Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Національна економіка Білорусі. Шпаргалка, 2013 - перейти до змісту підручника

44. Валютна політика Білорусі: основні напрямки та особливості.

Валютна система - частина грошової системи країни, пов'язана з формуванням і використанням валютних ресурсів, здійсненням міжнародних валютно-платіжних операцій. Основою національної валютної системи виступає встановлена законом грошова одиниця держави. Офіційною грошовою одиницею в РБ є білоруський рубль, причому його курс не має прив'язки до золота або іншому дорогоцінному металу. В обігу знаходяться банкноти, електронні грошові кошти та інші форми платежу. Курс валюти по відношенню до іноземних валют визначається на валютних біржах допомогою відкритих торгів і регулюється попитом і пропозицією валюти на ринку.
На легальному валютному ринку РБ були встановлені 2 курси: офіційний курс НБ і відносно ринковий курс, використовуваний при вчиненні різного роду угод "купівлі-продажу" іноземної валюти. Офіційний курс обміну національної валюти встановлюється Національним банком з урахуванням минулих торгів і щодня публікується в засобах масової інформації, надається банківським установам і т.
д. Валютна система РБ пов'язана з плаваючим валютним курсом, який може змінюватися в залежно від економічної кон'юнктури, бажання і можливості НБ з регулювання її вартості. Білоруський рубль продовжує залишатися замкнутою валютою. Він не є валютою міжнародних розрахунків. На сьогоднішній день в Білорусі існує жорстка система валютних обмежень - всі валютні операції на території країни проводяться за законодавством через уповноважені банки.
Державний валютний контроль - це система заходів, яка приймається урядом з метою впорядкування обігу іноземних валют усередині країни, для стабілізації макроекономічної ситуації за допомогою встановлення контролю з боку держави над операціями з валютами та експортно-імпортними угодами резидентів. Основна мета валютного регулювання - стійка рівноважна ситуація на валютному і пов'язаних з ним ринках.
Підприємства отримають достатні стимули до зростання конкурентоспроможності, відновлення і розширення ємності внутрішнього ринку та ефективного використання наявних у підприємства, держави і населення валютних ресурсів та зменшення відтоку капіталу за кордон. У 2003 р. прийнято Закон про валютне регулювання та валютний контроль, який був покликаний впорядкувати законодавство у сфері валютних операцій і визначити засади регулювання і контролю даних операцій. Т.к. Білорусь є експортоорієнтованої країною, то зростає відповідальність за недотримання або за неналежне дотримання норм валютного законодавства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 44. Валютна політика Білорусі: основні напрямки та особливості. "
 1. Тема 16 Міжнародна валютна система
  валютна система: етапи розвитку та характеристика сучасного стану. Валютна оборотність. Валютний ринок і валютний курс. Фактори, що визначають валютний курс. Валютна політика та її інструменти. Платіжний баланс: основні статті та структура. Валютна система Росії: проблеми і перспективи розвитку. Закон Російської Федерації «Про валютне регулювання та валютний контроль».
 2. 51. Економічна інтеграція Білорусі та Росії.
  Політику. Але дві держави створюють спільну державу. Головною метою економічної інтеграції РБ і РФ є реалізація спільних для обох держав стратегічних і поточних інтересів у вирішенні проблеми підвищення рівня життя народу на основі еф-го використання переваг міждержавного поділу праці, спеціалізації та кооперування виробництва, створення сприятливих умов для
 3. Основні терміни і поняття
  валютна система, міжнародна валютна система, золотий стандарт, валютний паритет, золотодевизном система, золотодоларового система, МВФ, МБРР, демонетизація золота, СДР, валютна корзина, валютні ринки, конвертованість, резервні валюти, пряма, зворотне котирування, гнучкі валютні курси, фіксовані валютні курси, девальвація, ревальвація, валютні інтервенції, паритет купівельної
 4. Глава 23. Міжнародні валютні відносини
  валютної системи. Валютний ринок і валютне регулювання. Основні форми конвертованості валют і умови їх формування Мета теми - розкрити сутність міжнародної валютної системи в процесі її еволюції, з'ясувати зміст валютного ринку та валютного регулювання, а також основних форм конвертованості валют, валютних
 5. 80. Валютні обмеження
  валютної політики періодично використовуються валютні обмеження - законодавче чи адміністративна заборона, лімітування і регламентація операцій резидентів і нерезидентів з валютою та іншими валютними цінностями. Це складова частина валютного контролю, який забезпечує дотримання валютного законодавства шляхом перевірок валютних операцій резидентів і нерезидентів. При валютних
 6. 76. Валютна політика та валютне регулювання
  валютна політика - сукупність заходів, що здійснюються державою у сфері міжнародних валютних відносин у відповідності з поточними і стратегічними цілями країни. Одним із засобів реалізації валютної політики є валютне регулювання-регламентація державою міжнародних розрахунків і порядку проведення валютних операцій; здійснюється на національному, міждержавному та
 7. 77. Форми валютної політики
  валютної політики - дисконтна політика та девизная політика. Дисконтна (облікова) політика-це зміна облікової ставки Центрального банку, спрямоване на регулювання валютного курсу і платіжного балансу шляхом впливу на міжнародний рух капіталів, з одного боку, і динаміку внутрішніх кредитів, грошової маси, цін, сукупного попиту - з іншого. При пасивному платіжному балансі
 8. 7. Природно-ресурсний та екологічний потенціали.
