Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка: Підручник, 2001 - перейти до змісту підручника

Сутність і причини безробіття в поясненні різними економічними теоріями


В економічній теорії існують різні підходи до пояснення необхідності та можливості існування безробіття .
Одне з найбільш ранніх пояснень безробіття дано Т. Мальтусом. Він помітив, що безробіття викликають демографічні причини, у результаті яких темпи росту народонаселення перевищують темпи зростання виробництва. Дана теорія піддана критиці і представлена як неспроможна, бо вона не пояснює виникнення безробіття у високорозвинених країнах з низькою народжуваністю.
Марксистська теорія розглядає безробіття як історично минуще явище, властиве суспільству, заснованому на приватній власності на засоби виробництва. Поява безробіття пов'язане з циклічними процесами накопичення капіталу і відтворення, з ростом органічної будови капіталу. Населення надлишково не абсолютно, а щодо потреби капіталу. Наслідками безробіття є абсолютне і відносне зубожіння найманих працівників.
Неокласична школа представлена працями Д. Гілдер, А. Лаф-фера, М. Фелдстайн, Р. Холла та ін За основу взяті положення класичної теорії А. Сміта. З неокласичної концепції випливає, що безробіття неможливе, якщо на ринку праці існує рівновага, бо ціна на робочу силу гнучко реагує на потреби ринку праці, збільшуючись або зменшуючись залежно від попиту та пропозиції.
В даний час представники цієї школи визнають безробіття природним явищем, що виконує функцію кругообігу незайнятої частини працездатного населення.
Основні ідеї кейнсіанської школи коротко можна звести до наступного:
- при даному рівні інвестицій і грошової заробітної плати економічна система в будь-якому короткостроковому періоді може перебувати в стані стійкої рівноваги при неповної зайнятості, що означає можливість існування вимушеного безробіття;
- основні параметри зайнятості (фактичний рівень зайнятості та безробіття, попит на працю і рівень реальної заробітної плати) встановлюються не на ринку праці, а визначаються розміром ефективного попиту на ринку товарів і послуг;
2. Економічна нестабільність і безробіття 329
- в основі механізму формування зайнятості лежать явища психологічного порядку: схильність до споживання, до заощадження, спонукання до інвестицій, переваги ліквідності;
- головний , вирішальний чинник формування зайнятості - інвестиції оптимальних розмірів. На цьому шляху гарні всі засоби, але особливо результативна з погляду перспектив розширення зайнятості організація різноманітних громадських робіт, аж до будівництва пірамід, палаців, храмів і навіть риття і закапування канав;
- повинна бути гнучкою політика заробітної плати.
Представники монетаристської школи досліджували взаємозв'язок
безробіття з динамікою реальної заробітної плати, інфляції.
Інституційна соціологічна школа запропонувала своє бачення проблеми з позиції інституційних проблем, створення служб зайнятості та інших соціальних інститутів.
В останні роки найбільш популярні концепції «природного», «нормального», «соціально-допустимого» рівня безробіття, що досліджують взаємозв'язку безробіття та інфляції, грошового обігу, рівноважної ціни праці, співвідношення попиту і пропозиції на працю . Розробка стратегії і тактики державного регулювання зайнятості, підтримки безробітних ведеться із застосуванням методів економіко-математичного моделювання та графічного аналізу (хрести Маршалла, криві Філліпса, крива Беверіджа та ін.) У 60-ті роки природним рівнем безробіття вважалося 2-4% чисельності робочої сили, в 80-і роки цей рівень зріс до 6-7%.
