Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Національна економіка Білорусі. Шпаргалка, 2013 - перейти до змісту підручника

50. Інтеграційні процеси в економіці Співдружності Незалежних Держав.

СНД було створено в грудні 1991р. (Підписали РБ, РФ і Україна) з метою як збереження економічних, соціальних, культурних та ін зв'язків між колишніми радянськими республіками, так і рішення на пострадянському просторі міждержавних проблем. Учасниками СНД стали 12 країн: РФ, Білорусь, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Молдова, Україна, Вірменія, Киргизстан, Узбекистан, Азербайджан, Грузія. Стратегічними цілями економ інтеграції СНД є: - max використання міжнародного поділу праці; - спеціалізація і кооперування виробництва для забезпечення сталого соц-економ. розвитку; - підвищення рівня та якості життя населення всіх гос-в СНД.
З 1991 по 1994 рр.. в країнах СНД переважали власні національні інтереси, що призвели до істотного послаблення взаємних зовнішньоекономічних зв'язків, їх значної переорієнтації на інші країни, що стало однією з головних причин глибокої економічної кризи на всьому пострадянському просторі.
У вересні 1993 р. було підписано Договір про створення Економічного союзу, основні етапи якого: - міждержавна асоціація вільної торгівлі; - митний союз; - загальний ринок товарів, послуг, робочої сили; - валютний союз. Всередині СНД виникли нові об'єднання (спілки «шести», «чотирьох», «двох»). Союз шести - ЄврАзЕс (Росія, РБ, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан). Центрально-азійський економічне співтовариство (Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан). Є й інші союзи. Укладаючи двосторонні угоди і створюючи регіональне угруповання всередині СНД, окремі країни ведуть пошук найбільш оптимальних форм об'єднання своїх потенціалів для забезпечення сталого розвитку та підвищення конкурентоспроможності нац економік, т.к. інтеграційні процеси в СНД в цілому відбуваються недостатньо активно.
Для інтеграційних процесів СНД властива непослідовність і суперечливість.
Причини, які стримують інтеграційні процеси: - різні моделі соц-економ розвитку окремих д-в; - різна ступінь ринкових перетворень і різні підходи до вибору пріоритетів, засобів їх здійснення; - неплатоспроможність підприємств, недосконалість платіжно- розрахункових відносин; неконвертованість нац валют; - неузгодженість проведеної окремими країнами митної та податкової політики; - застосування жорстких тарифних і нетарифних обмежень у взаємній торгівлі; - велика відстань і високі тарифи на перевезення вантажів і транспортні послуги. В даний час нац. економіки країн СНД багато в чому конкурують, а не доповнюють один одного. Об'єктивні передумови для більш тісної інтеграції посиляться після завершення реформ, відновлення економіки в цих країнах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 50. Інтеграційні процеси в економіці Співдружності Незалежних Держав. "
 1. 13.4. Регіоналізація світового ринку
  процесі, з іншого - вона породжує небезпеку розколу єдиного світового ринку на відокремлені соперничающие
 2. 11.1.6. Міжнародна економічна інтеграція
  інтеграційного союзу НАФТА. Таким чином, регіоналізація є базою для міжнародної економічної інтеграції. В рамках цього поняття виникають інтеграційні об'єднання, тобто господарські угруповання, створені для регулювання інтеграційних процесів між країнами-учасницями. Сьогодні в світі налічуються десятки інтеграційних об'єднань. Це вже згадувані вище ЄС і НАФТА в
 3. Висновки
  інтеграційні процеси все більшою мірою визначаються не чисто торговими зв'язками, а довгостроковим співробітництвом окремих фірм, насамперед входять до системи різних ТНК. 3. У світовому господарстві виділяються регіони, де процеси економічної інтеграції найбільш виражені: Західноєвропейський, Північноамериканський і Азіатсько-Тихоокеанський. Однак механізм і ступінь інтегрування в кожному
 4. Терміни і поняття
  економіка Європейський союз (ЄС) Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА) Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) Азіатсько-Тихоокеанське економічне співтовариство (АТЕС) МЕРКОСУР Співдружність Незалежних Держав (СНД) Інтеграція «різних
 5. 3. Головні інтеграційні угруповання світу
