Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Ю. Н. Іванов. Економічна статистика, 2002 - перейти до змісту підручника

§ 2. СТАТИСТИКА ЗАЙНЯТОСТІ І БЕЗРОБІТТЯ

Економічно активне населення - це частина населення, яка пропонує свою працю для виробництва товарів і послуг.
У міжнародних статистичних стандартах йдеться про те, що термін «економічно активне населення» може мати два значення залежно від тривалості періоду, до якого воно застосовується. Якщо визначається економічно активне населення за короткий період, що дорівнює тижня або дня, то мається на увазі населення, активне в даний період, до якого застосовується також термін «робоча сила», якщо за тривалий період - то мається на увазі звичайно активне населення.
Населення, активне в даний період (або робоча сила), - це найбільш часто використовуваний показник, що характеризує чисельність економічно активного населення. Коефіцієнт економічної активності населення визначається як співвідношення між чисельністю економічно активного населення і чисельністю всього населення країни:


де Ре.ак-чисельність економічно активного населення на t-дату;
Pt - чисельність всього населення на?-ю дату.
Економічно активне населення включає дві категорії - зайнятих і безробітних.
До зайнятих відносяться особи обох статей у віці від I б років і старше, а також особи молодших віків, що у розглянутий період:
а) виконували роботу за наймом за винагороду, гроші або з ними розплачувалися в натуральній формі, а також іншу роботу, що приносить Дохід, самостійно або з компаньйонами як із залученням, так і без залучення найманих працівників незалежно від термінів отримання безпосередньої оплати або доходу за свою діяльність;
б) тимчасово відсутні на роботі з причини: хвороби або травми; вихідних днів; щорічної відпустки; різного роду відпусток як із збереженням змісту, так і без збереження утримання, відгулів; відпустки з ініціативи адміністрації; страйки і інших причин;
в) виконували роботу без оплати на сімейному підприємстві.
Поняття «зайнятість» безпосередньо пов'язане з поняттям «кордони виробництва», оскільки в системі національних рахунків (СНР) визначено, що зайнятими слід вважати осіб, які беруть участь у створенні товарів та наданні послуг в межах кордонів виробництва. Такий підхід до визначення зайнятості дозволяє проводити спільний аналіз показників зайнятості і виробництва.
При віднесенні або невіднесення тієї чи іншої особи до числа зайнятих використовується критерій однієї години, згідно з яким роботи протягом однієї години у звітному періоді у сфері економічної активності досить, щоб це обличчя було віднесено до числа зайнятих.
У міжнародних стандартах уточнюється, що до звітного періоду застосовується критерій одного тижня або одного дня. У Росії при обстеженні зайнятості до числа зайнятих відносяться особи, що працювали одну годину і більше в обследуемую тиждень.
Застосування критерію однієї години викликане тим, що необхідно охопити всі види зайнятості, які можуть існувати в країні, включаючи короткострокову, випадкову й інші види нерегулярної зайнятості. Це дозволяє визначати сумарні витрати праці, які в економічному аналізі співвідносяться з розмірами продукції, доходами від економічної діяльності та іншими величинами.
На основі даних про чисельність зайнятого населення та економічно активного населення можна розрахувати коефіцієнт зайнятості населення:


де Tt - чисельність зайнятих на t-у дату.
Коефіцієнт зайнятості розраховується як по населенню в цілому, так і за статтю та окремими віковими групами населення.
Таблиця 4.Чисельність населення і економічно активного населення
Російської Федерації *
(на кінець року, млн. осіб)


Роки Населення Економічно активне населення Зайняті в економіці
Всього У тому числі Всього У тому числі Всього У тому числі
чоловіки жінки чоловіки жінки чоловіки жінки
1992 148,3 69 , 6 78,7 75,7 38,9 36,8 72,1 37,1 35,0
1995 147,9 69,5 78,4 72,9 38,3 34,6 66,4 34,8 31,6
1997 147,1 69,1 78,0 72,8 38,4 34,4 64,6 34,0 .
30,6

