Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Національна економіка Білорусі. Шпаргалка, 2013 - перейти до змісту підручника

47. Показники та індикатори економічної безпеки, їх порогові значення.

Економічна безпека (ЕБ) - це такий стан нац економіки, яке дозволяє забезпечити її стійке функціонування в умовах впливу несприятливих внутрішніх і зовнішніх факторів, достатнє задоволення суспільних потреб, необхідну обороноздатність, захист нац інтересів. ЕБ країни являє собою складну систему, яку складають наступні види безпеки: - виробнича; - фінансова; - продовольча; - енергетична; - інфраструктурна; - інноваційна; - зовнішньоекономічна.
Виробнича безпека - основа ЕБ, т.к. акумулює в собі все різноманіття чинників, прямо або побічно впливають на рівень останньої. Фінансова безпека охоплює всі сектори економіки. Завдання - поліпшення фінансового стану організацій реального сектора ек-ки, зменшення кількості збиткових виробництв. Продовольча безпека є як самостійним напрямком, так і складовою частиною ЕБ. Для її забезпечення потрібно, щоб сукупні потреби в с / г продукції та продовольстві покривалися в основному за рахунок власного вироб-ва.
Енергетична безпека є найважливішою складовою ЕБ РБ, що обумовлено слабкою забезпеченістю країни власними паливно-енергетичними ресурсами. Енергетична безпека визначається часткою власних паливно-енергетичних. рес-в в загальному енергобалансі і їх різноманітністю. Інфраструктурна безпека має особливе значення, тому РБ займає стратегічно важливе геополітичне та економіко-географіч. положення, розташовує густою мережею залізничних і автомобільних магістралей, газо-і нафтопроводів. Завдання - забезпечення сталого розвитку ек-ки і сприятливих умов життєдіяльності населення. Інноваційна безпека має для Білорусі першорядне значення, тому в гос-вах з обмеженими природними ресурсами роль науково-технічної та інноваційної діяльності є вирішальною в забезпеченні не тільки економічної, а й національній безпеці в цілому. Зовнішньоекономічна безпека повинна забезпечити збереження економічного суверенітету країни, зростання конкурентоспроможності нац ек-ки і захист інтересів білоруських виробників з урахуванням змін світових економічних процесів.

