Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 54. Поняття товарообігу. Статистичне вивчення динаміки товарообігу

Під товарообігом розуміється обсяг продажів товарів у вартісному вираженні в усіх ланках в процесі їх економічного руху від виробника до кінцевого споживача.
Виділяють наступні напрямки статистичного вивчення товарообігу:
1) оцінка результатів діяльності торгової фірми товарообіг використовується як показник виручки від реалізації товарів;
2) у статистиці рівня життя товарообіг використовується для аналізу розміру грошових витрат населення на придбання товарів і для оцінки рівня індивідуального споживання;
3) при розрахунку ВВП за напрямками кінцевого використання в макроекономічній статистиці товарообіг є базою при визначенні витрат домашніх господарств на кінцеве споживання.
Структура товарообігу вивчається за кількома напрямками:
1) по натурально-речовому складу (за товарними групами);
2) по економічним призначенням реалізованих товарів (товарообіг засобів виробництва, товарів кінцевого споживання, обсяг закупівель сільськогосподарської продукції);
3) за формами власності;
4) з територіальної складової.

Виділяють наступні категорії товарообігу:
1) оптовий - обсяг продажів товарів великими партіями виробниками і торговими посередниками іншим торговим посередникам для подальшого їх перепродажу, а також масовим споживачам;
2) роздрібний - сума продажів товарів населенню за готівку через різні канали реалізації;
3) валовий - сума всіх продажів товарів за певний період часу на шляху їхнього руху від виробника до споживача. Він дорівнює сумі оптового і роздрібного товарообігу;
4) чистий - сума кінцевих продажів, в результаті яких товар іде за межі сфери товарного обігу регіону або фірми. Він дорівнює сумі роздрібного товарообігу і оптових продажів масовим покупцям і торговельним посередникам.
Обсяг товарообігу розраховується за формулою:
S=? Pq,
де р - ціни товарів;
q - кількість проданих товарів.
Динаміка товарообігу вивчається за допомогою індексного методу.
Загальний індекс товарообігу визначається за формулою:


де p1, p0 - ціни на товари у звітному і базисному періодах;
q1, q0 - кількість проданого товару у звітному і базисному періодах.

Даний індекс характеризує зміну вартості сукупності проданих товарів у середньому в одному періоді порівняно з іншим.
Загальний індекс фізичного обсягу товарообігу визначається за формулою:


де р - порівнянні ціни товарів.
Даний індекс характеризує вплив зміни обсягу продажу товарів на динаміку товарообігу.
Загальний індекс товарообігу пов'язаний із загальним індексом цін:


де IрП - загальний індекс цін по Пааше.
Даний індекс відображає вплив зміни цін на динаміку товарообігу, тобто показує, на скільки в середньому підвищилися ціни за сукупністю товарів.
Взаємозв'язок між загальним індексом товарообігу, загальним індексом фізичного обсягу товарообігу та індексом цін виражається рівністю:
IS=Iq? IрП.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 54. Поняття товарообігу. Статистичне вивчення динаміки товарообігу "
 1. Питання 56. Показники оборотності товарів. Статистичне вивчення динаміки швидкості товарного обігу
  товарообігу вважається час, протягом якого реалізується кількість товарів, відповідне середній величині товарного запасу. До показників швидкості товарообігу відносяться: 1) число оборотів товарних запасів (коефіцієнт оборотності), що характеризує число оборотів, яке здійснює товар за певний період, тобто скільки разів оновлюється товарний запас: {foto148} де Т -
 2. Питання 55. Показники статистики товарних запасів
  товарообігу товарними запасами; 4) аналіз стану і динаміки товарних запасів. Показники обсягу товарних запасів (у натуральному і вартісному вираженні) можуть бути розраховані як в цілому, так і по підприємствам, фірмам, регіонам: 1) резервний або страховий обсяг товарних запасів; 2) мінімально допустимий обсяг товарних запасів; 3) максимальний обсяг товарних запасів . До основних
 3. Зміст світової торгівлі
  товарообігом, а співвідношення між ними - торговим балансом. У статистичних довідниках ООН наводяться дані про обсяг і динаміку світової торгівлі як суми вартості експорту всіх країн
 4. Питання 3. Розробка методології статистичного показника. Система показників економічної статистики
  товарообігу, показники оборотності товарів, показники статистики поставок і реалізації продукції, показники запасів матеріальних ресурсів; 6) показники статистики витрат виробництва і обігу, результатів фінансової діяльності підприємств: показники динаміки та рівня динаміки собівартості продукції і витрат обігу, показники прибутку, рентабельності, фінансової
 5. § 6. ТОРГІВЛЯ
  питання 1. Опишіть метод натуральних показників, використовуваний для обчислення індексів фізичного обсягу продукції промисловості. 2. Перерахуйте основні елементи продукції промисловості. 3. У чому полягає метод валового обороту, використовуваний при обчисленні продукції сільського господарства? 4. Чим відрізняються капітальні вкладення в статистиці капітального будівництва від валового
 6. Питання 63. Завдання і система показників статистики цін
  товарообігу, або доданої вартості, або виробленої продукції в поточному періоді, то вони можуть бути визначені лише після закінчення звітного періоду. Індекс цін Пааше використовується при вимірі динаміки цін компонентів ВВП, закупівельних цін в сільському господарстві, кошторисних цін в будівництві, експортних цін. У більшості випадків значення індексу Ласпейраса більше значення індексу Пааше. Ця
 7. 11.2. Міжнародні торговельні відносини
  товарообігу.
 8. 83. Форми валютного клірингу
  товарообігу і зазвичай фіксується на рівні 5-10% його обсягу, а також від сезонних коливань товарних поставок (в цьому випадку ліміт вище). Даний ліміт визначає можливість одержання кредиту у контрагента. Кредит по клірингу, в принципі, взаємний, але на практиці переважає одностороннє кредитування країнами з активним платіжним балансом країн з пасивним сальдо балансу міжнародних
 9. Основні етапи у розвитку світової торгівлі та її динаміка в сучасних умовах
  товарообороту, тривало до закінчення Другої світової війни, що до підстави потрясла всю структуру міжнародних економічних відносин. Характерною рисою повоєнного періоду стало помітне прискорення темпів розвитку світової торгівлі, досягли найвищого рівня за всю історію людського суспільства. Так, середньорічний темп зростання світового експорту товарів склав: у 50-х
 10. § 1. ЗАВДАННЯ І СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ СТАТИСТИКИ ЦІН
  товарообігу, або доданої вартості, або виробленої продукції в поточному періоді, тому вони можуть бути визначені лише після закінчення звітного періоду. Індекс цін Пааше використовується при вимірі динаміки цін компонентів ВВП, закупівельних цін в сільському господарстві, кошторисних цін в будівництві, експортних цін. Індекс Ласпейреса, як правило, більше, ніж індекс Пааше. Ця систематична
 11. Російські джерела статистичної інформації за відповідні рік
  статистичний щорічник Держкомстату Росії. 97. Росія в цифрах: Короткий статистичний збірник Держкомстату Росії. 98. Росія і країни світу: Статистичний збірник Держкомстату Росії. 99. Регіони Росії: Статистичний збірник Держкомстату Росії. 100. Соціально-економічне становище Росії: Щомісячний статистичний збірник Держкомстату Росії. 101. Митна статистика зовнішньої
 12. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  товарообігу на товарній біржі і механізм її функціонування. 6. Назвіть основні функції біржі
© 2014-2022  epi.cc.ua