* Російський статистичний щорічник: Стат. СБ - М., 1998. З, 97, 173.
З таблиці. 4.1 видно, що в Росії в останні роки рівень падіння економічної активності населення супроводжується і падінням рівня зайнятості населення, причому ця тенденція характерна як для рівня зайнятості всього населення, так і для рівня зайнятості серед чоловіків і жінок. Якщо в 1992 р. коефіцієнт зайнятості по населенню в цілому склав 95,2% (у тому числі у чоловіків 95,4% і у жінок 95,1%), то в 1997 р. - 87,7% (у тому числі у чоловіків 88,5% і у жінок 88,9%).
Рівень економічної активності аналізується також по підлозі окремими віковими групами населення. Практика обстежень зайнятості населення в Росії охоплює населення віком від 15 до 72 років. При цьому зазвичай виділяються наступні вікові групи: 15-19 років, 20-24 роки, 25-29 років, 30-49 років, 50-54 роки, 55-59 років, 60-72 роки.
При розрахунку коефіцієнтів зайнятості за окремими віковими групами іноді в знаменнику формули коефіцієнта замість чисельності економічно активного населення в цій віковій групі береться чисельність всього населення цієї групи.
При міжнародних порівняннях рівня зайнятості для визначення рівня загальної зайнятості населення чисельність зайнятих співвідноситься з чисельністю всього населення у віці від 10 років і старше. Використання такого низького вікового порогу пояснюється тим, що в багатьох країнах рівень зайнятості в дитячому віці дуже високий.
До безробітних належать особи від 16 років і старше, які протягом аналізованого періоду:
а) не мали роботи (або заняття, що приносить дохід);
б) шукали роботу;
в) готові були приступити до роботи.
При віднесенні тієї чи іншої особи до категорії безробітних повинні враховуватися всі три критерії, зазначені вище.
Якщо мова йде про пошуки роботи, то мається на увазі активний пошук роботи: звернення в державні або приватні служби зайнятості, до адміністрації підприємств і організацій, використання або приміщення оголошень у пресі, спроби організації власної справи та т. д.
До складу безробітних включаються також особи, що навчаються за направленням служб зайнятості. В якості безробітних враховуються учні та студенти, інваліди та пенсіонери в тому випадку, якщо вони активно займаються пошуками роботи і готові до неї приступити.
В даний час в Росії чисельність безробітних визначається на основі вищевикладеної методології, яка відповідає міжнародним статистичним стандартам (методологія Міжнародної організації праці), а також встановлюється чисельність осіб, зареєстрованих державними службами зайнятості і визнаних безробітними.
Загальна чисельність безробітних у Росії (за методологією МОП) досить істотно відрізняється від чисельності офіційно зареєстрованих безробітних. Якщо за даними Федеральної служби зайнятості на кінець жовтня 1997 чисельність безробітних, зареєстрованих в державних службах зайнятості, склала 1809 тис.осіб, то на ту ж дату, поданим обстеження населення з проблем зайнятості, яку проводив Держкомстат Росії, чисельність безробітних склала 8, 4 млн осіб, тобто тільки 21,5% від загального числа безробітних є офіційно зареєстрованими.
Для характеристики рівня безробіття обчислюється коефіцієнт безробіття:


