Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Ю. Н. Іванов. Економічна статистика, 2002 - перейти до змісту підручника

§ 1. ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ РИНКУ ПРАЦІ

Статистика ринку праці включає статистику економічно активного населення, зайнятості та безробіття, статистику робочого часу, статистику трудових конфліктів. Інформація про ринок трудаявляется важливим інструментом при розробці економічної і соціальної політики держави.
Показники рівня зайнятості і безробіття, середньої заробітної плати та інші є важливими макроекономічними показниками, що характеризують стан і розвиток економіки. Інформація про ринок праці вкрай необхідна основним соціальним партнерам ринку праці - організаціям роботодавців і працівників. Вона широко застосовується при аналізі рівня життя населення та конкурентоспроможності галузей економіки.
Перехід до ринкової економіки в Росії зумовив значні зміни як в системі показників статистики ринку праці, так і в методології їх обчислення.
У статистичну практику впроваджено такі категорії, як економічно активне населення, безробіття, витрати на робочу силу, трудові конфлікти, які в умовах планової економіки не були предметом аналізу статистики ринку праці.

Одне з головних завдань, яка стояла перед статистикою ринку праці в останні роки, - введення міжнародних статистичних норм, які адаптовані до умов ринкової економіки.
У 1990 р. СРСР ратифікував Конвенцію про статистику праці. Росія як правонаступниця СРСР прийняла на себе зобов'язання, які випливають з цієї Конвенції. Серед цих зобов'язань фігурують розробка і подання даних у Міжнародні організації з питань зайнятості, безробіття, заробітної плати та інших розділах трудової статистики.
Слід зазначити, що в даний час в Росії статистика ринку праці в основному перейшла на міжнародні статистичні норми. Класифікація населення за статусом зайнятості, класифікація занять, класифікація витрат на робочу силу, які використовуються в статистичній практиці, грунтуються на відповідних міжнародних класифікаціях.
Для збору даних про зайнятість і безробіття, заробітну плату за професіями, витратах * ^ робочу силу організовані регулярні вибіркові обстеження, програми проведення яких направлялися на експертизу в Міжнародне бюро праці та інші міжнародні організації та отримали позитивний відгук експертів цих організацій.

