Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є. Ф. Борисов. ЕКОНОМІКА, 2009 - перейти до змісту підручника

Які сутність і функції товарних грошей?


Гроші виникли на більш високому щаблі обміну. Тоді у світі товарів виділилися найбільш ходові з них. Вони стали виконувати роль еквівалента (від лат. Aequus - рівний і valens - має ціну) - вимірювача товарної вартості. Товарний (бартерний) обмін преобразився в товарно-грошовий обіг. Воно виражається формулою Т (товар) - Г (гроші) - Т (товар).
На місцевих ринках в якості грошей виступали такі продукти, на які можна було обміняти інші корисності. Наприклад, у греків і арабів це була худоба, у слов'ян - хутра.
Однак міжнародна торгівля не могла приймати в розрахунок подібні місцеві еквіваленти.
В результаті виділився один визнаний усіма народами загальний еквівалент: гроші. Для виконання ролі грошей найбільше підходило золото - благородний метал, що володіє великою схоронністю. Золото має також інші необхідні якості: подільність, портативність (завдяки великій питомій вазі золота було потрібно менше в порівнянні, наприклад, з міддю), наявність в достатній кількості для обміну (більш благородний метал - платина - зустрічається в природі рідше), велику вартість (видобуток 1 г золота вимагає великої кількості праці).
Отже, гроші - особливий товар, який є єдиним загальним еквівалентом.
Оскільки золото стало загальновизнаним втіленням вартості, воно стало виступати вимірником вартості всіх товарів.
З появою грошей простий товарообмін, совершавшийся за формулою Т1-Т2 (Т1іТ2 - різні обмінювані товари), був заміщений товарно-грошовим обігом, яке має формулу Т1-Д-Т2 (Д-гроші).
Тепер з'ясуємо роль грошей - їх функції (призначення).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Які сутність і функції товарних грошей? "
 1. 4.5. Кредитний консалтинг
  які необхідні умови успішної співпраці з консультантами. На думку фахівців INTERFINANCE, головне завдання консультантів - надавати допомогу клієнтам у вирішенні їх управлінських проблем. Вирішити це завдання вони можуть кількома шляхами: - Знайти проблему і запропонувати шляхи вирішення. У ситуації, коли клієнт усвідомлює, що у нього є проблема, але не може визначити, в чому
 2. Лекція 5-я Передісторія «Капіталу» К. Маркса
  сутність грошей, хоча про гроші писалося дуже багато. Класична школа і социали-сти-утопісти цього питання не могли вирішити. Вони були не в змозі пояснити, в чому криється влада грошей, чому облада-тель грошей має колосальні економічні преимущест-ва порівняно з володарем товарів, як виникло положення, при якому гроші уособлюють чек на отримання данини з усіх
 3. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  які причини його виникнення? 2. Як визначається вартість в марксистській і західній економічній науці? 3. Які основні фактори обумовлюють тенденції до розширення і до звуження товарного виробництва? 4. Які основні риси товару в сучасних умовах? 5. Назвіть основні функції грошей. 6. Чому відбувся перехід від золотих до кредитно-паперовим грошам? 7. Дайте
 4. § 25. Причини виникнення ринково-регульованої системи і основні функції держави
  сутності ринку з необхідністю вироблення і проведення єдиної економічної політики розвитку всієї соціально-економічної системи, збору, обробки та використання для цього розгалуженої системи інформації, здійснення економічного програмування та прогнозування; - нездатність забезпечити народне господарство1 необхідною кількістю грошей і проводити через центральний
 5. § 3. ІНФЛЯЦІЯ
  яка динаміка цін на споживчі товари і послуги в різних регіонах світу. Загалом у світовій економіці спостерігається другий - інфляційний - варіант. Але темпи знецінення грошей абсолютно різні в двох групах країн. Найнижчі вони в країнах Заходу. Про динаміку цього процесу можна судити за даними про приріст споживчих цін у країнах Організації економічного співробітництва і розвитку
 6. 2.10.10. Деякі міркування про ціни
  яка ціна? ». У зв'язку з цим слова «вартість» і «ціна» зазвичай вважаються синонімами. І термін «вартість» часто використовується для пояснення ціни. У той же час при аналізі ціни стали використовувати і інші вирази. У результаті виникло розуміння безлічі цін у одного і того ж товару. Множинність цін не є просто ноуменальним явищем, а являє ступені формування
 7. Інфляція: які її сутність і види?
  Функції. Це відбувається, коли заробітна плата видається не грішми, а талонами і купонами, на які набуваються продукти за встановленими цінами. Зі сказаного видно, наскільки важливо для регулювання інфляційних процесів вміти вимірювати динаміку
 8. 19. Золотий стандарт
  сутність грошей. Насправді противники золотого стандарту і не ставлять своєю метою домогтися стабільності купівельної спроможності грошей. Швидше вони бажають дати державі влада маніпулювати купівельною спроможністю без втручання зовнішнього чинника, а саме грошового відношення золотого стандарту. Основне заперечення, висунуте проти золотого стандарту, полягає в тому, що він
 9. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  сутність. Феномен, що підлягає вивченню, полягає в наступному: ставка первинного відсотка визначається знижкою на майбутні блага в порівнянні з справжніми. За своєю природою вона не залежить від пропозиції грошей і заступників грошей, незважаючи на те, що зміни такої пропозиції можуть надавати непрямий вплив на її значення. Але зміни грошового відношення можуть впливати на
 10. 1. Держава і грошовий обіг
  який сенс будь-якого іншого терміна, використаного в контракті. Карбування монет давно є прерогативою правителів країни. Однак ця державна діяльність спочатку не мала ніякої іншої мети, крім маркування та посвідчення ваг і мір. Клеймо влади на шматку металу повинно було засвідчувати його вагу і пробу. Коли згодом правителі стали підміняти частина дорогоцінних металів
© 2014-2022  epi.cc.ua