Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
Наступна »
Є.В. Левкина. Шпаргалка з мікроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

1. ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО, ТОВАР І ГРОШІ

Товарне виробництво - це форма суспільного виробництва, при якій продукти виготовляються для обміну. Просте товарне виробництво, виникає з появою суспільної праці. Мета товарного виробництва - отримання прибутку. При товарному виробництві діють товарно-грошові відносини, це відносини між людьми в процесі виробництва та обміну товарів.
Товар - це кінцевий продукт діяльності підприємства, який підлягає продажу з метою отримання прибутку.
Гроші - це міра вартості певного товару або послуги.
Необхідність грошей викликана товарним виробництвом. Товарне виробництво передбачає розгляд загальних причин, що пояснюють необхідність грошей у всіх економічних формаціях.
Загальна причина виникнення грошей - суспільний поділ праці. Товарне виробництво можливе без грошей, але гроші не можуть існувати без товарного виробництва.
Приватні причини пояснюють необхідність грошей в конкретній суспільно-економічної формації.
Приватні причини:
1) безпосередній праця кожного виробника є приватним працею.
Суспільне визнання праці можливе тільки через обмін, таким чином: громадський характер праці прихований, тобто гроші необхідні для порівняння витрат на створення продукту;
2) неоднородностьтруда, яка обумовлює розподіл матеріальних благ залежно від витрат людини;
3) рівень розвитку продуктивних сил зумовлює розподіл матеріальних благ за витратами енергії;
4) наявність різних форм власності на засоби виробництва та продукти праці;
5) прагнення людей споживати максимальну кількість благ;
6) наявність міжнародного поділу праці, міжнародних економічних зв'язків, що вимагають еквівалентного обміну продуктами праці між країнами. Сутність грошей розкривається через форми її прояву:
1) гроші як загальний еквівалент товарів.
Гроші - товар особливого роду, який має внутрішню вартість, і через цей товар вимірюється вартість;
2) споживча вартість - форма прояву вартості, укладеної в товарі, що знаходиться у відносній формі вартості;
3) гроші як форма загальної обмінності.

