Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Від «замкнутості» до «відкритості» економік

У 60-70-і рр.. активізуються міжнаціональні інтеграційні процеси. Це створює передумови для подальшого руху від "замкнутості" до "відкритості" економік, що отримала значний розвиток у 80-ті рр.. XX в.
1 Див: Маркс К., Енгельс Ф., Соч. 2-е вид. Т. 29. С. 295.
Відбуваються процеси роблять серйозний вплив не тільки на зовнішньоекономічну діяльність, а й умови внутрішнього господарювання. Економічний розвиток країн стає все більш залежним від світової економічної кон'юнктури, політичних подій на міжнародній арені. При "відкритості" для зовнішнього світу національні економіки починають змагатися з іноземними конкурентами не тільки на зовнішньому, але й внутрішньому ринку. При цьому значним чином змінюється парадигма їх економічного розвитку.
Відкрита економіка має ряд істотних ознак, орієнтованих на інтегрування національних економік зі світовим співтовариством:
1) перетворення зовнішньоекономічної діяльності в органічну складових частин господарської діяльності підприємства, держави ;
2) відкриття внутрішнього ринку для іноземної конкуренції в поєднанні з гнучкою захистом вітчизняних виробників;
3) забезпечення правових механізмів та захисту функціонування іно-дивного капіталу;
4) орієнтація технічної, промислової та соціальної політики на мі-ровие стандарти і тенденції розвитку;
5) зближення вітчизняного господарського права з міжнародним, пріоритет міжнародних договірних зобов'язань над нормами вітчизняного права;
6) участь у найважливіших міжнародних організаціях;
7) вільний вихід підприємств усіх форм власності на зовнішні ринки;
8) свобода вибору партнерів при здійсненні господарських опера-цій;
9) стійка зовнішньоекономічна спеціалізація країн, що базується на принципі "порівняльних переваг";
10) порівнянність пропорцій і цін на основні товари;
11) стабільність і оборотність національної валюти та ін

Разом з тим відкритість економіки не виключає пріоритетності національних економічних інтересів.
Відкрита економіка, як правило, позитивна для країн з «процвітаючою економікою», що розташовують можливостями використання наявного потенціалу, що забезпечує, перш за все, конкурентні переваги, на свою користь. Разом з тим не відповідає інтересам країн з менш розвиненою економікою, що не мають конкурентних переваг. При впровадженні на вітчизняний ринок більш дешевих імпортних товарів не розвивається власне виробництво. Орієнтація ж на покупку готової продукції за кордоном при вивезенні власних сировинних ресурсів не достатньо ефективна. Сформований диспаритет досить часто не дозволяє їм вийти на новий рівень економічного розвитку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Від «замкнутості» до «відкритості» економік "
 1. 38. ПОНЯТТЯ ІНФЛЯЦІЇ
  «відкритості» економіки збільшується небезпека «імпортованої» інфляції. В умовах незмінного курсу валюти країна щоразу відчуває вплив "зовнішнього" підвищення цін на ввезені товари. Можливості боротьби з «імпортованої» інфляцією досить обмежені. Можна девальвувати власну валюту і зробити імпорт більш дешевим. Але девальвація зробить одночасно і більш дорогим експорт
 2. 49. ПОКАЗНИКИ відкриття (закриття) ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ
  економіка - це економіка країни, інтегрована у світове господарство, світовий ринок. Вона характеризується такими рисами: - ліквідацією державної монополії зовнішньої торгівлі; - активним використанням різних форм спільного підприємництва; - ефективним використанням принципу порівняльних переваг у міжнародному поділі праці; - організацією зон вільного
 3. 2. Зовнішня торгівля і зовнішньоторговельна політика. Платіжний баланс
  «відкритості» економіки. Експортний потенціал (експортні можливості) - це та частка продукції, яку може продати дана країна на світовому ринку без шкоди для власної економіки (за відрахуванням внутрішніх потреб). Зовнішньоторговельний мультиплікатор Експорт та імпорт, як і інші складові сукупних витрат, діють з мультиплікаційним ефектом. Тому для кількісної оцінки
 4. 16.1. Світова торгівля та її економічна основа