Основними завданнями статистики ринку праці на сучасному етапі є:
вивчення поточних даних про економічно активному населенні, зайнятості, безробіття, структури зайнятості по галузях і професіях;
дослідження даних про рух робочої сили;
-. вивчення даних про фонди часу,. їх структурі, а також розрахунок показників використання робочого часу;
дослідження даних про витрати на робочу силу, їх структури та динаміки;
вивчення даних про трудові конфлікти, а також розрахунок показників, що характеризують трудові конфлікти по галузях, причин виникнення та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 1. ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ РИНКУ ПРАЦІ"
 1. § 1. ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
  зміст і спрямованість фіскальної політики. Більш конкретно завдання статистики державного бюджету полягають у тому, щоб визначити: загальну величину доходів і видатків державного бюджету, розмір перевищення витрат над доходами (дефіцит) або доходів над витратами (профіцит); структуру доходів державного бюджету; структуру видатків державного бюджету; джерела
 2. Питання 3. Розробка методології статистичного показника. Система показників економічної статистики
  змісту статистичного показника і методів його оцінки. У більшості випадків розробка методології включає наступні етапи: 1) ідентифікація явищ і процесів, які підлягають статистичному вивченню, формулювання цілей, заради яких повинні бути обчислені ті чи інші показники; 2) визначення змісту показників; 3) визначення методів оцінки окремих показників; 4)
 3. Запитання для самоперевірки
  статистикою розуміється під безробіттям? 8. Яка норма безробіття, якщо чисельність робочої сили 80 млн. чоловік, а число безробітних 4 млн. людина? 9. Які основні напрямки державного регулювання ринку праці? 10. Чим займається біржа праці? 11. Що охоплює кадрова робота в фірмах? 12. Що включає поняття економічної демократії? 13. Які використовуються форми
 4. Питання 15. Статистика ринку праці. Класифікація занять (ОКЗ)
  задачам статистики праці належать: 1) дослідження поточних даних про економічно активному населенні, зайнятості, безробіття, структури зайнятості по галузях і професіях; 2) дослідження даних про рух робочої сили; 3) аналіз даних про фонди часу, їх структурі, розрахунок показників використання робочого часу; 4) аналіз даних про витрати на робочу силу, їх структури та динаміки;
 5. 5. РОСІЯ У МІЖНАРОДНІЙ СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ рахунків
  змісту і методів розрахунку показників, що використовуються в міжнародній статистичній практиці, але відсутніх у чинній звітності; | розроблення та інтеграції в єдину статистичну систему нових форм первинного обліку бухгалтерської, фінансової, банківської та митної звітності відповідно до міжнародних правил; | впровадження нових методів обробки даних первинного обліку з
 6. 3. Податкова статистика і податкова інформація: значення для економічних агентів
  завдань безпосередньо залежить від рівня податкових надходжень. Аналіз рівня оподаткування, тенденцій розвитку податкової бази і її складових елементів, планування та прогнозування податкових доходів - найважливіше завдання фінансових та податкових відомств. Податкова інформація і податкова статистика дають можливість визначати рентабельність виробництва по кожному підприємству, галузі, податкову
 7. Тема 3. Типологія систем оподаткування в світовій економіці за показником «співвідношення прямих і непрямих податків»
  змісту попереднього питання, необхідно висвітлити зміст таких систем оподаткування, привести приклади країн, які можуть бути віднесені до системи оподаткування відповідного виду, і підтвердити це актуальними даними податкової статистики. Особливу увагу тут слід приділити пільгової (офшорної) систему оподаткування: привести перелік країн-офшорних зон, вказати причини
 8. Як вимірюється рівень безробіття? У США виміром рівня безробіття займається Бюро статистики праці (БСТ) -
  статистики праці (БСТ) - один з підрозділів Міністерства праці. Кожен місяць БСТ публіка-кує відомості про рівень безробіття та інших параметрах ринку праці, таких як зайнятість в різних галузях, середня тривалість робочого тижня і середній час, необхідний для працевлаштування безробітного. Вихідна ін-формація розрахунку цих показників - результати регулярного опитування приблизно
 9. ЛІТЕРАТУРА
  статистика, 1992. Гришаєв СП. Що потрібно знати про цінні папери. М.: ЮРИСТ, 1997. Миркин ЯМ. Цінні папери та фондовий ринок. М: Перспектива, 1995. Проблеми розвитку ринку цінних паперів в Росії / / Економіка і життя, 1995 № 35. Федеральний Закон «Про акціонерні товариства» / За ред. А. А. Ігнатенко і СІ. Мовчан. М: Інформаційно-видавничий дім «Філін», 1996. Четиркін Є.М. Фінансові
 10. Бюро статистики праці оголоси-ло, що починаючи з січня загальна зайнятість в США збільшилася на 2,6 млн осіб, але
  статистики праці оголоси-ло, що починаючи з січня загальна зайнятість в США збільшилася на 2,6 млн осіб, але кількість безробітних за цей період зменшилася тільки на 1,4 млн осіб. Як ці показники погодитися-ються один з одним? Чому зниження числа без-робітних виявилося менше, ніж збільшення числа зайнятих? 5. Чи є безробіття, описана в наступних щих прикладах,
 11. § 4. ПУБЛІКАЦІЇ ЗА митної статистики зовнішньої торгівлі
  зміст і методи обчислення яких визначено Методологією митної статистики зовнішньої торгівлі Російської Федерації, що забезпечує порівнянність даних як між країнами, так і по роках. У збірці і бюлетенях наводяться короткі методологічні пояснення до опублікованими показниками і окремих таблиць. Починаючи з 1994 р. в періодичних публікаціях з митної статистики зовнішньої
 12. 2. МЕХАНІМЗ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ СТАТИСТИКИ
  завданням МСІ є розвиток та удосконалення статистичних методів у різних країнах світу. Фактично МСІ проводить курс на досягнення міжнародної порівнянності статистичних показників шляхом вироблення однакових методів їх обчислення і розробки загальноприйнятних класифікацій таких показників у різних галузях статистики, на розвиток обміну думками між науковими і практичними
 13. ТЕМА 6. Ринок праці та особливості його становлення в перехідній економіці
  ринку праці в перехідній економіці. 5. Формування інститутів ринку праці в перехідній економіці: проблеми і протиріччя 6. Інфляція і безробіття 7. Державна політика на ринку праці. Програмна анотація. Економіко-теоретичні моделі ринку праці. Попит на працю для окремої фірми в короткостроковому і довгостроковому періодах. Галузевий попит на працю. Індивідуальне
 14. ПЕРЕДМОВА
  зміст і область застосування; взаємозв'язку між показниками і класифікаціями економічної статистики; найбільш важливі напрямки економічного аналізу, заснованого на даних економічної статистики; основні джерела первинних даних. Підручник підготовлено з урахуванням того, що його читачі знайомі з курсом загальної теорії статистики - іншим важливим розділом статистичної науки, в якому
 15. Завдання для самостійної роботи студентів до теми 2 «Характеристика податкової статистики зарубіжних країн»
  зміст терміну «податкова юрисдикція». 2. На основі вивчення наявної літератури по заданій тематиці охарактеризуйте юрисдикції з високими податками. Вкажіть країни, які можна віднести до цієї групи юрисдикцій. Проаналізуйте податкову статистику таких країн і на прикладі декількох юрисдикцій з високими податками вкажіть граничні ставки корпоративного податку, податку на розподіл
© 2014-2022  epi.cc.ua