому
 4. Висновки
  інтернаціоналізацією її господарського життя, вимірюється набором показників, в першу чергу, експортною квотою, часткою іноземних товарів на внутрішньому ринку , об'ємом експорту товарів і послуг на душу населення, ставленням іноземних капіталовкладень до ВВП країни, їх часток у її щорічних інвестиціях, часткою іноземної робочої сили в загальному числі зайнятих, часткою іноземних патентів і ліцензій в
 5. Основні центри тяжіння міграційних потоків
  інтернаціоналізації господарського життя значення міжнародної міграції зростає. Основний потік її в останні десятиліття спрямовується в США. У 70-х рр.. число легальних іммігрантів в цю країну досягло 4,5 млн. осіб (20% приросту населення за 70-і рр..), що на 1/3 більше, ніж у 60-х рр.. У 80-х рр.. масштаби імміграції ще більш зросли - на неї припадало вже 39% приросту населення
 6. Висновки
  інтернаціоналізацію господарського життя. Трудові ресурси, як і інші економічні ресурси, орієнтовані на максимально ефективне використання, в тому числі і в масштабах світової економіки. 2. Правова база сучасних міграційних процесів відображає тенденцію не тільки до економічного лібералізму і відкритій економіці, а й до протекціонізму і обмеженням в галузі міжнародної
 7. Зміст і форми міжнародної економічної інтеграції
  інтернаціоналізації господарського життя на такий рівень, на якому утворилася глобальна мережа взаємозв'язків у цілісному світовому господарстві з активною участю в ньому основної маси фірм більшості країн світу. Глобалізація господарського життя найбільш інтенсивно йде на регіональному рівні, так як більша частина фірм має контакти з фірмами сусідніх країн. Тому одна з основних тенденцій
 8. Висновки
  інтернаціоналізації господарського життя та міжнародному поділі праці. При цьому взаємодія здійснюється як на макро-, так і на мікрорівні. Основні форми міжнародної економічної інтеграції - зона вільної торгівлі, митний союз, економічний і валютний союз. 2. Міжнародні інтеграційні процеси все більшою мірою визначаються не чисто торговими зв'язками, а довгостроковим
 9. § 58. Сутність економічних законів світового господарства
  інтернаціоналізацією господарського життя, міжнародним розподілом праці. Сьогодні країни світового співтовариства можуть ефективно розвивати виробничі процеси на рівні світових стандартів, випускати високоякісну продукцію лише. За умови використання різних форм спеціалізації і кооперування виробництва на міжнародному рівні. Завдяки цьому можна значно знизити
 10. § 3. ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
  інтернаціоналізації виробництва (ріс.18.3.). Обсягів капіталу - утворення його відносного надлишку в країні, де він не може знайти високоприбуткового застосування. Це стан характерний для великих корпорацій, які отримують монопольну надприбуток у певних галузях і не зацікавлені в менш вигідному використанні своїх коштів всередині держави. В результаті утворюються
© 2014-2022  epi.cc.ua