Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
О.В. Корнієнко. Національна економіка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 7 Проблеми безробіття в РФ

Відповідь
За визначенням Міжнародної організації праці, безробітним визнається всякий, хто не має на даний момент роботи, шукає роботу і готовий приступити до неї.
Пік кількості безробітних в РФ був досягнутий в 2000 р., з цього часу чисельність які не мають роботи росіян поступово скорочується (рис. 4).

Рис. 4. Чисельність безробітних в РФ (млн осіб)


Розрахунки рівня безробіття часто виявляються не зовсім вірними із за існування неформальної зайнятості. Так, в Росії в 2001 р. в неформальному секторі на основній роботі було зайнято 7100000 чоловік і на додатковій - 2,1 млн. [12] Найбільша частка безробітних припадає на молодих людей у віці від 20 до 29 років (табл. 2).
Таблиця 2 Розподіл чисельності безробітних за віком і статтю в 2006 р.
(%) [13]


Федеральна служба з праці та зайнятості (Роструд) (наступник Федеральної служби зайнятості населення) була створена в 1991 р. Служба перебуває у віданні Міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку РФ. Основними напрямками діяльності служби зайнятості є в області боротьби з безробіттям:
- аналіз стану і прогнозування зайнятості, вивчення попиту та пропозиції трудових ресурсів;
- підготовка пропозицій щодо створення програм зайнятості;
- реєстрація безробітних;
- тестування осіб, зайнятих пошуками роботи;
- допомога безробітним у підборі, а працюючим - у зміні роботи;
- забезпечення населення інформацією про вільні робочі місця, можливості отримання освіти та перекваліфікації;
- професійна орієнтація населення;
- інформування роботодавців про наявність необхідних їм працівників;
- здійснення перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

Для забезпечення боротьби з безробіттям в країні створені своєрідні біржі праці - державні установи «центри зайнятості населення» (ГУ ЦЗН).
Щорічно підрозділи державної служби зайнятості влаштовують на роботу кілька мільйонів безробітних (рис. 5).
Величина допомоги з безробіття в РФ (для громадян, визнаних у встановленому порядку безробітними) в 2006 р.: мінімальна - 720 руб., Максимальна - 2880 руб.

Рис. 5. Кількість працевлаштованих органами державної служби зайнятості (млн осіб)


