Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 55. Показники статистики товарних запасів

Товарними запасами називається маса товарів, які знаходяться на складах виробництва та у сфері товарного обігу з моменту надходження їх з виробництва до моменту реалізації.
Товарні запаси в сфері товарного обігу називаються товарними залишками.
Товарні запаси являють собою основну частину оборотних засобів торгівлі. Вони роблять значний вплив на комерційні результати ринкової діяльності.
Товарні запаси класифікуються по ряду соціально-економічних і торговельно-організаційних ознак.
Залежно від регулярності поновлення товарної маси виділяють:
1) товарні запаси нормального або поточного зберігання, що забезпечують повсякденні потреби торгівлі;
2) товарні запаси сезонного зберігання, створювані для організацій торгівлі за сезонами року;
3) товарні запаси періодично поновлювані (резерви держави, стратегічні запаси);
4) товарні запаси довгострокового завезення, утворені у важкодоступних регіонах для організації торгівлі протягом усього періоду між моментами завезення товарів у регіон.
За ознакою відповідності нормативу виділяють товарні запаси:
1) товарні запаси, відповідні нормативу;
2) товарні запаси, що не відповідають нормативу, що призводить до перебоїв у роботі торгівлі.

В залежності від попиту виділяють:
1) товарні запаси, що користуються попитом;
2) товарні запаси, неходові і залежані.
Залежно від місцезнаходження товарів виділяють:
1) товарні запаси у сфері виробництва;
2) товари в дорозі;
3) товарні запаси в оптовій торгівлі;
4) товарні запаси в роздрібній торгівлі.
До основних завдань статистики товарних запасів відносяться:
1) вивчення розміру і складу товарних запасів за різними ознаками;
2) вивчення обсягу, рівня та структури товарних запасів;
3) вивчення забезпеченості товарообігу товарними запасами;
4) аналіз стану і динаміки товарних запасів.
Показники обсягу товарних запасів (у натуральному і вартісному вираженні) можуть бути розраховані як в цілому, так і по підприємствам, фірмам, регіонам:
1) резервний або страховий обсяг товарних запасів;
2) мінімально допустимий обсяг товарних запасів;
3) максимальний обсяг товарних запасів.
До основних показників статистики товарних запасів відносяться:
1) показник середніх товарних запасів за місяць:


де ДТ, ЗК - запаси на початок і кінець місяця;
2) показник середніх товарних запасів за період часу більше місяця:


де n - число дат рівнів;
3) показник Запасоемкость:


де З - запаси на кінець періоду (або на початок наступного періоду);
Т - товарообіг цього періоду (або попереднього періоду).

Показник Запасоемкость показує, скільки товарних запасів у грошовому вираженні припадає на одиницю товарообігу;
4) показник забезпеченості товарообігу товарними запасами:


