Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія, 2008 - перейти до змісту підручника

ЛЕКЦІЯ 17 ТЕМА: ПРАЦЯ І ЗАЙНЯТІСТЬ. ЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ НА РИНКУ ПРАЦІ: БЕЗРОБІТТЯ


У лекції розглядається коло проблем, пов'язаних з аналізом макроекономічної рівноваги на ринку праці та з його порушеннями, що викликають безробіття.
Досліджуються такі питання:
- теорії праці;
- ринок праці;
- причини і основні риси безробіття.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Лекція 17 Тема: ПРАЦЯ І ЗАЙНЯТІСТЬ. Економічна нестабільність НА РИНКУ ПРАЦІ: БЕЗРОБІТТЯ "
 1. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  тема в будь-якому короткостроковому періоді може перебувати в стані стійкої рівноваги при неповній зайнятості, що означає можливість існування вимушеного безробіття; - основні параметри зайнятості (фактичний рівень зайнятості та безробіття, попит на працю і рівень реальної заробітної плати) встановлюються не на ринку праці, а визначаються розміром ефективного попиту на ринку
 2. Лекція 10-я Нова історична школа
  тематичного праці. Це, звичайно, зовсім перекручує картину первісного гро-ва. Виходить, що ніякої первісної економіки не було, че * ловек не відрізнявся від тварин, кожен поодинці здобував собі засоби існування. Відповідно цієї неправдивої схе-ме Бюхер підбирав і фактичний матеріал. Візьмемо інше питання. Бюхер багато уваги приділяв ан-тичної економіці, але давав їй
 3. Тема 41. БЕЗРОБІТТЯ ТА ЇЇ ФОРМИ
  працездатного населення перебуває поза ринком - це незайняте населення, що складається з безробітних і непрацюючих. Безробіття - економічна ситуація, при якій частина працездатного населення не може знайти роботи. Непрацююче працездатне населення - частина дорослого населення, яка є економічно неактивною і не бажає працювати за наймом. До нього відносяться: домогосподарки,
 4. Неокласичний підхід
  праці, як і всі інші ринки, діє на основі цінової рівноваги, тобто основним ринковим регулятором служить ціна - у даному випадку робочої сили (заробітна плата). Саме за допомогою заробітної плати, на їхню думку, регулюється попит та пропозиція робочої сили, підтримується їх рівновагу. Інвестиції в освіту і кваліфікацію (у людський капітал) - це аналоги інвестицій у машини й
 5. 4. Макроекономічний аспект моделі загальної рівноваги
  тема прозвучала у Дж. Хікса в ра-1м> ге «Вартість і капітал» (1939) 24. Хікс намагався подолати ста-i пчность рівноважної моделі і запропонував модель послідовних р мшовесних станів - так звану «многоперіодной модель», і якій особливу увагу приділив взаимовлиянию сьогодення і бу-чмцего через механізм очікувань цін. Пізніше в рамках цього напрямку пошуків була поставлена проблема
 6. 5.3 Безробіття. Взаємозв'язок безробіття та інфляції
  праці (обсягу робочої сили) попиту на працю (готівковим робочим місцям) за кількістю або структурі. Економічні наслідки безробіття можна оцінити за допомогою вже згадуваного раніше закону Оукена, що виражає відношення між рівнем безробіття і відставанням обсягу ВВП: якщо фактичний рівень безробіття перевищує її природний рівень на 1%, то відставання обсягу ВВП становить 2,5% по
 7. Словник термінів
  тема - світова валютна система, при якій долар США, а також англійський фунт стерлінгів хоча і в значно меншому обсязі, але здійснювали резервні функції поряд із золотом і обмінювалися на нього. Бюджетна позичка - бюджетні кошти, що надаються іншому бюджету на поворотній, безоплатній або платній основі на строк не більше шести місяців. Бюджетно-фінансова політика -
 8. Грошовий ринок
  тематику форм допомоги можна представити на основі наступній послідовності: В1.Мілосердіе? В2.Пособіе? В3.Субвенція? В4. Субсидія? В5. Дотація. (Взаємне) (офіційна) (цільова) (систематична) (планова) В1. Милосердя? різні форми одноразової благодійності. Воно буває трудовим, продуктовим, фінансовим, милостинею (милостинею) жебракові, пожертвою
 9. Тема 6. РИНОК ПРАЦІ. ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ В РОСІЇ
  тематичні порушення трудового законодавства забезпечують підприємствам переваги і спотворено впливають на функціонування ринку праці. Домінуючу роль відіграють адміністративні бар'єри, такі, як численні ліцензії та дозволу на здійснення підприємницької діяльності, обтяжливе податкове адміністрування і недостатність положень законодавства [3].