[14]
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Питання 7 Проблеми безробіття в РФ"
 1. 6. Скорочення безробіття
  питання, важливо проводітьразграніченіе між безробіттям, яка связа-на зі спадами, і безробіттям, яка буде суще-ствовать навіть при повній зайнятості, під которойми увазі ситуацію існування «неко-його рівня безробіття, рівного природної
 2. Терміни і поняття
  безробіття (природна безробіття) Структурна безробіття Фрикційне безробіття Циклічна безробіття Сезонна безробіття Часткове безробіття Приховане безробіття Застійна безробіття Технологічна безробіття Закон Оукена Зайняті Робоча сила Економічно активне населення Структура робочої сили Кваліфікація Ринок праці Сегментація ринку праці
 3. Проблема вибору між інфляцією та безробіттям за останні 40 років породила чимало сум'яття
  питання: чи не перетнула чи економіка «кордон »природного рівня безробіття? СПРОБА ЗРОЗУМІТИ, ЯК НИЗЬКО МОЖЕ «пасти» БЕЗРОБІТТЯ Річард Стівенсон Вашингтон. Дані про те, що рівень безробіття досяг найнижчого за останні сім років рівня, залучили додаткову увагу до все більш і більш домінуючому над політи-тичними дебатами та фінансової ін-
 4. Тому деякі економісти стверджують, що страхування з безробіття збільшує можливості економіки в
  питань страхування по безробіттю показує, що її рівень не є досконалим критерієм рівня економічного добробуту. Біль-шість економістів згодні з тим, що відмова від страхування по безробіттю при-вів би до зниження її рівня, однак серед них немає єдності з приводу того, при-веде це до збільшення або зменшення матеріального благополуччя суспільства Висновок
 5. Питання для самоперевірки
  безробіття у відповідь на екзо-генное зниження інвестицій протягом декількох років і на екзогенний зростання продуктивності? 2. У риболовецьких і туристських регіонах середні рівні безробіття в тривалому періоді вище, ніж в індустріальних регіонах. Як це можна об'єк-яснити? 3. Які види безробіття Вам відомі? Як слід розуміти повну заня-тости? 4. Яка тенденція руху
 6. Практичні завдання
  безробіття в Росії. 2. Знайдіть статистичні дані про фактичний ВВП і рівень безробіття за 2003, 2004 або 2005 Припустивши, що природний рівень безробіття в Росії становить 6%, підрахуйте розмір ВВП, недоотриманий в результаті безробіття. 3. Проаналізуйте характер кризи, що вибухнула в Росії в 1990-і рр.. 4. Визначте, на якій стадії циклу перебуває економіка
 7. Стаття 31. Умови та термін виплати допомоги по безробіттю
  безробіттю виплачується громадянам, визнаним у встановленому порядку безробітними. 2. Рішення про призначення допомоги по безробіттю приймається одночасно з рішенням про визнання громадянина безробітним у порядку, визначеному статтею 3 цього Закону. 3. Тривалість виплати допомоги у кожному періоді безробіття не може перевищувати 12 місяців в сумарному обчисленні протягом 18
 8. Лекція 17 Тема: ПРАЦЯ І ЗАЙНЯТІСТЬ. Економічна нестабільність НА РИНКУ ПРАЦІ: БЕЗРОБІТТЯ
  питання: - теорії праці; - ринок праці; - причини та основні риси
 9. Державна політика боротьби з безробіттям
  проблему, держава вживає заходів для боротьби з нею. Для різних типів безробіття, обумовлених різними причинами, використовуються різні заходи. Спільними для всіх типів безробіття заходами є виплата допомоги з безробіття, створення служб зайнятості (бюро з працевлаштування). Специфічними заходами для боротьби з фрикційним безробіттям виступають: а) вдосконалення системи збору та
 10. Знову природна норма
  проблемі безробіття, оспорюється некоториміекономістамі, що стверджують, що ми должнисосредоточіть свою увагу швидше на тому, скільки-ко людей зайнято, ніж на проблемі зменшення чис-ла безробітних. У вікні 32-2 розглядається
 11. Безробіття
  проблемою. Втратили ра-боту страждають, а багато інших, хто ще має ра-боту, побоюються, чи не стануть вони следующіміжертвамі безробіття. Оскільки важко знайти 1951-1961 1,4 4,9 2,6 1961-1971 3,1 4,6 3,8 1971-1981 8,4 6,6 2,7 1981-1986 4,3 7,4 2, 4 Примітка. Рівень інфляції визначається як середній пріростіндекса цін на споживчі товари; темп зростання - це среднійпрірост реального
 12. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  безробіття »вперше з'явився в Британській енциклопедії в 1911 р., потім вжитий в 1915 р. у звіті Мінпраці США. В даний час безробіття присутній у всіх країнах світу в різних обсягах, формах,
 13. Завдання
  питанні 2? 4. Малюнок 32-2 показує 4 джерела припливу в без безробіттю, (а) Поясніть, значення якого з цих дже-рел безробіття під час спадів збільшується, а якого - зменшується, (b) B якості питання налогіку: чи можливо, щоб безробіття могла возра-стати під час підйомів і зменшуватися під час спа-дов? 5. Поясніть, як певна норма безробіття со-узгоджується з тим
 14. Безробіття - глобальна проблема
  проблема працевлаштування для некваліфікованих і напівкваліфікованих робітників, норма безробіття серед яких в півтора-два рази перевищує середній рівень. Безробіття є результатом структурних змін в економіці і має довгостроковий характер. При цьому слід зазначити, що технічний прогрес і конкурентний імпорт не відіграють вирішальної ролі у збільшенні безробіття. Протягом
 15. Тема 9 Основні макроекономічні показники
  безробіття. Природний рівень безробіття. Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон Оукена. Безробіття в Росії 90-х років. Закон Російської Федерації «Про зайнятість населення в Російській Федерації». Визначення інфляції. Вимірювання інфляції. Види інфляції. Відкрита і пригнічена інфляція. Причини інфляції та її соціально-економічні наслідки. Крива Філіпса. Інфляція в
 16. Потенційний ВВП. Закон Оукена.
  Безробіття, тобто рівень безробіття при повній занятности. А повна цікавинками досягається тоді, коли рівень безробіття дорівнює сумі фрикційного і структурного безробіття, а циклічне безробіття відсутнє. Відомий дослідник у галузі макроекономіки, американський економіст А.Оукен математично виразив відношення між рівнем безробіття і відставанням обсягу ВВП. Це
 17. Тому не дивно, що під час проведення передвиборних кампаній політики приділяють
  питання: - Яким чином вимірюється рівень безробіття? - Які проблеми виникають при поясненні цих показників? - Скільки часу потрібно для працевлаштування безробітного? Потім ми повернемося до причин існування певного рівня безробіттю-тіци і до політичних рішень, спрямованим на допомогу людям, які не мають роботи. Ми обговоримо чотири причини, що пояснюють існування
© 2014-2022  epi.cc.ua