де З - товарні запаси за видами на кінець періоду (або на початок наступного періоду);
t - одноденний товарообіг даного (попереднього) періоду.
Показник забезпеченості товарообігу товарними запасами характеризує число днів торгівлі, на які вистачить товарних запасів до моменту їх повного виснаження.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 55. Показники статистики товарних запасів "
 1. Питання 3. Розробка методології статистичного показника. Система показників економічної статистики
  показника і методів його оцінки. У більшості випадків розробка методології включає наступні етапи: 1) ідентифікація явищ і процесів, які підлягають статистичному вивченню, формулювання цілей, заради яких повинні бути обчислені ті чи інші показники; 2) визначення змісту показників; 3) визначення методів оцінки окремих показників; 4) визначення основних класифікацій,
 2. § 4. ПУБЛІКАЦІЇ ЗА митної статистики зовнішньої торгівлі
  питання 1. У чому відмінність «загальної» системи обліку зовнішньої торгівлі від «спеціальної»? 2. Які показники є вихідними для формування митної статистики зовнішньої торгівлі? 3. Які товари включаються до митну статистику зовнішньої торгівлі? 4. Чи враховується в митній статистиці зовнішньої торгівлі монетарні і немонетарні золото? 5. Назвіть основні митні режими, які
 3. Питання 1. Поняття економічної статистики, її предмет і методи
  показників. Предметом економічної статистики є якісно-кількісна сторона життєдіяльності суспільства. За допомогою даних економічної статистики забезпечується систематична кількісна характеристика основних аспектів економічного процесу і економіки в цілому. Об'єкти вивчення економічної статистики: 1) споживачі послуг, матеріальних і духовних цінностей,
 4. 1.3. Потоки і запаси
  показника на даний момент часу (сума грошей на певну дату; капітал, наявний в економіці країни; державний борг; чисельність безробітних на кінець року; національне багатство тощо). Потоки характеризують зміну якого показника за певний проміжок часу (заробітна плата за місяць; інвестиції в економіку країни за квартал; дефіцит державного бюджету за
 5. Вимірювання інфляції
  показники зближуються . Для оцінки інфляції використовується також показник - темп інфляції. Він визначається як відношення різниці індексу цін поточного роду та індексу цін попереднього (базисного) року до індексу цін попереднього року Для країни, де спостерігаються стійкі темпи інфляції, з метою розрахунку кількості років, необхідних для подвоєння рівня цін, можна використовувати правило величини 70 »,
 6. Вимірювання інфляції
  показники зближуються. Для оцінки інфляції використовується також показник - темп інфляції. Він визначається як відношення різниці індексу цін поточного роду та індексу цін попереднього (базисного) року до індексу цін попереднього року: Для країни, де спостерігаються стійкі темпи інфляції, з метою розрахунку кількості років, необхідних для подвоєння рівня цін, можна використовувати правило величини 70 »,
 7. Рівноважні і нерівноважні системи
  показників, що характеризують рівноважний розвиток економіки, утворюють економічну кон'юнктуру. Для характеристики економічної кон'юнктури використовують ряд економічних показників: ВНП, рівень безробіття, особисті доходи, обсяг промислової продукції, рівень цін і
 8. Рівноважні і нерівноважні системи
  показників, що характеризують рівноважний розвиток економіки, утворюють економічну кон'юнктуру. Для характеристики економічної кон'юнктури використовують ряд економічних показників: ВНП, рівень безробіття, особисті доходи, обсяг промислової продукції, рівень цін і
 9. Питання 79. Статистика ощадної справи. Забезпеченість населення ощадними установами. Середній розмір вкладу
  показників: 1) показник числа ощадних установ ощадбанку C на 10 000 (100 000) осіб постійного населення N: {foto234} За допомогою даного показника здійснюється порівняльний аналіз забезпеченості населення ощадними установами по територіях і часу; 2) показник чисельності населення N в середньому на одну ощадна установа С: {foto235} Даний
 10. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  показники, використовувані в макроекономічному аналізі, принципово поділяються на три групи: потоки, запаси (активи) і показники економічної кон'юнктури. Потоки відображають передачу цінностей суб'єктами один одному в процесі економічної діяльності, запаси - накопичення і використання цінностей суб'єктами. Потоки являють собою економічні параметри, значення яких вимірюється в
 11. § 1. ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ РИНКУ ПРАЦІ
  питань зайнятості, безробіття, заробітної плати та інших розділах трудової статистики. Слід зазначити, що в даний час в Росії статистика ринку праці в основному перейшла на міжнародні статистичні норми. Класифікація населення за статусом зайнятості, класифікація занять, класифікація витрат на робочу силу, які використовуються в статистичній практиці, грунтуються на
 12. § 1. ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
  показників, що визначають зміст і спрямованість фіскальної політики. Більш конкретно завдання статистики державного бюджету полягають у тому, щоб визначити: загальну величину доходів і видатків державного бюджету, розмір перевищення витрат над доходами (дефіцит) або доходів над витратами (профіцит); структуру доходів державного бюджету; структуру видатків державного
© 2014-2022  epi.cc.ua