Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Є.В. Левкина. Шпаргалка з мікроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

2. СУТНІСТЬ І ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Сутність товарного виробництва. Товарне виробництво - це форма суспільного виробництва, при якій продукти виготовляються для обміну. Мета товарного виробництва - отримання грошового прибутку. При товарному виробництві виникають товарно-грошові відносини. Це відносини між людьми в процесі виробництва та обміну товарів.
Одні речі і блага люди і підприємства виробляють для власних потреб, інші призначаються для обміну, продажу. Таке розходження має важливе значення. Ті блага, які виробляються для того, щоб їх продати (обміняти), можна назвати товаром. Гроші ж - це якісь цінності, які визнаються в суспільстві і на які можна придбати будь-який товар.
Причини виникнення товарного виробництва. В епоху первісності товар обмінювався на товар. Іноді так поступають і сьогодні. Це називається бартер. Але такий обмін зручний тільки в окремих випадках. Адже часто потрібна тобі річ є у того, кому твоя ні до чого. Іноді продавцю взагалі не потрібно ніякої товар, так як він просто хоче зберегти гроші.
І вже з давнини стали виділятися найбільш ходові блага, які грали б роль вартості, дозволяючи вимірювати цінність інших. У такій ролі виступали шкури, зерно, шматки металу, худобу. Так, грошима стали дорогоцінні метали і мідь, з яких пізніше почали карбувати монети. У міру того як росли обсяги торгівлі і дальність відстаней, виникло чимало складнощів з перевезенням та охороною грошей. Так поступово народилися банки, які брали на збереження гроші, і кредит, коли власник давав їх у борг за певну винагороду. Але була потрібна міра в їх виробництві, щоб вони не знецінилися і не привели до зростання цін. Грошовий обіг все ускладнювалося: замість готівки часто виписують чеки, які можна пред'явити в банк.
Отже, товарне господарство немислимо без грошей в самому різному вигляді, можливості взяти в кредит, щоб отримати від цього вигоду, і т.п. Що ж воно являє собою? Коротко кажучи, товарне виробництво передбачає, що більшість різних благ проводиться для продажу (обміну, на замовлення). А всі відсутню такий виробник набуває сам на ринку, в магазині і т.
п. Така економіка істотно відрізняється від натурального господарства, при якому більшість необхідного виробляється всередині якоїсь господарської одиниці.
Чому товарне господарство витіснило натуральне? По-перше, число товарів так зросла, що нікому не під силу їх створювати самому. По-друге, стало ясно, що той, хто спеціалізується на виробництві невеликої кількості речей, робить їх швидше, якісніше, дешевше. По-третє, люди зрозуміли, що і всередині підприємства слід розділити працю, а потім стали з'являтися і машини, призначені для окремих операцій. По-четверте, вигідніше відокремити виробництво від продажу, перевезення, реклами. Тому в суспільстві постійно зростають потреби і відбувається розподіл праці.
Звичайно, і товарне виробництво має свої недоліки. Багато потрібні речі суспільству не знаходять покупця. Доводиться боротися з торгівлею забороненими товарами та послугами, наприклад наркотиками, і т.п.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. СУТНІСТЬ І ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА "
 1. Глава 7. Монополії і конкуренція
  сутність монополій. Монополії і антимонопольна діяльність держави Мета теми - з'ясувати причини виникнення та сутність монополій, їх вплив на конкуренцію, а також методи боротьби проти негативних сторін монополізму за допомогою антимонопольного
 2. Глава 24. Економічні аспекти глобальних проблем
  сутність глобальних проблем. Роззброєння - ключ до вирішення глобальних проблем. Основні шляхи вирішення інших глобальних проблем. Концепція ноосфери В. І. Вернадського і формування глобальної економіки В останні десятиліття в світі виникло чимало проблем, що носять загальнопланетарній характер. Від їх своєчасного вирішення залежить існування земної цивілізації. Мета теми - з'ясувати причини
 3. Глава 4. Основні форми економічного розвитку. Товарне виробництво і його роль в еволюції суспільства
  сутність товарної форми виробництва; з'ясувати соціально-економічну природу її найпростішої структурної одиниці - товару; розкрити його суперечності, які призводять до появи грошей; проаналізувати зміст і функції закону звернення грошей, закону
 4. Глава 8. Ринкова економіка і її еволюція
  сутність сучасної ринкової
