Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Національна економіка Білорусі. Шпаргалка, 2013 - перейти до змісту підручника

10. Інформаційно-технологічний потенціал.

Інформаційно-технологічний потенціал - це сукупність усіх видів ресурсів і умов, що забезпечують можливість формування ключових інститутів інформаційного суспільства.
Основні складові інформаційно-технологічного потенціалу:
- інформаційні ресурси;
- інформаційно-комп'ютерні та телекомунікаційні технології;
- автоматизовані інформаційні системи і механізми надання послуг на їх основі;
- інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура (технологічна мережева середу передачі та обробки даних);
- інформаційна індустрія, в т.
ч. індустрія засобів інформатизації, телекомунікації і зв'язку;
- обчислювальний комплекс як технічний базис інформаційної система комп'ютерного освіти і підготовки кадрів;
- система державного управління інформатизацією та регулювання ринку інформаційних технологій, продуктів і послуг.
Розвиток мережі Інтернет все в більшій мірі сприяє перетворенню традиційних видів економічної діяльності, активному розвитку нових, в тому числі електронної комерції, мобільного комерції, телевізійної комерції, електронної реклами, електронних платежів, електронного маркетингу, електронного управління та уряду.

Інформаційно-комунікаційні технології - це особа будь-якої високорозвиненої країни, оскільки вони є найважливішою складовою життя суспільства і держави.
Розроблена і затверджена Державна програма інформатизації Республіки Білорусь на 2003-2005 роки та на перспективу до 2010 року "Електронна Білорусь". Її мета - формування єдиного інформаційного простору як одного з етапів переходу до інформаційного суспільства, що забезпечує створення умов для підвищення ефективності функціонування економіки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10. Інформаційно-технологічний потенціал. "
 1. Приклад 13. Про значення відмінностей у швидкості технологічного часу
  інформаційних і більш «повільних» традиційних технологій представляється досить істотне зростання значення фактора так званого «технологічного часу». Так, ще до краху «нової» економіки навесні 2000 року звертало на себе увагу відносно велика кількістю банкрутств комп'ютерних фірм в США. Безпосередня причина цих банкрутств полягала у відносній тривалості
 2. Міжнародні інформаційні агентства: автоматизований комп'ютерний технічний аналіз
  інформаційних системи. У першу чергу це - інформаційна організація Рейтер, що отримало широке розповсюдження завдяки якісній інформаційній базі і наявності дилінгу-вої системи, що дозволяє в режимі реального часу проводити операції на товарних і фінансових ринках. Менш поширені в Росії інформаційні системи Доу-Джонс Телерейт, Блумберг і Тенфор. Частково це пояснюється
 3. Напрями економічної політики
  інформаційної техніки, комп'ютерів і електронного устаткування, а також інформаційних і фінансових послуг. Дієвим засобом у цій галузі служать зміна податкового обкладення і амортизаційна політика, видача субсидій і гарантованих позик, навчання робочої сили. Використовуються прямі і непрямі методи (останні переважають). На сприяння структурній перебудові в США щорічно
 4. 2.1. Необмежена комунікація: якісне ускладнення світу
  інформаційної революції 90-х йдуть у науково-технічну революцію середини 50-х років. Остання була викликана проривом розроблених в ході Другої Світової і на початку «холодної» війн нових технологічних принципів у «громадянське»
 5. 26. Науково-технічний потенціал (НТП) у світовому господарстві
  інформаційної інфраструктури та інформаційних мереж стають необхідними умовами конкурентоспроможності та економічного зростання; 4) галузевий комплекс послуг, що виконує важливі виробничі функції в сучасному процесі відтворення, стає головною сферою зайнятості населення; 5) зростає рухливість суспільних інститутів, професійно-кваліфікаційних та соціально-класових
 6. Процеси інтеграції в сфері НТ
  інформаційну структуру. Комплексний характер сучасних наукових і технічних проблем, глобальні процеси інтернаціоналізації господарського та суспільно-політичного життя стимулюють процес інтеграції інтелектуальних національних ресурсів. Ці процеси створюють нову світову структуру - транснаціональний науково-технічний потенціал. Основна особливість кінця 80-х - початку 90-х років -
 7. Інформаційний ринок
  інформаційний ринок в прямому його функціональному призначенні зводиться до забезпечення господарських суб'єктів найрізноманітнішою інформацією короткострокового і середньострокового характеру. При розширювальному трактуванні інформаційного ринку в нього можна включити як одну із складових частин ринок науково-технічної продукції. Однак подібна інтеграція навряд чи принесла б користь, так як ринок
 8. Структурні зрушення
  інформаційних послуг. Впровадження нової техніки і технології призвело не тільки до зростання обсягу послуг зв'язку, а й до зниження витрат виробництва внаслідок збільшення передавальних потужностей. В результаті конкуренція на світовому ринку інформаційних послуг посилюється, швидкими темпами зростають витрати найбільших компаній на інформаційну технологію, складаючи 1-4% їх доходів. Досвід останніх
 9. Частина 1. Захоплююче життя ТЕХНОЛОГІЙ: ІНФОРМАЦІЙНА РЕВОЛЮЦІЯ
  інформаційних технологій на людську еволюцію. Після опису в першому розділі основних характеристик цієї еволюції в традиційному її розумінні, у другому розділі виявляються і аналізуються ключові особливості інформаційних технологій, пов'язані зі спрощенням і розширенням комунікацій. Третя глава описує найбільш фундаментальна зміна людської еволюції, що викликається широким
 10. Сутність науково-технічного потенціал
  технологічні або які-небудь інші нововведення, перетворюється в один з необхідних чинників для розвитку виробництва. Однак було б, очевидно, помилковим розглядати науково-технічна творчість і його зв'язок з виробництвом лише як процес поставки необхідної для виробничої діяльності інформації. Наукові дослідження, особливо в галузі природничих та технічних наук, по своїй
 11. Три види систем.
  Інформаційні системи. Жорсткими системами є неживі предмети. Комп'ютер, колір офісу, наприклад. М'які системи - це одухотворені предмети або ідеї. Ви самі-м'яка система, і сценарій «Гамлета» теж. Інформаційні системи дають нам інформацію про взаємодію між першими двома системами. Анкетування клієнтів, контрольні листи, грошові розрахунки є прикладами
 12. Контрольні питання
  інформаційним технологіям відводиться велика роль у розвитку бюджетної системи економіки країни. 2. Що являють собою інформаційні системи бюджетного процесу? 3. Охарактеризуйте АІС «Фінанси». 4. Які програмні комплекси входять в АІС «Податки» і які завдання вони дозволяють вирішувати? 5. Поясніть, що таке АССІБ, і охарактеризуйте її основні
 13. А. Інформаційна система
  інформаційна система регіональної маркетингової діяльності сприяє збору необхідної для діяльності регіональної економічної системи інформації? 2. Як відбувається використання в діяльності регіональної адміністрації результатів, отриманих в ході маркетингових
 14. 10. Види сукупного економічного потенціалу національної економіки
  технологічних
 15. 2.1.6. Монопольна влада на ринку
  потенціал (інтелект, технологія, індустрія) породжує монопольну владу на ринку. Головна сила монополій? промисловий потенціал, який дозволяє захопити лідируюче положення на ринку, диктувати ціни і отримувати монопольну надприбуток. Монопольна влада виникає не просто у великих монополій, а й при сильній державі, яке забезпечує монопольну владу національної
© 2014-2022  epi.cc.ua