Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

3.1.1. Діалектика натурального і товарного виробництва

В історичному процесі суспільного розвитку виділяють дві форми організації виробництва:
1) натуральне;
1) товарне .

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.1.1. Діалектика натурального і товарного виробництва "
 1. Які типи організації господарства?
  При організації будь-якого господарства повинні бути вирішені такі практичні питання: 1) для кого (яких споживачів) створювати блага; 2) як організувати працю всіх виготовлювачів корисних речей; 3) як налагодити господарські зв'язки між виробництвом і споживанням. У зв'язку з цим розрізняються два типи господарської організації: а) натуральне і б) товарне виробництво. Натуральне господарство
 2. 1. Виникнення грошей
  Гроші стали невід'ємною частиною нашого життя і побуту. Однак гроші були не завжди. Вони виникли на певному щаблі розвитку суспільства. Їх виникнення пов'язане з обміном. Вони прийшли на зміну натуральному обміну. В умовах натурального обміну, коли товар мінявся на товар безпосередньо (бартер), потреба в грошах не існувало. Але вже з самого зародження товарного обміну почався процес
 3. Діалектична логіка
  Важливим засобом пізнання є діалектична логіка - це наука про загальні закони і форми руху мислення, про способи пізнання думкою навколишнього світу. Саме діалектика розглядає весь природний, історичний і духовний світ у вигляді єдиного процесу. Діалектична логіка вимагає, по-перше, всебічного вивчення об'єкта у всьому різноманітті зв'язків і «опосередкування», по-друге,
 4. Товарне виробництво
  Товарне виробництво - система організаційно- економічних відношень, при котрій корисні продукти створюються для їх продажу на рин-ке. Істотні ознаки товарного виробництва: - суспільний поділ праці, що є найважливішим фактором зростання випуску продукції і освіти надлишків як основи обміну; - відкрита система організаційно-економічних відносин, при якій працівники
 5. А. Загальні методи
  В економічній теорії застосовуються два протилежних філософських методу - метафізика і діалектика. Метафізика розглядає всі явища розрізнено, в стані спокою і незмінюваності. Такий підхід до вивчення економіки допускається в тих випадках, коли доводиться ретельно розглядати якийсь елемент системи окремо або з'ясовувати внутрішню структуру господарських стосунків, не
 6. 3. Питання на кмітливість
  3.1. У яких напрямках розширюється кругозір людини завдяки науковому економічного мислення в порівнянні з буденним мисленням? 3.2. Чому господарська діяльність не може здійснюватися без економічних відносин? 3.3. Зіставте позитивні риси метафізики і діалектики стосовно до вивчення економіки. У чому ці методи пізнання доповнюють один одного і в чому не
 7. Питання 55. Показники статистики товарних запасів
  Товарними запасами називається маса товарів, які знаходяться на складах виробництва та у сфері товарного обігу з моменту надходження їх з виробництва до моменту реалізації. Товарні запаси в сфері товарного обігу називаються товарними залишками. Товарні запаси являють собою основну частину оборотних засобів торгівлі. Вони роблять значний вплив на комерційні
 8. Натуральне виробництво
  Натуральне виробництво - така система організаційно-економічних відносин, при якій люди створюють продукти для задоволення власних потреб. Має такі риси: - базується на ручному універсальному працю, при цьому кожен індивідуум виконує всю сукупність робіт в господарстві; - представляє замкнуту систему організаційно-економічних відношень, при якій кожна
 9. 2.1. Господарство як організація забезпечення життєдіяльності суспільства
  Питання до розгляду 1. Економічне господарство і його типи. 2. Натуральне господарство. 3. Товарне господарство. Основні поняття і категорії:, натуральне господарство, товарне господарство, товар, просте товарне виробництво. Як вже говорилося, економічна теорія заснована на узагальненнях і абстрагуванні від одиничних фактів і явищ. Найбільш загальними категоріями економічної теорії
 10. Економічні форми продукту
