Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

К "глобалізації" економіки

Розвиток відкритої економіки в 80-і рр.. впритул підвело до нового явища - глобалізації економіки.
Усилившаяся взаємозалежність країн, інтернаціоналізація госпо-кої життя стають основою "цілісності всього світу". Конкретною формою "цілісності світу" стає глобалізація економіки, що припускає формування інтегрованої світової економіки, в якій всі національні господарства взаємопов'язані різноманітними міжнародними економічними відносинами, уніфікованими підходами до вирішення економічних проблем, єдиними стандартами.
Найбільш важливі тенденції, що визначають процес глобалізації:
-трансформація відносин власності, зумовила формування на рубежі XX-XXI ст.
У світовому масштабі аналогічних форм і механізмів власності, винятково важлива для інтернаціоналізації економіки, що відкриває можливості співпраці, інтернаціоналізації виробництва;
- перехід до більш високого - міжнародному рівню кооперації та поділу праці;
- розвиток нових, відповідних потребам часу інтеграційних-них механізмів, що визначають характер взаємозв'язку між учасниками світового господарства на базі використання глобальних інформаційних систем, досягнень мікроелектронної революції у світовому просторі (електронний зв'язок, електронна торгівля і пр.);
- інтернаціоналізація регулюючих процесів, формування єдиних стандартів і норм, уніфікованих підходів до вирішення економічних проблем за участю міжнародних економічних організацій.

Відбувається формування ряду міжнародних інститутів, що визначають "правила гри" - Міжнародного валютного фонду (МВФ), Світової організації торгівлі (СОТ), Міжнародної організації праці (МОП) та ін При цьому кожна окрема країна не може проводити незалежну від цих структур політику.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " К "глобалізації" економіки "
 1. Приклади розв'язання завдань
  глобалізація може сприяти стирання національних відмінностей, що не завжди сприяє економічному прогресу. 2. Відповідь: м. 3. Відповідь:
 2. Глава 5 Глобалізація виробництва і капіталу
  глобалізація, міровізація, економіки, які відображають різні стадії у розвитку світової господарської
 3. Ступінь глобалізації, міровізаціі господарських процесів
  глобалізації господарського життя використовуються абсолютні і відносні показники. Насамперед вони стосуються руху підприємницького та позичкового капіталів і виробництва на підприємствах, контрольованих іноземним капіталом. Слід зазначити, що оскільки світове господарство є розвивається, динамічної категорією в цілому та її складових частин, найбільш відповідними мети
 4. Запитання до теми
  глобалізації економічної діяльності. Розкрийте їх відмінності. 2. Який рівень розвитку міровізаціі господарської діяльності у порівнянні з рівнем цих процесів на початку XX в.? 3. Проаналізуйте вплив процесів глобалізації на економічний розвиток і становище національних господарств. 4. Розкрийте механізм взаємозалежності (зовнішньоторговельний мультиплікатор).
 5. § 4. Тенденції глобалізації світової економіки на рубежі XX-XXI століть
  глобалізації світової економіки на рубежі XX-XXI
 6. Частина 4 Глобалізація капіталізму
  Частина 4 Глобалізація
 7. Глобалізація поліпшує становище людей

 8. Поняття глобалізації господарської діяльності
  глобалізацією. По суті, це більш висока стадія інтернаціоналізації, її подальший розвиток. Однак, коли світ був єдиним ринком (та й то за винятком регіонів, які проводили політику імпортозаміщення) лише для невеликого числа компаній, йшлося про інтернаціоналізацію. Коли ж світ стає єдиним ринком для десятків тисяч ТНК і до того ж всі його регіони приховані для діяльності цього
 9. 11.1.4. Глобалізація світового господарства
  глобалізації світової економіки призводить до зменшення впливу багатьох національних компаній або до їх повного витіснення з ринків своєї країни, які раніше вони могли розглядати в якості основи своєї діяльності і де вони конкурували тільки з іншими національними компаніями, що випускають товари-замінники. Отже, глобалізація сприяє міжнародної конкуренції на внутрішніх
 10. Запитання для самоперевірки
  глобалізація? 8. Який зв'язок існує між глобалізацією та регіоналізацією? 9. Які головні причини зовнішньоекономічної лібералізації, яка відбувається майже у всіх країнах світу? 10. Чим закрита економіка відрізняється від
 11. 5.2. Процеси глобалізації та становище національних господарств
  глобалізації має чітко західне походження, амеріканоцентрістское за своєю спрямованістю. У політичному відношенні глобалізація виступає інструментом провідних в економічному відношенні держав для вирішення завдань зміцнення своїх домінуючих позицій. Концепція глобалізації включає положення про наявність єдиного держави, здатного діяти глобально і має світові інтереси
 12. М. Г. Делягін. Світова криза: Загальна Теорія Глобалізації, 2003
  глобалізації, що стала новою епохою в розвитку людства. Вперше описані технології high-hume, за допомогою яких людство змінює себе, в тому числі формує власну свідомість, і метатехнологиі, що виключають можливість конкуренції з їх розробником; вивчено вплив сучасних технологій на еволюцію глобальної конкуренції, виникнення між групами країн непереборного розриву і
 13. 10. Співвідношення глобалізації і глобальних проблем у світовій економіці
  глобалізації, на жаль, не тільки не призводить до вирішення глобальних проблем, а й сприяє процвітанню невеликої групи промислово розвинених країн і деградації, зубожіння найменш розвинених країн світу. Жодна з глобальних світових проблем, відомих ще з середини XX в., Поки повністю не вирішена: створення механізму вирішення питань війни і миру, роззброєння, конверсії, подолання злиднів,
 14. 5.1. Поняття і ступінь глобалізації, міровізаціі господарських процесів Поняття міровізаціі
  глобалізацією, міровізаціі, національних господарств розуміється створення і розвиток міжнародних, світових продуктивних сил, факторів виробництва, коли засоби виробництва використовуються на міжнародному просторі. Міровізація проявляється у створенні окремими компаніями господарських об'єктів в інших державах і розвитку наднаціональних форм виробничих зв'язків між різними
© 2014-2022  epi.cc.ua