Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Основні центри тяжіння міграційних потоків


У міру зростання інтернаціоналізації господарського життя значення міжнародної міграції зростає. Основний потік її в останні десятиліття спрямовується в США. В 70-х рр.. число легальних іммігрантів в цю країну досягло 4,5 млн. чоловік (20% приросту населення за 70-і рр..), що на 1/3 більше, ніж у 60-х рр.. В 80-х рр.. масштаби імміграції ще більш зросли - на неї припадало вже 39% приросту населення країни.
У цей період в країну в'їхало 6 млн. легальних і 2 млн. нелегальних іммігрантів. За період 1990-1996 рр.. в США в'їхало ще 6,1 млн. іммігрантів, тільки в 1996 р. - майже 961 тис. чоловік. При цьому до початку 1998 р. в країні, за оцінкою, проживало понад 5 млн. незареєстрованих (нелегальних) іммігрантів.
Іншим найбільшим центром тяжіння мігрантів є Західна Європа: середній щорічний приріст іноземної робочої сили становить 600-700 тис.
осіб (з урахуванням членів сімей чисельність в'їжджають зростає до 1,5 млн. осіб). Лідерство за масштабами імміграції в Європі утримують Німеччина, Франція і Великобританія. В Як приклад більш локального регіонального центру тяжіння мігрантів можна назвати Австралію. Останніми роками локальним центром імміграції стає Росія.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Основні центри тяжіння міграційних потоків"
 1. Висновки
  центрами тяжіння міграційних потоків є розвинені країни, насамперед США і Західна Європа. Існують і локальні, регіональні центри тяжіння міграційних потоків. Головними країнами-донорами у сфері міжнародної міграції є країни Азії, Латинської Америки і Африки, а також колишні соціалістичні країни. 4. Міжнародна міграція населення і робочої сили
 2. Трудова міграція
  основному в бідні капіталом колонії, і насамперед у Північну Америку та Австралію. Масова імміграція в окремих районах світу привела до виникнення і розвитку там переселенських суспільств, що додало імпульс розвитку світової господарської системи. Переміщення іммігрантів, засобів виробництва і грошового капіталу сприяло утворенню в другій половині XIX - початку XX вв. групи
 3. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  основні параметри зайнятості (фактичний рівень зайнятості та безробіття, попит на працю і рівень реальної заробітної плати) встановлюються не на ринку праці, а визначаються розміром ефективного попиту на ринку товарів і послуг; - в основі механізму формування зайнятості лежать явища психологічного порядку: схильність до споживання, до заощадження, спонукання до інвестицій, переваги
 4. Країни-донори
  основними джерелами нових мігрантів для США були Канада і Західна Європа (79% приїхали), то в 70-80-х рр.. домінували Латинська Америка та Азія. В 90-х рр.. з цих регіонів в США в'їхало 84% всіх іммігрантів. За минулі десятиліття змінився не тільки етнічний склад, а й кваліфікаційний та освітній рівень іммігрантів . В 80-х рр.. в США, наприклад, в'їхало безпрецедентно велика
 5. § 50. Причини і механізм циклічних коливань
  основного капіталу і освоєння досягнень НТП. Однак детальний статистичний аналіз, що проводиться багатьма дослідниками, показує, що на тлі загального тренду спостерігаються досить істотні, періодично повторювані відхилення в ту і іншу сторону, що свідчать про існування певних хвильових процесів, що додають розвитку суспільного виробництва циклічний характер, і
 6. § 62. Міжнародна міграція робочої сили та міграційна політика
  основних прав емігрантів, наданні їм допомоги в забезпеченні медичними послугами, житлом, навчанні дітей у школі. Важливим засобом регулювання трудової міграції є запровадження обов'язкового державного ліцензування діяльності організацій щодо найму працівників для роботи за кордоном. При цьому ліцензії надаються тільки тим організаціям, які мають необхідні знання, досвід
 7. Коментарі
  основним методологічним і теоретичним постулатам неокласичного напряму. Коло основних ідей інституціоналізму визначили три його головних ідеолога: Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Мітчелл. Вважаючи концепцію гедонізму занадто примітивною, вони вважали, що теорія, що дає задовільну трактування економічної поведінки людини, повинна включати і неекономічні чинники. З цією метою вони
 8. 2.3. Основні принципи оцінки нерухомості
  центральної частини міста для отримання аналогічної віддачі на інвестиції. Принцип очікування заснований на тому, що на вартість нерухомості впливають очікувані майбутні переваги від володіння об'єктом. Очікування, пов'язані з нерухомістю, що приносить дохід, виражаються в отриманні очікуваної прибутковості інвестицій за рахунок потоків доходу від використання та майбутньої перепродажу об'єкта. Очікування
 9. БІЛЬШЕ СИЛЬНІ фінансових потрясінь
  основні країни світу, крім Японії, скасували контроль над капі-таламі, заснований в кінці Другої світової війни. Протягом 70-х і 80-х рр.. заходи регулювання, прийняті, щоб запобігти повторенню «великої депресії», були скасовані. Якби навіть регулювання не було скасовано юридично, його усунули б технологічні причини. Нові технології зробили застарілими багато з методів
 10. Основні риси світового господарства
  основних показників і критеріїв: - абсолютний і відносний ВВП (ВНП); - НД і дохід на душу населення; - галузева структура національної економіки; - структура експорту та імпорту країни; - рівень і якість життя населення та деякі інші. Існує кілька підходів до визначення місця країни у світовому господарстві. Найпростіший з них - поділ світової економіки на
© 2014-2022  epi.cc.ua