Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Завдання


1. Припустимо, що рівень безробіття составляет8% Наскільки швидким повинен бути економіческійрост, щоб знизити рівень безробіття до 6% (а) за1 рік, (Ь) за 2 роки?
2. Хто з наступних людей є безробітним? (А) Студент, який хотів би працювати, але ще не началпоіскі роботи. (Ь) Студент, який домовився при-ступити до роботи через 6 тижнів і, отже, пре-Кратил пошуки роботи, (с) Пенсіонер, який каж-дую тиждень переглядає оголошення в газетах наслучай підходящої роботи, (d) Людина, которийіщет роботу протягом 6 місяців, а потім прекращаетпоіскі, вирішуючи чекати поліпшення економічної ситуа-ції, (е) Людина, тимчасово звільнений з роботи іожідающій повернення на ту ж роботу, которийне починає пошуків іншої роботи, (f) Людина, кото-рий втратив роботу 3 місяці тому і досі про-продовжували пошуки роботи.

3. Як ви думаєте, з точки зору добробуту загально-ства наскільки погано бути безробітним або знаходитися поза сукупної робочої сили в кожному з випадків чаїв в питанні 2?
4. Малюнок 32-2 показує 4 джерела припливу в без безробіттю, (а) Поясніть, значення якого з цих дже-рел безробіття під час спадів збільшується, а якого - зменшується, (b) B якості питання налогіку: чи можливо, щоб безробіття могла возра-стати під час підйомів і зменшуватися під час спа-дов?
5. Поясніть, як певна норма безробіття со-узгоджується з тим фактом, що багато людей зіштовхують-ся з проблемою безробіття, або ж з тим, що малоеколічество людей стають безробітними.
6. Узгодьте два наступних ключових факту про безробіттю в США: (а) є часті переміщення в без-робітні і з безробітних, а також на ринок праціїх назад; (Ь) більшість безробітних в США со-ставляют люди, які не мають роботи в теченіебольшей частини року.

7. Чому б посібниками по безробіттю не бути в середовищ-ньому рівними останньої перед звільненням зарплатечеловека, щоб люди не страждали від того, що сталібезработнимі?
8. Чому так висока безробіття серед чорної молоде-жи?
9. Чи є сенс у тому, щоб намагатися знизити естест-венную норму безробіття до нуля, з тим щоб лю-ди, які хочуть працювати, могли і действітельнополучалі роботу негайно?
10. Передбачається, що для молоді було б желатель-но мати більш низьку мінімальну заработнуюплату, ніж для більш старших працівників. Які етовнесло б зміни в рівень безробіття средімолодежі і старших працівників, відповідно?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Завдання "
 1. 1. Економічна теорія і праксиология
  завданням інших дисциплін. Трансформація вчення, початок якому поклали економісти класичної школи, була завершена тільки сучасної суб'єктивної економічною теорією, яка перетворила теорію ринкових цін в загальну теорію людського вибору. Тривалий час ніхто не усвідомлював, що перехід від класичної теорії цінності до суб'єктивної теорії цінності виявився не просто заміною
 2. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  завдань. Лише повне нерозуміння сенсу полеміки про істоту, межах і логічному характері економічної теорії змушує кваліфікувати їх як схоластичні софізми педантичних професорів. Існує широко поширена помилка, що, в той час як педанти займалися марними розмовами про найбільш підходящих методиках, сама економічна наука безвідносно до цих
 3. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  завдань даного трактату якраз і є викриття хибності таких ідей. У цих вступних зауваженнях, напевно, досить буде сказати кілька слів про їх психологічної підгрунтя. Мислити вузько люди зазвичай беруть під сумнів все, що відрізняє інших людей від них самих. Верблюд з байки заперечує проти будь-яких тварин, що не мають горба, руританці критикують лапутанцев за те, що вони не
 4. 6. Інша Я
  завдання не в тому, щоб схвалювати або не затверджувати, а в тому, щоб описувати те, що є. Предмет праксиологии людська діяльність. Вона займається діяльною людиною, а не людиною, перетвореним на рослину і зведеним до простого вегетативному
 5. 1. Праксиология та історія
  завдань. Природничі науки також мають справу з минулими подіями. Будь-який досвід є досвід чогось, що пішов у минуле; досвіду майбутніх подій не існує. А досвід, якому природничі науки зобов'язані всіма своїми успіхами, це досвід експерименту, де окремі елементи зміни можна спостерігати ізольовано. Накопичені таким способом факти можуть бути використані для індукції спеціальної процедури
 6. 3. Апріорі і реальність
  задача апріорних міркувань з одного боку, виявити все те, що мається на увазі під різними категоріями, концепціями і посилками, і, з іншого боку, показати, що під ними мається на увазі. Їхнє призначення зробити явним і очевидним все те, що раніше було приховано і невідомо [Наука, каже Мейєрсон, є дія, за допомогою якого ми відновлюємо як ідентичне, що спочатку,
 7. 4. Принцип методологічного індивідуалізму
  задач опис та аналіз їх становлення і зникнення, що змінюється структури та функціонування. Він вибирає єдиний метод, що дозволяє домогтися задовільного вирішення цієї проблеми. Перш за все ми повинні усвідомити, що всі дії проводяться індивідами. Колективне завжди проявляються через одного або декількох індивідів, чиї дії відносяться до колективного як до вторинного
 8. 5. Принцип методологічної одиничності
  завдань. Храм відрізняється від купи каміння, звалених в купу. Але єдиний спосіб побудувати храм це класти один камінь на інший. Для архітектора головне проект в цілому, для виконроба одна стіна, а для муляра кожна цеглина. Для праксиологии важливо, що рішення великої задачі неминуче вимагає проходження крок за кроком, частина за частиною всього шляху від самого
 9. 6. Індивідуальні та мінливі характеристики людської діяльності
  завданням
 10. 7. Предмет і особливий метод історії
  завдання. Стверджується, що завдання історії показати, як події відбувалися насправді, без упередження і оцінок (wertfrei тобто нейтрально по відношенню до ціннісних суджень). Повідомлення історика має бути правдивим образом минулого, так званої уявної фотографією, яка дає повне і неупереджене опис всіх фактів. Воно повинно відтворити перед нашим уявним поглядом минуле
© 2014-2022  epi.cc.ua