Система ЕБ хар-ся сукупністю критеріїв та показників, які визначають загрози сталому розвитку та порогові значення функціонування нац ек-ки. Показники ЕБ - найбільш значущі параметри, що характеризують стан ек. с-ми країни, її стійкість і мобільність. Показники згруповані в 7 блоків: 1) відображають здатність ек-ки функціонувати в режимі суспільного відтворення; 2) забезпечують соціальну стабільність; 3) свідчать про стійкість фінансової системи; 4) оптимального функціонування регіонів в рамках країни; 5) характеризують ступінь криміналізації ек-ки ; 6) характеризують ступінь оптимальності «встроенности» нац ек-ки у світову; 7) розвитку і підтримки наукового потенціалу. Порогові значення ЕБ - граничні величини, недотримання яких сприяє дестабілізації нац ек-ки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 47. Показники та індикатори економічної безпеки, їх порогові значення. "
 1. Запитання для повторення
  показників економічної безпеки? 6. Що використовується для аналізу рівня економічної
 2. Оцінка основних параметрів прогнозу соціально-економічного розвитку Росії та проекту федерального бюджету на 2002 р. з позицій економічної безпеки країни
  показники дозволяють по 13 з них зробити порівняння прогнозних і бюджетних параметрів на 2001 і 2002 рр.. з цими граничними значеннями (табл. I). Таким чином, по приблизно половині наведених найважливіших показників соціально-економічного розвитку економіка країни перебуває в небезпечній зоні. З наведених показників, відповідних кількісними параметрами порогових значень
 3. Які види загроз національній економічній безпеці та роль держави в їх запобіганні?
  Показнику) виживаності. До 2000 р. за індексом виживаності, заснованому на 10-бальних оцінках, країни сильно різнилися: - у західних країнах - 3-4 бали; - в Росії - 1,4 бали; - в бідуючих африканських країнах - 1,3 бала. Загальний показник виживаності узагальнює дані 24 (окремих) показників економічної безпеки. Ці показники стосуються, зокрема: - низькою
 4. Порогові значення індикаторів економічної безпеки
  показника по країнах великої сімки; ВВП на душу населення - 50% від середнього по «сімці »і 100% - від середньо світового показника ВВП. Для Росії ці показники нижчі порогових значень: ВВП становить 30% від середнього по "сімці" і 25% від середньосвітового. За ВВП на душу населення Росія на 45 місці в світі, тобто при низьких показниках Росія може втратити свою роль великої держави, б)
 5. Висновки
  показників, службовців орієнтиром проведення економічної політики для досягнення економічного зростання. Критерії економічної безпеки - це оцінка стану економіки з точки зору процесів, що відображають сутність економічної безпеки. До показників (індикаторами економічної безпеки) відносяться: рівень і якість життя, темп інфляції, норма безробіття, економічне зростання,
 6. 12.3. Основні поняття, цілі і завдання регіональної політики
  показників параметри соціальної дійсності, недотримання яких обумовлює перетворення потенційних загроз порушення соціальної рівноваги в реальні. Відмітна особливість індикаторів безпеки - їх порогове значення. Наближення до їх гранично допустимій величині свідчить про наростання загроз соціально-економічної стабільності суспільства, а перевищення граничних, або
 7. 7.7. Накопичення Обсягу (Volume Accumulation)
  показник рухів ринку. Індикатор Балансовий Об'єм (On Balance Volume) був придуманий Джозефом Гранвілле. Нижче або вище нульової лінії відкладаються значення обсягу, яким надається позитивний або негативний знак залежно від того, вище або нижче закрилася ціна поточного дня. Для прогнозування за допомогою цього індикатора потрібно стежити лише за напрямком його руху, а рівні не Про що свідчать індекси ділової активності?
 8. Показники) ділової активності визначаються в промисловому виробництві, будівництві та роздрібній торгівлі. Так, наприклад, індикатори ділової активності в промисловості включають такі основні показники: - зміну випуску основного виду продукції; - рівень портфеля замовлень; - рівень запитів готової продукції; - забезпеченість виробничими потужностями; - рівень завантаження
  14 . Моделювання економічного зростання.
 9. Показники, які характеризують зміну стан економіки, соціальної сфери і навколишнього середовища в часі. Індикатори дають кількісну і якісну характеристику проблеми і дозволяють зробити оцінку ситуації, відзначити її зміну. В якості індикаторів сталого розвитку вибираються головні, які відображають сутність процесу і без яких неможливо уявити економічну
  Сутність економічної безпеки та її стратегічне забезпечення
 10. показників, службовців орієнтиром проведення економічної політики для досягнення економічного зростання. Критерії економічної безпеки - це оцінка стану економіки з точки зору процесів, що відображають сутність економічної безпеки. До них відносяться: - ресурсний потенціал і можливість його розвитку; - рівень ефективності використання ресурсів, капіталу і праці та їх
  4. Макроекономічні індикатори
 11. показників, часто званих макроекономічними індикаторами. Більшість з них береться з СНС. Провідні індикатори. Насамперед це динаміка ВВП, тобто агрегований зростання (скорочення) сфери матеріального виробництва (промисловості, сільського господарства, будівництва) та сфери послуг (особливо торгівлі і транспорту). З динамікою ВВП тісно пов'язані й інші макроекономічні індикатори,
  ЗАСТОСУВАННЯ ф'ючерси на S & P 500 Як індикатор стійкого підйому
 12. індикатора ринкового підйому, то навряд чи зумієте визначити реальний це підйом , або тимчасовий. Вам необхідний додатковий барометр-провідник у небезпечному світі торгівлі на імпульсі. Інший індикатор, використовуваний більшістю Дейтрейдер - це Ф'ючерс на S & P 500. Ф'ючерс на S & P 500, по суті, є контрактом, чия вартість прив'язана до майбутньої вартості Індексу S & P 500. Він торгується в
  индикатора рыночного подъема, то вряд ли сумеете определить реальный это подъем, или временный. Вам необходим дополнительный барометр-проводник в опасном мире торговли на импульсе. Другой индикатор, используемый большинством дэйтрейдеров - это Фьючерс на S&P 500. Фьючерс на S&P 500, по существу, является контрактом, чья стоимость привязана к будущей стоимости Индекса S&P 500. Он торгуется в
© 2014-2022  epi.cc.ua