Критично оцінюючи досягнення зарубіжної економічної думки і практики регулювання зайнятості та безробіття, слід підкреслити, що рекомендовані ними заходи не можуть бути автоматично перенесені на формується російський ринок праці без урахування стану виробництва, рівня життя населення та інших параметрів .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Сутність і причини безробіття в поясненні різними економічними теоріями "
 1. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  причини безробіття в поясненні різними економічними теоріями В економічній теорії існують різні підходи до пояснення необхідності та можливості існування безробіття. Одне з найбільш ранніх пояснень безробіття дано Т. Мальтусом. Він помітив, що безробіття викликають демографічні причини, у результаті яких темпи росту народонаселення перевищують темпи зростання
 2. 2. Світогляд і ідеологія
  сутності вони не суперечать ідеологіям націоналізму і соціалізму в тому вигляді, в якому їх схвалює громадську думку інших народів. Те, що відрізняло нацистів, було лише послідовним застосуванням цих ідеологій до особливих умов Німеччини. Як і всі інші уряди, нацисти хотіли урядового контролю над економікою та економічної самодостатності, тобто автаркії, свого
 3. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  причиною циклічних коливань виробництва, чітко проявляється у повсякденному термінології. З бумом пов'язані поняття про хороше бізнесі, процвітанні і підйомі. Його неминучий наслідок, приведення справ у відповідність з реальним станом ринку, асоціюється з кризою, спадом, поганим бізнесом, депресією. Люди протестують проти думки про те, що збурює елемент слід шукати в помилкових
 4. 6. Заробітна плата та засоби існування
  сутності, безплідна теорія цінності класичної школи не могла дати іншого рішення цієї проблеми. Для Торренса і Рікардо теорема про те, що природна ціна праці є ціною, що дозволяє найманим працівникам підтримувати існування свого роду без зростання і скорочення його чисельності, була неминучим наслідком їх неспроможною теорії цінності. Але коли їх епігони усвідомили, що цей
 5. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  сутність соціалізму. Що характерно для лейбористського тлумачення соціалізму? Насамперед ототожнення соціалізму з дер-вим капіталізмом. По суті соціалізм лейбористи вбачають в самому зростанні державних підприємств, в збільшенні їх питомо-го ваги. При цьому абсолютно обходиться питання про класову природу державних підприємств і замовчується про те »що
 6. § 47. Сутність і методи державного регулювання економіки
  сутності державна планомірність означає планомірне вилучення прибутку, централізоване регулювання пропорцій економіки, темпів її розвитку за допомогою загальнонаціонального планування, програм, пропозицій, промислової політики. Причому держава не встановлює обов'язкових норм, воно орієнтує на показники. Та рекомендації, не обов'язкові для виконання, тому таку
 7. 3.3. Ринок праці та механізм його дії
  причин. Це також працівники, які працюють неповний робочий день або відправлені в неоплачувані відпустки з ініціативи адміністрації. Ринок праці в Росії незбалансований. Переважають регіони, в яких пропозиція робочої сили перевищує попит у десятки і сотні разів (за даними 2002 р., наприклад, в Інгушетії - в 278 разів, у Калмикії - в 106, в Архангельській області - в 85 разів). У той же час в
 8. 11.2.3. Теорії міжнародної торгівлі
  сутність теорії Сміта зводиться до того, що основою розвитку міжнародної торгівлі є розходження в абсолютних витратах. Торгівля буде приносити економічний ефект, якщо товари ввозитимуться з країни, де витрати абсолютно нижче, а вивозитися ті товари, витрати на які в даній країні нижче, ніж за кордоном. Інший видатний представник класичної політекономії Д. Рікардо в роботі
 9. 5. «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей»: МЕТОДОЛОГІЧНІ, ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ НОВАЦІЇ
  сутності та
 10. 3. Апріорі і реальність
  сутності діяльності. Немає такої діяльності, в якій категорії праксиологии не виявлялися б повністю і абсолютно. Немає такого мислимого виду діяльності, де засоби і цілі, витрати і результати не були б чітко помітні і не могли б бути точно відокремлені один від одного. Немає нічого, що відповідало б економічної категорії обміну лише приблизно і неповно. Є тільки обмін і
© 2014-2022  epi.cc.ua