Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Національна економіка Білорусі. Шпаргалка, 2013 - перейти до змісту підручника

45. Економічна безпека в системі національної безпеки. Рівні і найважливіші види економічної безпеки.

Складові частини національної безпеки (НБ) - безпека у політичній, економічній, військовій, екологічній, інформаційній та гуманітарній сферах. Найважливішою складовою частиною загальної системи НБ є економічна безпека (ЕБ), яка зачіпає майже всі сторони життя держави, суспільства, економіки. Розгляд ЕБ як найважливішого блоку в системі НБ зумовлено насамперед тим, що економіка є основою життєдіяльності суспільства, держави.
Для забезпечення безпеки держави дедалі зростаючу роль грає конкурентоспроможність національної економіки. Сталий розвиток національної економіки є основоположним умовою збереження державного суверенітету кожної країни. Економіка як основа будь-якої держави і його суспільно-політичної системи визначає рівень життя населення, НБ та обороноздатність країни.
Особливу увагу ЕБ країни приділяється в Програмі соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на 2006-2010 роки, де виділено спеціальний розділ «Забезпечення ЕБ і зміцнення обороноздатності країни». У ньому визначено найважливіші завдання і заходи щодо забезпечення ЕБ в її найважливіших сферах. РБ, першою з країн СНД, була розроблена Національна стратегія сталого розвитку (НСУР) країни на період до 2010 року, затверджена Національна стратегія сталого соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на період до 2020 року.
Перехід до сталого розвитку передбачає: - забезпечення динамічного економічного зростання, стабільної соціально-політичної ситуації, збалансованості реального і фінансового секторів економіки; - розвиток традиційних і нових високих технологій; - здійснення господарської діяльності на основі масового впровадження енерго-та ресурсозберігаючих технологій; - цілеспрямовані зміни структури особистого й суспільного споживання; - формування ефективної системи сталого розвитку та створення відповідних механізмів виховання та освіти.
Все це сприятиме формуванню соціально орієнтованої економіки країни і забезпечення її НБ.
Для забезпечення НБ необхідні розвиток всебічного та взаємовигідного співробітництва з іншими державами, збереження і зміцнення існуючих систем міжнародної та регіональної безпеки. Важливо враховувати особливості географічного положення країни і розвивати систему обслуговування міжнародних транспортних комунікацій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 45. Економічна безпека в системі національної безпеки. Рівні і найважливіші види економічної безпеки. "
 1. Запитання для повторення
  економічної безпеки? 4. Перерахуйте внутрішні і зовнішні загрози економічній безпеці? 5. До чого призводить недотримання порогових значень показників економічної безпеки? 6. Що використовується для аналізу рівня економічної
 2. Контрольні питання
  економічних реформ? 2. Назвіть основні напрями і механізми ув'язки політики реформ і національних інтересів Росії. 3. Що таке економічна безпека і стан економічної безпеки в Російській Федерації? 4. Дайте характеристику системи забезпечення еконо-чеський безпеки: засоби аналізу та механізми
 3. 50. Федеральні, регіональні і місцеві інститути забезпечення національної економічної безпеки
  економічної безпеки. Сюди входять: 1) Президент Російської Федерації. Він здійснює загальне керівництво інститутами, що забезпечують національну безпеку, маючи для цього особливі повноваження, в тому числі визначає дії щодо забезпечення національної безпеки, реорганізує і ліквідує органи щодо забезпечення національної безпеки, визначає основні напрями забезпечення
 4. Тест
  економічна безпека; б) оборонна безпека; в) інформаційна безпека; г) психологічна безпека; д) енергетична безпека; е) медична безпеку? 4. Підвищений інтерес до економічної безпеки викликаний: а) глобалізацією, б) одностороннім розвитком НТП; в) дисбалансом між попитом і пропозицією ресурсів; г) виснаженням непоправних
 5. Які види загроз національній економічній безпеці та роль держави в їх запобіганні?
  Економічної безпеки - це те, що підриває самостійність існування нації, виживання її населення. По суті, мова йде про сили і факторах, які протидіють державної економічної політики, що проводиться в загальнонаціональних інтересах. Посилення таких загрозливих сил і чинників означає загострення основного економічного суперечності реального господарювання. Про ступінь
 6. ЛІТЕРАТУРА
  економічної безпеки Російської Федерації. М.: Гнозис, 1995. Мільнер Б. Якість управління - важливий фактор економічної безпеки / / Вопрбси економіки. 1994. № 12. Орлов А. Загрози в соціальній сфері: їх діагностика і можливості попередження / / Вбпроси економіки. 1995. № 1. Пороховський А. Росія і сучасний світ / / Питання економіки. 1995. № 1. Кравець М. Стратегія взаємодії
 7. 46. Поняття національної економічної безпеки
  економічної, політичної та військової владою дозволяє окремим індивідуумам або державі використовувати її для насильницького встановлення диктату своєї волі, 2) паритет. Підхід заснований на тому, що національна безпека являє собою економічну, політичну і військову міць, що дозволяє зберегти індивідууму або державі свою незалежність, в тому числі і в прийнятті рішень;
 8. 47. Концепція національної безпеки Російської Федерації
  економічною безпекою ставляться такі завдання: 1) прогнозування появи внутрішніх і зовнішніх загроз; 2) розробка і реалізація необхідних заходів щодо зниження ступеня впливу внутрішніх і зовнішніх загроз; 3) захист суверенітету і територіальної цілісності Російської Федерації, 4) розробка та реалізація економічної політики, спрямованої на активізацію економічного зростання;
 9. Стратегічні цілі, завдання та механізми забезпечення економічної безпеки
  економічної безпеки у нас в країні була затверджена 10 січня 2000 Концепція - це система поглядів на забезпечення в РФ безпеки особистості, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності. Вона складається з чотирьох блоків: місце Росії у світовому співтоваристві; національні інтереси Росії; загрози національній безпеці; забезпечення національної
 10. Тренувальні завдання
  економічна безпека ставиться на перше місце? 2. Чому в нашій країні проблемі економічної безпеки сьогодні приділяють велику увагу? 3. Чому для Росії найбільшу небезпеку становлять внутрішні
 11. 6. Федеральні, регіональні і місцеві інститути забезпечення національної економічної безпеки
  економічна безпека являє собою напрямом діяльності держави, що забезпечує стійке функціонування і розвиток національної економіки. Для практичної реалізації воно спирається на певні методи і механізми, які здійснюються державними та регіональними інститутами. Концепція національної безпеки Російської Федерації визначає певні
 12. Список рекомендованої літератури
  економічної теорії / За заг. ред. А. В. Сидорович. - М., 2001. 10. Міхайлушкін А.І. Економіка / А.І. Міхайлушкін, П.Д. Шимко. - М., 2001. 11. . Сенчагов В.К. Економічна безпека / В.К. Сенчагов. - М., 1998. 12. Стригін А.В. Світова економіка. - М., 2004. 13. Судоплатов А.П. Безпека підприємницької діяльності / А.П. Судоплатов, С.В. Лекарев. - М., 2001. 14. Чепурин А.
 13. 10.2. Світова та національна продовольча безпека
  безпека
 14. Науково-технічна політик
  економічної системи стає її власна життєздатність, обумовлена досягнутим економічним і технологічним рівнем розвитку, конкурентоспроможністю, якістю життя і лише в останню чергу - захищеністю від зовнішньої загрози. Ключовими елементами концепції національної безпеки стають рівні розвитку освіти і науки, їх відкритість і включеність у світовій
© 2014-2022  epi.cc.ua