 5. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  сутність товарного виробництва і які причини його виникнення? 2. Як визначається вартість в марксистській і західній економічній науці? 3. Які основні фактори обумовлюють тенденції до розширення і до звуження товарного виробництва? 4. Які основні риси товару в сучасних умовах? 5. Назвіть основні функції грошей. 6. Чому відбувся перехід від золотих до
 6. Глава 3. Економічний прогрес: основні критерії і рушійні сили
  сутнісних сил людини-вирішальний фактор соціально-економічного прогресу З виникнення політичної економії представники її різних напрямів, шкіл і течій намагалися з'ясувати рушійні сили економічного розвитку. Так, причини розвитку суспільства, в тому числі економіки, вони бачили у зростанні населення, географічному середовищі, психологічних, соціально-правових факторах та ін З'ясування
 7. Тренувальні завдання
  причини руйнування первіснообщинного
 8. 1. ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО, ТОВАР І ГРОШІ
  сутність грошей, є їх загальна безпосередня обмінюємося-тість на всі інші товари. (Товар - це продукт на продаж, має споживчу вартість, яка виявляється в грошовій формі - вартості). Це властивість проявляється у всіх формаціях, але характеризується залежно від сфер застосування грошей. В умовах ринкового господарства дана риса досягає свого апогею. Робоча сила перетворюється
 9. Тема 3 Сучасна ринкова економіка
  сутність і види. Грошові агрегати. Рівняння обміну Фішера. Кількість грошей в обігу. Вартість грошей. Основні характеристики ринкового господарства. Цивільний кодекс Російської Федерації та «правила поведінки» у ринковій економіці. Ринкова система і фундаментальні питання економіки. Кругообіг товару і грошей. Переваги та недоліки ринкової економіки. Держава в ринковій
 10. 1.3.1. Сутність, характеристика і функції ринку
  виникнення і розвитку товарного виробництва та обміну. Товарне виробництво --- обмін --- товарний обіг --- ринок. Ринок є багатоаспектним поняттям, бо втілює в собі безліч зв'язків, відносин характерних для товарної економіки. Звідси, можливо існування низки його визначень: це - механізм, що зводить разом продавців і покупців. Це - система відносин
 11. Глава 15. Фінанси в системі економічних відносин
  сутність і структуру фінансів, бюджетної та податкової системи, структуру витрат держави в розвинених країнах світу, Росії, а також причини виникнення та засоби погашення державного
 12. § 1. Безробіття: сутність і причини
  сутність і
 13. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  сутність? 2. Назвіть головні причини загострення глобальних проблем. 3. Охарактеризуйте основні точки зору західних вчених на причини загострення глобальних проблем. 4. Які основні шляхи роззброєння та демілітаризації економіки? 5. Які найважливіші шляхи подолання екологічної кризи? 6. Які основні шляхи подолання відсталості країн? 7. Які основні шляхи
 14. Лекція 18 Тема: ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА. Економічна нестабільність на грошовому ринку: ІНФЛЯЦІЯ
  сутність, види і цикл життя цінних паперів; - причини, сутність і форми
 15. 2. Виникнення і розвиток економічних зв'язків між країнами. Інтернаціоналізація, транснаціоналізація і глобалізація господарського життя
  причина виникнення і розвитку міжнародних економічних відносин - це відмінності в забезпеченості країн факторами виробництва (економічними ресурсами). З одного боку, це веде до міжнародного поділу праці. З іншого боку, різна наделенность країн факторами виробництва веде до переміщення самих цих факторів між
 16. Запитання і завдання для самоконтролю
  сутність капіталу. 2. Виходячи з якого принципу визначається сутність капіталу? 3. Які критерії розподілу капіталу на постійний і змінний, основний і оборотний? '4. У чому полягають відмінності між фізичним і моральним зносом основних виробничих фондів? 5. Яка структура часу обороту виробничих фондів? 6. Що таке витрати виробництва і які основні
 17. Запитання для повторення шостої глави
  сутність політики «воєнного комунізму»? 18. Які причини переходу до нової економічної політики? 19. У чому сутність нової економічної політики? 20. Які об'єктивні і суб'єктивні причини згортання ринкових відносин наприкінці 20-х років? 21. Які напрямки реформування економіки в 60-ті роки? 22. Які причини викликали необхідність реформування економки в кінці 80-х
 18. Запитання і завдання для самоконтролю
  сутність, причини і форми прояву структурних криз в економіці? 6. Які основні типи циклічних коливань і що є їх матеріальною основою? 7. Які зміни супроводжують розвиток технологічного
© 2014-2022  epi.cc.ua