Однією з рис, що характеризують сутність грошей, є їх загальна безпосередня обмінюємося-тість на всі інші товари. (Товар - це продукт на продаж, має споживчу вартість, яка виявляється в грошовій формі - вартості). Це властивість проявляється у всіх формаціях, але характеризується залежно від сфер застосування грошей. В умовах ринкового господарства дана риса досягає свого апогею. Робоча сила перетворюється на товар. Предметом купівлі-продажу стають на тільки продукти праці, але й природні багатства, моральні якості людини. У соціалістичному суспільстві сфера застосування грошей звужується;
4) кредитний характер грошей. У сучасних умовах гроші мають кредитний характер, що виявляється в тому, що гроші випускаються, по-перше, в процесі кредитних операцій, по-друге, являють собою кредитні операції держави. Гроші випускають в оборот на потреби кредитування народного господарства, а не на цілі покриття бюджетного дефіциту.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 1. ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО, ТОВАР І ГРОШІ "
 1. Ключові терміни
  Гроші Подвійне збіг бажань Одиниця рахунку Засіб збереження вартості Товарні гроші Символічні гроші Законне засіб платежу Кредитні гроші Часткові банківські резерви Фінансовий посередник Майже гроші Ml Ліквідність Готівкові
 2. Лекція 5 Тема: СТАНОВЛЕННЯ І СУТНІСТЬ ТОВАРНО-РИНКОВОГО ВИРОБНИЦТВА. ТЕОРІЇ ТОВАРУ, ВАРТОСТІ, ГРОШЕЙ І ЦІНИ
  У даній лекції ми розглянемо ланцюг проблем, пов'язаних з природним процесом розвитку економічних відносин: познайомимося з формами товарного виробництва: просте (традиційне) товарне виробництво, класичний капіталізм, регульоване і деформований товарне виробництво; вивчимо ключові категорії товарного виробництва: товар, вартість, корисність, ціна, гроші, грошова
 3. ТОВАРНІ ГРОШІ
  Про Товарні гроші використовуються як середовищ-ство обміну, а також продаються і покупаютсякак звичайний товар. Товарні гроші мають ту ж цінність при торгів-ле ними як звичайним товаром або при любомдругом способі використання, яку вони мають вкачестве грошей. Якщо какао використовується і як день-ги, і як напій, то в обох випадках воно будетіметь однакову вартість. Чому ми так ре-шили?
 4. Які сутність і функції товарних грошей?
  Гроші виникли на більш високому щаблі обміну. Тоді у світі товарів виділилися найбільш ходові з них. Вони стали виконувати роль еквівалента (від лат. Aequus - рівний і valens - має ціну) - вимірювача товарної вартості. Товарний (бартерний) обмін преобразився в товарно-грошовий обіг. Воно виражається формулою Т (товар) - Г (гроші) - Т (товар). На місцевих ринках в якості грошей виступали
 5. Глава 23. Гроші і кредит
  Підприємці у своїй господарській діяльності постійно мають справу з грошовими одиницями своєї країни та іноземних держав. Гроші - історична категорія, притаманна товарному виробництву. До появи грошей мав місце натуральний обмін (див. гл. 1). До найдавніших видів грошей відносяться товари, які використовувалися повсякденно, а при обміні служили загальним еквівалентом:
 6. Чи є гроші капіталом?
  Деякі люди вважають, що за своєю природою гроші є капіталом, здатним збільшуватися за вартістю і приносити дохід. Чи вірно це? При вивченні грошей в главі 6 ми встановили, що вони виникли як еквівалент, рівний за вартістю відповідній кількості товарів. Якщо в епоху золотого стандарту хтось із дорогоцінного металу утворював гори скарбів, то все переконувалися: величина
 7. 1.3.1. Сутність, характеристика і функції ринку
  Ринок виступає результатом виникнення і розвитку товарного виробництва та обміну. Товарне виробництво --- обмін --- товарний обіг --- ринок. Ринок є багатоаспектним поняттям, бо втілює в собі безліч зв'язків, відносин характерних для товарної економіки. Звідси, можливо існування низки його визначень: це - механізм, що зводить разом продавців і
 8. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  1. У чому полягає сутність товарного виробництва і які причини його виникнення? 2. Як визначається вартість в марксистській і західній економічній науці? 3. Які основні фактори обумовлюють тенденції до розширення і до звуження товарного виробництва? 4. Які основні риси товару в сучасних умовах? 5. Назвіть основні функції грошей. 6. Чому відбувся перехід від
 9. Питання 55. Показники статистики товарних запасів
  Товарними запасами називається маса товарів, які знаходяться на складах виробництва та у сфері товарного обігу з моменту надходження їх з виробництва до моменту реалізації. Товарні запаси в сфері товарного обігу називаються товарними залишками. Товарні запаси являють собою основну частину оборотних засобів торгівлі. Вони роблять значний вплив на комерційні
 10. 8 ВИДИ ТОВАРІВ (ПОСЛУГ)
  Товаром є все, що служить об'єктом купівлі і продажу на ринку. Гроші при цьому відіграють роль універсального, пропорційно зваженого посередника, мірою цінності товару, однак і самі в процесі обміну стають товаром. Якщо говорити про сферу кредитних відносин на фондових біржах, то національні гроші - звичайний товар, цінність якого щодо матеріальних благ визначається
 11. Глава 4. Основні форми економічного розвитку. Товарне виробництво і його роль в еволюції суспільства
  Форми суспільного виробництва. Товар і його властивості. Двоїстий характер праці, втіленої в товарі. Розвиток товару і товарного виробництва в сучасних умовах. Сутність грошей, грошових систем і їх еволюція. Закон обігу грошей. Інфляція. Закон вартості і його функції Мета теми - розкрити закономірність виникнення і сутність товарної форми виробництва; з'ясувати
 12. 5.2. Основні види грошей
  Сучасні гроші підрозділяють на готівку та кредитні (рис. 5.1). {Foto84} Рис.5.1. Різновиди грошей Готівкові гроші - законний платіжний засіб; в сучасній економіці мають форму паперових грошей і монет, що випускаються центральним банком країни. - Історичні форми готівки 1. Товарні гроші. Для того щоб будь-який предмет міг функціонувати як гроші, його повинні
 13. РОЗВИНЕНИЙ РИНОК
  Головною відмінністю розвинених ринкових (товарно-грошових) відносин від «першо-битним бартеру» є те, що ціни, тобто, суспільно визнані мінові відно-ності всіх обертаються на ринку товарів, включаючи гроші, відомі. Однак, якщо розглядати обмін як єдиний процес, на початку якого витрати факторів виробництва втілюються в ресурси, а наприкінці суб'єкт отримує необхідні йому
 14. Капітал
  У поняття « капітал »вкладають різний зміст. У фінансовій сфері капита-лом називають суму грошей, що знаходиться в обороті, в Економікс - один з факторів виробництва, в марксистській політекономії - вартість, що приносить додаткову вартість в результаті експлуатації найманих робітників капіталістами. У даній роботі під капіталом розуміються задіяні у виробництві продукту кошти
 15. Основні терміни і поняття
  Натуральне, товарне виробництво, товар, корисність, гранична корисність, закон спадної граничної корисності, сукупна корисність, ціна, неокласичний синтез, гроші, абсолютна ліквідність, функції грошей, масштаб цін, грошові агрегати, рівняння Фішера, кількість грошей, необхідних для обігу, вартість грошей, ринок, принципи ринкової організації економіки, трансакційні
 16. Без з-думки, її заголовок має відтінок перебільшення, проте він вірно освітлено-ет виключно важливу роль
  Без з-думки, її заголовок має відтінок перебільшення, проте він вірно освітлено - ет виключно важливу роль грошової системи у повсякденному житті кожної людини. Всякий раз, коли ми що-небудь продаємо або купуємо, ми використовуємо виключно корисний винахід, яке визначається словом «гроші». Тепер, ко-ли ми знаємо, що таке гроші і як визначається їх пропозицію, ми маємо
 17. Питання 56. Показники оборотності товарів. Статистичне вивчення динаміки швидкості товарного обігу
  Швидкістю товарообігу вважається час, протягом якого реалізується кількість товарів, відповідне середній величині товарного запасу. До показників швидкості товарообігу відносяться: 1) число оборотів товарних запасів (коефіцієнт оборотності), що характеризує число оборотів, яке здійснює товар за певний період, тобто скільки разів оновлюється товарний запас: {foto148}
 18. Стаття 3. Визначення основних понять
  ... природна монополія - стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку ефективніше за відсутності конкуренції в силу технологічних особливостей виробництва (у зв'язку з істотним зниженням витрат виробництва на одиницю товару по міру збільшення обсягу виробництва), а товари, що виробляються суб'єктами природної монополії, не можуть бути замінені у споживанні
© 2014-2022  epi.cc.ua