  Особливо паливно-енергетичних, руд чорних і кольорових металів. Загалом природно-ресурсний потенціал не відповідає рівню розвитку і концентрації продуктивних сил, який характеризується більш високими показниками. Екологічний потенціал - це можливість збереження та функціонування природних систем, раціонального використання всіх компонентів біосфери в інтересах людини. Ядро
 9. Терміни і поняття
  валютна система Національна валютна система Міжнародні розрахунки Резервні валюти Золотий (золотомонетний) стандарт Золотовалютний стандарт (Бреттон-Вудська валютна система) Система плаваючих курсів Валюта Валютний ринок Валютний кошик Валютний курс Пряма і зворотна котирування Валютний арбітраж Курс покупця і курс продавця Крос-курс Курс «спот» Курс
 10. 4. Національна валютна політика: приклад Росії
  валютних курсів, показує, що через систему валютних відносин досягається динамічна рівновага внутрішньої економіки в системі світогосподарських зв'язків. Формування валютної політики держави як інструменту регулювання даного рівноваги в значній мірі залежить від встановленого режиму валютних курсів. Залежно від того, встановлений в тій чи іншій країні режим
 11. Основні поняття
  валютний ринок - Учасники міжнародного валютного ринку - Біржовий ринок - Міжбанківський ринок - Спот-ринок - Терміновий (форвардний) ринок - Валютний (обмінний) курс - Котирування валюти - Пряме котирування - Зворотній (непряма) котирування - Спот-курс - Спред - Базисні пункти (піпса) - «Велика фігура» - Крос-курс - Дата укладання угоди - Дата валютування
 12. ЛІТЕРАТУРА
  валютно-фінансові організації і країни, що розвиваються. М.: 1988. Валютна політика капіталістичних країн. М.: 1990. J Горбунов С.В. Міжнародний валютний фонд: протиріччя капіталістичного валютного регулювання. М.: 1989. Звєрєв А.В. Фінанси зовнішньоекономічних зв'язків. М.: 1990. Кузнєцов B.C. Світова валютна система капіталізму: під знаком "боргового" кризи. М.: 1990. Леонтьєв В.
 13. Стаття 53. Банк Росії є органом державного валютного регулювання і валютного контролю і здійснює цю функцію відповідно до Закону Російської Федерації «Про валютне регулювання та валютний контроль» і федеральними законами
  валютного регулювання і валютного контролю і здійснює цю функцію в Відповідно до Закону Російської Федерації «Про валютне регулювання та валютний контроль» і федеральними
 14. Грошово-кредитна політика та валютний курс
  валютного курсу. При посиленні грошово-кредитної політики обмежується зростання грошової маси, а значить, відносно скорочується пропозиція національної валюти на валютних ринках, що відповідно повинно вести до підвищення її курсу. Пом'якшення грошово-кредитної політики створює тенденцію до зниження курсу національної валюти. Посилення податкової політики в цілому і особливо по відношенню до
 15. Запитання для повторення
  валютного курсу як економічної категорії? 2. У чому відмінність реального від номінального обмінного курсу? 3. Який зв'язок валютного курсу і ППС, в чому причини їх розбіжності? 4. Які фактори свідчать про те, що занижений або завищений валютний курс? 5. Чому країни з перехідною економікою віддають перевагу гнучкого валютного
 16. 70. Теорія плаваючих валютних курсів
  валютних курсів полягає в обгрунтуванні наступних переваг режиму плаваючих валютних курсів у порівнянні з фіксованими: - можливість автоматичного вирівнювання платіжного балансу; - вільний вибір методів національної економічної політики без урахування зовнішнього економічного тиску; - стримування валютних спекуляцій, оскільки при плаваючих валютних курсах вона набуває характеру
 17. Основні поняття
  валютна система - Золотий стандарт - Золотовалютний стандарт Мультивалютний стандарт Біметалічний стандарт Золотий паритет Золоті точки Автоматичні регулятори Бреттон-Вудська система Проблема довіри Проблема асиметрії Спеціальні права запозичення (СДР) Смітсонівського угоди Ямайська угода Європейський валютний союз «Валютна змія» Європейська валютна система (ЄВС) ЕКЮ
© 2014-2022  epi.cc.ua