 10. 4. МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ моделі загальної рівноваги
  тема прозвучала у Дж. Хікса у роботі «Вартість і капітал» (1939). Хікс намагався подолати статичність рівноважної моделі і запропонував модель послідовних рівноважних станів - так звану «многоперіодной модель», в якій особливу увагу приділив взаимовлиянию сьогодення і майбутнього через механізм очікувань цін. Пізніше в рамках цього напрямку пошуків була поставлена проблема
 11. Класифікація ринків праці
  тема виробничих відносин Модель профосвіти Організація профспілок Результати у сфері зайнятості Внутрішній ринок ^ груда___? ^ 1? Шн .! 113 ринок праці Рух кадрів усередині підприємства або по горизонталі, коли працівник переміщається на нове робоче місце, схоже по виконуваних функцій і характером роботи раніше, або по вертикалі, на більш високі посади або розряди.
 12. Сутність і причини безробіття в поясненні різними економічними теоріями
  тема в будь-якому короткостроковому періоді може перебувати в стані стійкої рівноваги при неповній зайнятості, що означає можливість існування вимушеного безробіття; - основні параметри зайнятості (фактичний рівень зайнятості та безробіття, попит на працю і рівень реальної заробітної плати) встановлюються не на ринку праці, а визначаються розміром ефективного попиту на ринку
 13. Форми та соціально-економічні наслідки безробіття
  працездатні громадяни, які не мають роботи і заробітку, зареєстровані в органах служби зайнятості з метою пошуку роботи, шукають роботу і готові приступити до неї. Сучасні форми безробіття наступні. Фрикційна безробіття пов'язане з професійними, віковими, регіональними переміщеннями працівників. Це особи найманої праці, які, покинувши попереднє місце роботи, знаходяться в
 14. Виробництво і його роль в житті суспільства
  тема; - податкова система; - система страхування; - рекламні агентства, ЗМІ; - торгові палати, підприємницькі об'єднання; - митна система; - комерційно-виставкові комплекси; - консалтингові компанії; - бізнес-інкубатори, технопарки, ЦНТІ. Ринок є найкращою формою організації ринкового господарства. Він володіє наступними перевагами:? саме
 15. ГЛАВА 4. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
  тема визначення пріоритетів, що охоплює профспілки, промисловість, державних службовців і уряд. У Німеччині, хоча і немає офіційного планування, тісно співпрацюють уряд і банки, а профспілки мають за законом своїх представників у радах директорів великих промислових корпорацій. Велике значення у розвитку економічних систем має збалансованість усіх боків
 16. ГЛАВА 5. МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ І ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
  тема обліку і статистики формувалася в умовах дії адміністративно-командних методів управління економікою, перебувала в прямій залежності від методологічних основ централізованого планування і грунтувалася, як правило, на суцільному статистичному спостереженні. Склад системи показників склався з урахуванням необхідності забезпечення управлінських функцій міністерств і відомств.
 17. ГЛАВА 6. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ І ФІНАНСОВА СИСТЕМА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
  тема країни розподіляється на три основні галузі, пов'язані з загальнодержавним обслуговуванням, матеріальним виробництвом і невиробничою сферою, взаємодія яких дозволяє функціонувати суспільному господарству. Взаємодія матеріальної сфери з федеральними та місцевими органами влади забезпечує чітку роботу державного механізму. Централізація частини коштів галузей
 18. ГЛАВА 9. ПРОБЛЕМИ РИНКУ ПРАЦІ В РОСІЇ
  темах в результаті цілеспрямованого розумового напруження підвищується інноваційний потенціал всього суспільства, виступаючи основою зростання добробуту кожного громадянина. У сучасну епоху науково-технічного прогресу відбувається трансформація місця і ролі окремих якостей людини як фактора виробництва. Сучасний стан розвитку техніки і технологій, а також їх зміни пред'являють
 19. ГЛАВА 15. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ
  праці, необхідної для виробництва одиниці продукції і разом з тим зростання вільного часу. Ю. Яковець виділяє дев'ять світових тенденцій економічної трансформації в кінці XX - початку XXI ст. Серед них: наявність дискретності переходу до постіндустріального суспільства; очікування демографічного вибуху; глобальна екологічна криза; процес гуманізації економіки за допомогою зміни її
© 2014-2022  epi.cc.ua