де Бt - чисельність безробітних на t-у дату;
Ре. ак-чисельність економічно активного населення на t-у дату.
У тому випадку, якщо в чисельнику стоїть загальне число безробітних, то отримують коефіцієнт безробіття за методологією МОП, а якщо в чисельнику стоїть чисельність офіційно зареєструватись безробітних, то отримують коефіцієнт офіційно зареєстрованого безробіття.
При обчисленні безробітних слід звернути увагу на проблему, яка з'явилася в Росії та ряді інших країн і яку необхідно вирішити. Йдеться про працівників підприємств, що відправляються в так званий адміністративний відпустку, який може бути як з частковим збереженням змісту, так і без збереження утримання. При цьому тривалість цього відпустки буває досить значною.
У цьому випадку, хоча ці особи мають формальні зв'язки з роботодавцем, багато з них шукають іншу роботу і готові до неї приступити.
Аналіз зарубіжного досвіду показує, що і в інших країнах також є особи, що знаходяться в подібній ситуації. Але при цьому тривалість адміністративного відпустки не перевищує 2-3 тижнів, максимум одного місяця. Після цього ці особи враховуються в категорії безробітних.
З урахуванням того, що особи, що знаходяться в адміністративних відпустках, часто перебувають у ситуації більш важкою, ніж ті, які офіційно визнані безробітними і мають право на отримання допомоги по безробіттю, слід внести відповідні корективи у визначення безробіття, яке б дозволило і осіб, які мають формальні зв'язки з роботодавцями, оскільки вони знаходяться в адміністративних відпустках, після закінчення певного терміну (наприклад, місяця) враховувати як безробітних.
Дані про безробіття розробляються за статтю, віком та сімейним станом. Вивчається також розподіл чисельності безробітних за освітою, професійної приналежності. При цьому враховується тривалість безробіття, яка дорівнює проміжку часу, протягом якого особа шукає роботу, тобто з моменту початку пошуку роботи і
до розглянутого періоду За даними обстеження населення з проблем зайнятості, проведеного в жовтні 1997 р., середній час пошуку роботи складає 8,8 місяців, при цьому шукали роботу протягом терміну: до 3 місяців - 23,8% безробітних, від 3 до 6 місяців - 15,8%, від 6 до 12 місяців- 22,3% і більше року-38,1%. Безробітні розподіляються по способам пошуку роботи, видів роботи, яку вони шукають.
Економічно неактивне населення - це населення, яке не входить до складу робочої сили (включаючи і осіб молодше віку, встановленого для обліку економічно активного населення). Чисельність економічно неактивного населення може бути визначена як різниця між чисельністю всього населення і чисельністю робочої сили. Економічно неактивне населення вимірюється по відношенню до обстежуваній періоду і включає наступні категорії:
учні та студенти, слухачі та курсанти денної форми навчання (включаючи магістратуру та аспірантуру);
пенсіонери по старості, на пільгових умовах і особи, які отримують пенсії в разі втрати годувальника при досягненні ними пенсійного віку;
особи, які отримують пенсії по інвалідності;
особи, зайняті веденням домашнього господарства, доглядом за дітьми і т. п. особи, які припинили пошуки роботи, вичерпавши всі можливості її отримання, але які можуть і готові працювати;
інші особи, яким немає необхідності працювати незалежно від джерела їхнього доходу.
Дані про економічно неактивному населенні розробляються також за статтю, віковими групами, рівнем освіти та іншими ознаками. Всебічна інформація про економічно неактивному населенні є важливою і необхідною частиною інформації про ринок праці, оскільки, з одного боку, відбувається постійний перехід частини населення зі стану економічно активного населення в стан економічно неактивного населення (вихід на пенсію, вступ на навчання з відривом від виробництва, тимчасове припинення трудової діяльності жінок у зв'язку з народженням дітей і пр.), ас іншого - частина населення постійно вливається в економічно активне населення (студенти після закінчення навчальних закладів, жінки, що відновляють роботу, які до цього займалися доглядом за дітьми і домашнім господарством, пенсіонери , з різних причин знову початківці працювати, частина населення, вступає в працездатний вік і що пропонує свої послуги на ринку праці та ін.)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. СТАТИСТИКА ЗАЙНЯТОСТІ І БЕЗРОБІТТЯ "
 1. Терміни і поняття
  зайнятість Безробіття Природний рівень безробіття (природна безробіття) Структурна безробіття Фрикційне безробіття Циклічна безробіття Сезонна безробіття Часткове безробіття Приховане безробіття застійне безробіття Технологічна безробіття Закон Оукена Зайняті Робоча сила Економічно активне населення Структура робочої сили
 2. Як вимірюється рівень безробіття? У США виміром рівня безробіття займається Бюро статистики праці (БСТ) -
  статистики праці (БСТ) - один з підрозділів Міністерства праці. Кожен місяць БСТ публіка-кує відомості про рівень безробіття та інших параметрах ринку праці, таких як зайнятість в різних галузях, середня тривалість робочого тижня і середній час, необхідний для працевлаштування безробітного. Вихідна ін-формація розрахунку цих показників - результати регулярного опитування приблизно
 3. 11.1. Безробіття
    статистикою. Приховане безробіття обумовлена наявністю: а) працездатних людей, які не працюють, шукають роботу, але не реєструються на біржі праці і тому не враховуються офіційною статистикою; б) «безробіття на роботі», тобто реальної відсутності виробничих функцій формально зайнятого працівника (наприклад, що знаходиться у вимушеній відпустці без збереження заробітної плати); в)
 4. 6. Скорочення безробіття
    зайнятості, під которойми увазі ситуацію існування «неко-його рівня безробіття, рівного природною