  Відповідно двом організаційно-економічним структурам вироб-ництва виділяють дві економічні форми продукту: - продукт (у натуральному господарстві); - товар. Всякий продукт має корисність, завдяки якій задовольняє ті чи інші потреби людей: фізичні чи моральні - потреби в їжі, одязі, взутті, інтелектуальні потреби і т. д. Це основна властивість продукту,
 11. Галузеві міжурядові організації
  . Галузеві міжурядові організації сприяють регулювання певних сфер і галузей у світовому господарстві. Найбільш значущою з них є Організація країн - експортерів нафти (ОПЕК), в яку входять 12 нафтовидобувних країн. Вона виконує функції картелю, встановлює і стежить за дотриманням квот на виробництво нафти, що зумовлює суть механізму регулювання цін.
 12. Лекція 5 Тема: СТАНОВЛЕННЯ І СУТНІСТЬ ТОВАРНО-РИНКОВОГО ВИРОБНИЦТВА. ТЕОРІЇ ТОВАРУ, ВАРТОСТІ, ГРОШЕЙ І ЦІНИ
  У даній лекції ми розглянемо ланцюг проблем, пов'язаних з природним процесом розвитку економічних відносин: познайомимося з формами товарного виробництва: просте (традиційне) товарне виробництво, класичний капіталізм, регульоване і деформований товарне виробництво; вивчимо ключові категорії товарного виробництва: товар, вартість, корисність, ціна, гроші, грошова
 13. Основні терміни і поняття
  Натуральне, товарне виробництво, товар , корисність, гранична корисність, закон спадної граничної корисності, сукупна корисність, ціна, неокласичний синтез, гроші, абсолютна ліквідність, функції грошей, масштаб цін, грошові агрегати, рівняння Фішера, кількість грошей, необхідних для обігу, вартість грошей, ринок, принципи ринкової організації економіки, трансакційні
 14. 2. СУТНІСТЬ І ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
  Сутність товарного виробництва. Товарне виробництво - це форма суспільного виробництва, при якій продукти виготовляються для обміну. Мета товарного виробництва - отримання грошового прибутку. При товарному виробництві виникають товарно-грошові відносини. Це відносини між людьми в процесі виробництва та обміну товарів. Одні речі і блага люди і підприємства виробляють для власних
 15. Вчіться мислити, філософствувати
  ! Якщо хочете оволодіти могутністю філософствування, в т.ч. діалектичної логіки, навчитися застосовувати логіку і діалектику як прямого, безпосереднього, загальнонаукового, свідомого, практичного, спостережуваного методу пізнання, мислення, дослідження, творчості, то Вам у цьому допоможуть «Самовчитель мислення» та «Філософія» навчальний посібник автора для аспірантів [см .20; 24] Усвідомлюючи
 16. Особливість простого відтворення
  Щоб здійснити виробництво в наступаючому році в такому ж масштабі, як і в минулому, необхідно його почати з тим же об'ємом ресурсів (СI + VII), (СII + VII). У такому випадку прибавочні продукти (mI і mII) повинні використовуватися тільки на споживання, т.е в натурально-речовій формі відшкодувати спожиті засоби виробництва в стані тільки I підрозділ, так як вся його продукція
 17. Товарна біржа
  Товарні біржі, як правило, формуються за ознаками однорідності і спорідненості товарних груп (наприклад, біржі зерна, нафти, бавовни). Вони сприяють не тільки реалізації вже наявних товарів, а й організації угод під майбутні поставки продукції. Наприклад, господарствам, які займаються вирощуванням бавовни або зерна, не вистачає коштів для нормального здійснення всього комплексу робіт з
 18. 3. МІЖНАРОДНА спеціалізації та кооперування виробництва: СУТНІСТЬ, ФОРМИ, спрямованість розвитку
  МРТ, міжнародна спеціалізація і кооперування (кооперація) виробництва (МСКП) - нерозривні і зумовлюють один одного суспільні явища, що мають складний і суперечливий характер. МРТ - ширша економічна категорія в порівнянні з міжнародним кооперуванням, що є головною формою прояву МРТ. У свою чергу, міжнародне кооперування грунтується на спеціалізації
 19. 4.2.1 Традиційна економіка
  Традиційна економіка - це економіка, в якій практика використання ресурсів визначається традиціями і звичаями. Для країн з традиційною економікою характерна багатоукладність, тобто існування різних форм господарювання, заснованих на різних формах власності: натурально-общинне господарство - на общинної форми власності, дрібнотоварне виробництво селян і ремісників -
© 2014-2022  epi.cc.ua