  інтеграційних комплексів має договірно-правову базу. Цілі групи країн на основі взаємних угод об'єднуються в регіональні міждержавні комплекси і проводять спільну регіональну політику в різних сферах суспільно-політичного і господарського життя. Серед численних інтеграційних угруповань можна виділити: в Західній Європі - ЄС, в Північній Америці - НАФТА, в
 6. Чинники економічної інтеграції колишніх радянських республік
  інтеграційні процеси наштовхувалися на протилежні тенденції , определявшиеся насамперед прагненням правлячих кіл колишніх радянських республіках зміцнити недавно отриманий суверенітет, зміцнити свою державність. Це розглядалося ними як безумовний пріоритет, і міркування економічної доцільності відступали на другий план, якщо інтеграційні заходи сприймалися як
 7. Успіхи і невдачі СНД
  інтеграційного механізму, його неповороткість, відсутність у нього контрольних функцій. Критика неефективності роботи СНД особливо стала чутна в 1997-1998 рр.. Частина критиків взагалі сумнівалася в життєздатності самої ідеї інтеграції в СНД, а частина бачила в якості причини цієї неефективності бюрократизм, громіздкість і неотлаженность інтеграційного механізму. Проте все ж головне
 8. II.2.1. Сучасні тенденції інтеграційних процесів
  інтеграційних процесів є найважливішою характеристикою сучасного світового господарства. Глобалізація і міжнародна інтеграція як його основа протікає на двох рівнях: - загальнопланетарній масштаб інтернаціоналізації світової економіки як логічний результат постійно розширюється взаємодії національних економік; - універсалізація економічного життя, яка, під впливом обміну
 9. 5. ГОЛОВНІ інтеграційні угруповання СВІТ
  інтеграційних комплексів має договірно-правову базу. Цілі групи країн на основі взаємних угод об'єднуються в регіональні міжнародні комплекси і проводять спільну регіональну політику в різних сферах суспільно-політичного і господарського життя. Серед численних інтеграційних угруповань можна виділити в Західній Європі - ЄС і EACT (EAFT), у Північній Америці - НАФТА
 10. 9.3. Проблеми економічної інтеграції СНД
  інтеграційного розвитку Співдружності на 1996 - 1997 рр.. Важливо відзначити, що в урядових сферах держав СНД, і в першу чергу в Росії, починається деяка ейфорія з приводу проектів якнайшвидшого відновлення розірваних економічних зв'язків на території колишнього СРСР і створення інтегрованої системи нових незалежних республік. Останнє, безперечно, залишається як загальна мета.
 11. Структура органів СНД
  процесі господарських відносин. В якості постійного виконавчого та координуючого органу Співдружності статут СНД передбачав створення Координаційно-консультативного комітету (ККК) з місцеперебуванням в Мінську. За рішенням глав урядів в 1994 р. ККК фактично був розділений на два органи: Виконавчий секретаріат (ІС) і Міждержавний економічний комітет (МЕК). До ІС перейшов
 12. Міжнародна економічна інтеграція
  інтеграційних об'єднань. Насамперед, це Європейське економічне співтовариство (ЄЕС), або Спільний ринок (створений в 1958 р.). На перших порах в нього увійшов ряд західноєвропейських держав - Франція, Італія, ФРН, Бельгія, Нідерланди, Люксембург. Поряд із співпрацею в галузі торгівлі країни інтегрували інші сфери господарства - науково-технічну діяльність, програмування і т. д. В
 13. Поняття міжнародної економічної інтеграції та інтеграційних об'єднань
  інтеграційних процесів між її країнами-учасницями. В даний час в світі налічуються десятки інтеграційних об'єднань. У розвинених країнах це в першу чергу ЄС і НАФТА, в країнах, що розвиваються - МЕРКОСУР в Латинській Америці і АСЕАН у Південно-Східній Азії, в країнах з перехідною економікою - СНД на території колишнього СРСР, АТЕС в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (див. гл. 39). З
 14. II.4.4. Арабські країни в інтеграційних процесах
  інтеграційних угод на двосторонній основі. Загальною, чільною організацією для всіх арабських держав є Ліга арабських країн зі штаб-квартирою в Каїрі. Сім держав Африки (Алжир, Єгипет, Лівія, Маврикій, Марокко, Сомалі, Туніс) є членами Арабського валютного фонду (АВФ). Основними завданнями АВФ у валютній сфері є стабілізація обмінних курсів валют країн-учасниць
© 2014-2022  epi.cc.ua