Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Діалектика світогосподарських зв'язків

Економічні відносини між країнами тривалий час носили нерегулярний, обмежений характер. З XVI в. зовнішньоекономічні відносини стають найважливішою компонентою розвитку багатьох національних економік.
Вони здійснюються в різних формах, змінюваних відповідно до суспільної динамікою, відповідної тенденціям світогосподарського розвитку.
Для доіндустріальної економіки характерним був нерозвинений товарний обмін. Поява купців сприяло посиленню торговельних зв'язків між країнами.
На індустріальної стадії розвиток великого машинного виробництва і ринкових відносин призводить до посилення світогосподарських зв'язків, розвитку зовнішньої торгівлі, яка стає важливим фактором економічного процесу.
Наслідком розвитку світогосподарських зв'язків стало формування в епоху класичного капіталізму світового ринку. К. Маркс зазначав, що дійсна завдання буржуазного суспільства полягала в створенні світового ринка1,
На рубежі XIX-XX ст. відбувається:
- економічний розділ світу;
- територіальний поділ світу.
Вони знаменують виникнення всесвітнього господарства, інтегруючого високоіндустріал'ние країни - метрополії і залежну від них колоніальну систему господарства.
Економічна нерівність країн, політична залежність колоній від метрополій до середини б 0-х рр.. XX в. обумовлювали специфічні ставлення-ня між ними, що базуються на силі, підпорядкуванні слабких країн сильним.

З ліквідацією колоніальної системи економічні відносини між країнами все більш переходять на взаємовигідні, ринкові механізми. Пост-пінно відпрацьовується "технологія взаємодії", формується Іова система взаємозв'язків, в центрі якої не тільки безпосередньо торговельні, але значною мірою виробничі механізми. Важливу роль починає грати інтернаціоналізація виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Діалектика світогосподарських зв'язків "
 1. 24.3. Німецька економіка в світогосподарських зв'язках
  світогосподарських зв'язків, надаючи великий вплив на світове господарство. Компанії займають провідне місце в світі у розвитку практично всіх видів зовнішньоекономічних
 2. 23.3. Європейський Союз у системі світогосподарських зв'язків
  світогосподарських зв'язках ЄС не виділяється серед провідних центрів світового господарства. Фактична відкритість його господарства знаходиться на рівні США та Японії імпортна квота
 3. РЕЗЮМЕ
  світогосподарчої сфері становить головний зміст МЕВ в ринковій економіці. Принципи бізнесу пронизують всі форми МЕВ. На сучасному етапі все зростаюче значення набувають нові напрямки і форми бізнесу в МЕВ. Серед них виділяються лізинг і факторинг. Розвиток цих напрямків і форм збагачує МЕВ, відображаючи нові якісні моменти світогосподарських
 4. Глава 1. Теорія світогосподарських зв'язків. Основні концепції міжнародної торгівлі, їх розвиток
  світогосподарських зв'язків. Основні концепції міжнародної торгівлі, їх
 5. 31.4. Зовнішньоекономічні зв'язки Бразилії
  світогосподарських зв'язків. Провідну роль серед них відіграє зовнішня
 6. 2. Класичні теорії міжнародної торгівлі
  світогосподарських зв'язків. Висновки, що містяться в цих теоріях, стали свого роду відправними аксіомами для подальшого розвитку економічної думки в розглянутій
 7. ПЕРІОДИЗАЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВ
  світогосподарських зв'язків, поглиблення міжнародного поділу праці . Таким чином, до кінця другого тисячоліття сучасної історії в світі практично вже не залишилося країн, які не взаємодіють між собою в економічній та інших сферах, що не знаходяться на різних щаблях підключення до складній системі світогосподарських зв'язків і взаємозалежності. Саме тому на сучасному етапі поняття
 8. Діалектична логіка
  діалектика розглядає весь природний, історичний і духовний світ у вигляді єдиного процесу. Діалектична логіка вимагає, по-перше, всебічного вивчення об'єкта у всьому різноманітті зв'язків і «опосередкування», по-друге, розгляду його в саморозвитку, тобто в безперервному русі, зміні і перетворенні. Джерелом саморуху є єдність протилежностей, виникнення,
 9. Г Л А В А 16 МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ
  світогосподарських
 10. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  світогосподарських зв'язків і МЕВ, що впливають на господарський розвиток країни. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ РОЛІ І МІСЦЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ У господарському розвитку - СУКУПНІСТЬ економіко-статистичних показників, що характеризують динаміку і структуру МЕВ країни і роль їх в її економіці. ЕКОНОМІЧНА ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ КРАЇН - міцна господарська взаємозв'язок країн на основі МЕВ і
 11. РЕЗЮМЕ
  світогосподарських зв'язків пов'язані з якісними зрушеннями у світовій торгівлі: переважний розвиток торгівлі машин та обладнання, сучасних наукоємних виробів. Практично незмінно високою залишається частка розвинених країн, стабільно зберігають за собою три чверті світового обсягу товарообігу. Розширення зовнішніх зв'язків супроводжується активізацією пошуків нових засобів зовнішньоторговельної
 12. 25.4. Південна Корея в світогосподарських зв'язках
  зв'язків. Південна Корея не відноситься до країн вільного торгового режиму. Уряд, граючи домінуючу роль в економіці, здійснює прямий і непрямий контроль у зовнішньоекономічних зв'язках. До недавнього часу зовнішньоторговельна політика по суті являла собою систему протекціоністських методів розвитку експорту та ліцензування
 13. РЕЗЮМЕ
  світогосподарські зв'язку і в тому числі за величиною товарообігу Росія займає скромне місце в кінці другої десятки країн, пропускаючи вперед багато європейських держав. Сировинна спрямованість експорту і орієнтація імпортних поставок на продукцію машинобудування, продовольство та сировину свідчать про наявність значних проблем у зовнішньоторговельних зв'язках Росії. Особливе місце займає
 14. Новий міжнародний економічний порядок
  світогосподарських зв'язків і створення нової структури міжнародних економічних відносин. Новий міжнародний економічний порядок повинен був усунути економічну нерівність, дозволити ліквідувати збільшується розрив між розвиненими і країнами, що розвиваються. Окремі елементи цієї концепції містилися в роботах відомих західних економістів Г. Мюрдаля, Г. Зінгера, С. Делла. В
 15. Запитання до теми
  світогосподарських зв'язках. 7. Який механізм зовнішньоекономічних зв'язків з країнами АКТ? 8. Визначте характер економічних відносин ЄС з країнами Центральної та Східної
 16. 34.3. Російська Федерація в світових господарських зв'язках
  світогосподарських
 17. 3.1.1. Діалектика натурального і товарного виробництва
  В історичному процесі суспільного розвитку виділяють дві форми організації виробництва: 1) натуральне;
© 2014-2022  epi.cc.ua