 5. Рівень безробіття розраховується як процентне відношення числа безработ- них до загальної
    статистики праці розділяє доросле населення на три категорії: зайняті, безработ Цінні та не відносять-ся до робочої сили. Джерело: Bureau of Labour Statistics. 2 Частина 9. Реальна економіка в довгостроковому періоді Природний рівень безробіття - рівень безработ-ці, відповідний сталого перебуваючи-нию економіки, навколо якого відбуваються коротко-
 6. Масштаби безробіття
    статистики, загальна чисельність безробітних (відповідно до методології Міжнародної організації праці) склала до початку 1999 р. близько 8,5 млн. чоловік, тобто порядку 11,5% робочої сили. З них статус офіційно зареєстрованих безробітних мали близько 2 млн. чоловік. Представляється, що офіційні дані не відображають справжнього стану в сфері зайнятості в Росії. Зокрема, статистика
 7. Питання для самоперевірки
    зайнятості?
 8. Бюро статистики праці оголоси- ло, що починаючи з січня загальна зайнятість в США збільшилася на 2,6 млн осіб, але
    статистики праці оголоси-ло, що починаючи з січня загальна зайнятість в США збільшилася на 2,6 млн осіб, але кількість безробітних за цей період зменшилася тільки на 1,4 млн осіб. Як ці показники погодитися-ються один з одним? Чому зниження числа без-робітних виявилося менше, ніж збільшення числа зайнятих? 5. Чи є безробіття, описана в наступних щих прикладах,
 9. Сутність безробіття
    зайнята у виробництві товарів і послуг. Як вже зазначалося, безробітні поряд із зайнятими формують робочу силу країни. У реальному економічному житті безробіття виступає як перевищення пропозиції робочої сили над попитом на неї. До безробітних в Росії відносяться особи, які досягли 16 років і старше, що у розглянутий період: - не мали роботи (прибуткового заняття); - займалися пошуками
 10. Глава 19. Народонаселення, зайнятість і соціальний захист населення
    безробіття. Соціальний захист населення Головна мета теми - розкрити структуру народонаселення і закономірності його розвитку, найважливіші причини і структуру безробіття, а також з'ясувати проблему соціального захисту
 11. Державна політика боротьби з безробіттям
    зайнятості (бюро з працевлаштування). Специфічними заходами для боротьби з фрикційним безробіттям виступають: а) вдосконалення системи збору та надання інформації про наявність вільних робочих місць (не тільки в даному місті, а й в інших містах і регіонах), б) створення спеціальних служб для цих цілей. Для боротьби зі структурним безробіттям використовуються такі заходи, як створення
 12. Безробіття в країнах з перехідною економікою
    зайнятість підтримувалася розвитком шкільної та професійної освіти, дошкільних установ і медичного обслуговування. Численні соціальні та інші вигоди підкріплювали організовану мобільність робочої сили, але обмежували неорганізовану. Дана система зайнятості зміцнювала адміністративний розподіл багатьох товарів і послуг, найбільш важливою з яких було надання
 13. Питання 7 Проблеми безробіття в РФ
    зайнятості. Так, в Росії в 2001 р. в неформальному секторі на основній роботі було зайнято 7100000 чоловік і на додатковій - 2,1 млн. [12] Найбільша частка безробітних припадає на молодих людей у віці від 20 до 29 років (табл. 2). Таблиця 2 Розподіл чисельності безробітних за віком і статтю в 2006 р. (%) [13] {foto6} Федеральна служба з праці та зайнятості (Роструд) (наступник
 14.  Глава 24. Безробіття і зайнятість
    зайнятість
 15. Тема 9 Основні макроекономічні показники
    зайнятість населення в Російській Федерації ». Визначення інфляції. Вимірювання інфляції. Види інфляції. Відкрита і пригнічена інфляція. Причини інфляції та її соціально-економічні наслідки. Крива Філіпса. Інфляція в Росії 90-х
 16. Потоки, у безробіття і з неї
    зайнятим, безробітним або знаходяться поза сукупної ра-бочей сили. Ці альтернативи зображені на рис.32-2 у вигляді трьох прямокутників. Зайняті вместес безробітними утворюють сукупну робочу си-лу. Діаграма корисна для розуміння безробіття, оскільки показує безробіття у вигляді бассейнас двома потоками, один з яких спрямований внего, а інший - випливає з басейну. «Вливання» в армію
 17. Структура і форми безробіття
    зайнятості. При цьому повна зайнятість зовсім не означає 100%-ної зайнятості робочої сили і відсутність безробіття. Вона припускає наявність структурної та фрикційного безробіття, але відсутність циклічного безробіття. Під структурним безробіттям розуміється безробіття, викликана невідповідністю структур попиту та пропозиції Робочої сили по кваліфікації, демографічним, географічним і іншим
 18. 5.3 Безробіття. Взаємозв'язок безробіття та інфляції
    зайнята у виробництві товарів і послуг. У реальному економічному житті безробіття - це невідповідність пропозиції праці (обсягу робочої сили) попиту на працю (готівковим робочим місцям) за кількістю або структурі. Економічні наслідки безробіття можна оцінити за допомогою вже згадуваного раніше закону Оукена, що виражає відношення між рівнем безробіття і відставанням обсягу ВВП: якщо
 19. Висновки Рівень безробіття - відсоткове відношення числа безробітних до загальної кількості
    статистики праці щомісяця визначає цей показник, грунтуючись на дан-них обстеження багатьох тисяч сімей. Рівень безробіття не є абсолютно надійним показником зайнятості населення. Багато людей, які вважають себе безробітними. насправді не прагнуть працювати. Серед тих. хто більше не відносить себе до робочої сили, є Глава 26. Природний рівень безробіття 579
 20. Інтелектуальний тренінг і практикум
    зайнятості працівників? 4. Якою має бути система освіти молоді, щоб випускники вузів відповідали вимогам сучасної інноваційної
© 2014-2022  epi.cc.ua