  «відкритості» економіки. Експортна квота становить: 45% - у Голландії, 13% - у США, 11% - в Японії; - експортний потенціал (експортні можливості) - частка продукції, яка може бути продана даною країною без шкоди для власної економіки; - структура зовнішньої торгівлі: суб'єкти (з ким торгує країна) та об'єкти (чим торгує країна). Стан зовнішньої торгівлі країни, рівень її
 5. 8.3. Горизонтальна і вертикальна конкуренція: гроші втрачають значення
  економіки, коли виявилося, що здатність виробляти кращі в світі, наприклад, військові літаки не означає нічого без здатності забезпечити для відповідних виробництв людські, фінансові та матеріальні ресурси, стрімко перетікають в інші сфери. З'ясувалося, наприклад, що без зусиль держави виробити з відмінного металу просто хорошу машину неможливо: цей спосіб
 6. 2. Зовнішня торгівля і зовнішньоторговельна політика. Платіжний баланс
  «відкритості» економіки. Експортний потенціал (експортні можливості) - це та частка продукції, яку може продати дана країна на світовому ринку без шкоди для власної економіки (за відрахуванням внутрішніх потреб). Зовнішньоторговельний мультиплікатор Експорт та імпорт, як і інші складові сукупних витрат, діють з мультиплікаційним ефектом. Тому для кількісної оцінки
 7. 4.1. Сутність міжнародної торгівлі та її особливості на сучасному етапі
  «відкритості» економіки ЄС, вимірюваний експортної та імпортної квотами, значно вище, ніж в інших центрах світового господарства. Проте країни ЄС в цілому все ж залежать від зовнішнього світу, за рахунок якого вони задовольняють 45% своїх потреб в енергетичних ресурсах. Більшість торгівлі ЄС (до 2/3) припадає на взаємну торгівлю (у всіх країн ЄС - понад 50%, а у малих країн - 70%), на
 8. Терміни і поняття
  економіка Макроекономіка Супермакроекономіка Мезоекономіка Теоретична економіка Прикладна економіка Первинна економіка Економіка обслуговування Позитивна (дескриптивна) економіка Нормативна економіка Економічна політика Метод економіки як науки Наукова абстракція Аналіз і синтез Індукція і дедукція Історичний і логічний
 9. ЛІТЕРАТУРА
  економіки / / Питання економіки. 1997. № 6. АбалкінЛ.І. Перспективи економіки Росії на ісходеXX століття / / Економіст. 1996. № 12. КейнсДж. М. Вибрані твори. М.: Економіка, 1993. Стігліц Дж.Ю. Економіка державного сектора. М.: Вид-во МГУ - Инфра-М,
 10. Феномени, ноумени і фантоми економіки
  економіки минулого, сьогодення і майбутнього всіх країн світу. Її композиція (структура) в цілому представлена графічної моделі (схемою): Фундаментальна економіка --- + --- КУРСИ 1. Економічний? 2. Економічна? 3. Актуальні лад
 11. Д.А. Шевчук. Історія економіки, 2009
  економіки ». У числі тем: історія світової економіки, історія економіки Росії, тести з історії економіки, періодизація історії економіки. Також стане в нагоді для написання письмових робіт (реферат, курсова, диплом,
 12. Предмет і метод економіки
  економіка? Її функції і місце серед інших наук. Економічна теорія і економічна політика . Зв'язок економіки з іншими науками. Економіка і право. Методи економічних досліджень. Наукова абстракція. Економічні закони і категорії. Історія розвитку економіки як
 13. Тема 1 Введення в історію економіки
  економіки. Функції історії економіки. Взаємодія продуктивних сил і виробничих відносин і їх роль у розвитку цивілізації. Спосіб виробництва. Суспільно-економічна формація. Джерела та історіографія економічної історії. Періодизація історії економіки. Місце історії економіки в системі економічних
 14. Ключові терміни
  економіка на відміну від нормативної Альтернативна вартість Вибір за граничними характеристиками Економічне зростання Ефективне виробництво Ринки Ціни Командна економіка Економіка вільного ринку Невидима рука Змішана економіка Мікроекономіка і
 15. Додаткова література
  економіки. 1991. № 8. Московська А.А. Взаємодія економіки та культури: досвід аналізу / / Суспільство і економіка. 1994. № 3-4. Никифоров Л., Кузнєцова Т ., Фельзенбаум В. Тіньова економіка: основи виникнення, еволюція і ослаблення / / Зап. економікі.1991. № 1. Тести по темі
© 2014-2022  epi.cc.ua