Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Е.Ф. Жуков. Міжнародні економічні відносини, 2000 - перейти до змісту підручника

9.3. Проблеми економічної інтеграції СНД


В умовах переходу до відкритої економіки для Російської Федерації життєво важливого значення набуває проблема вибору стратегії і тактики свого ефективної участі в світогосподарських процесах. У стратегічному плані Росія грунтується на деполітизації міжнародних економічних відносин і їх розвитку, на принципах, економічної доцільності. Такого роду прагматичний підхід передбачає реальну оцінку ситуації, що складається і створення передумов для ефективної перебудови всієї системи зовнішньоекономічних зв'язків Росії як з країнами далекого, так і ближнього зарубіжжя, і перш за все з країнами СНД (див. рис. 9.1, 9.2, 9.3).
У січні 1993 р. був прийнятий Статут СНД. Досягнутий певний прогрес у формуванні та розвитку організаційної структури СНД. Принципове значення для зміцнення співпраці має Договір про створення економічного союзу (вересень 1993 р., м.), Угода про створення платіжного союзу держав - учасників СНД (вересень 1994 р.). Угода про Митний союз між Росією і Білорусією від 6 січня 1995 р., до якого 20 січня 1995 приєднався Казахстан, а 29 березня 1996 - Киргизія. Крім того, були створені Міждержавний банк СНД і Міждержавний валютний комітет (МВК). Однак Угода про платіжний союзі реалізується в дуже складних умовах. Фактично тільки в 1995 р. зрушення в цьому напрямку стався у двосторонніх відносинах Росії з Білоруссю, Казахстаном і Туркменією, з якими були укладені угоди про заходи щодо забезпечення взаємної конвертованості національних валют і стабілізації їх курсів.
На минулій в травні 1996 р. в Москві зустрічі глав держав і урядів СНД головним питанням порядку денного був план інтеграційного розвитку Співдружності на 1996 - 1997 рр.. Важливо відзначити, що в урядових сферах держав СНД, і в першу чергу в Росії, починається деяка ейфорія з приводу проектів якнайшвидшого відновлення розірваних економічних зв'язків на території колишнього СРСР і створення інтегрованої системи нових незалежних республік. Останнє, безперечно, залишається як загальна мета. Однак, скільки буде потрібно часу для її досягнення, сьогодні сказати важко.
Щоб переконатися в цьому, досить порівняти перспективні плани інтеграційного розвитку Співдружності в 1994 р. і 1996 р. Якщо перший складався на терміни 4-5 років, то другий в цьому сенсі набагато скромніше - його термін два року. Йшлося про серйозні коригування, під якими розумілося, що більша частина намічених заходів, особливо у сфері економічної інтеграції, в останні роки просто не була виконана.
Головна перешкода на шляху економічного зближення в СНД на даний момент - серйозне відмінність в етапах реформ в окремих країнах, що диктує розбіжність, а іноді й про-тівоположность економічних інтересів всередині СНД. Саме ця обставина змушує сьогодні зосередитися насамперед на гармонізації розвитку держав СНД, створення спільної правового середовища для вирішення економічних проблем.
Для реалізації цих завдань учасникам московського саміту був представлений план інтеграційного розвитку Співдружності, який, зокрема, передбачав:
- прийняття Концепції економічного інтеграційного розвитку СНД;
- вироблення проектів законів про транснаціональні корпорації, регулюванні міждержавного ринку цінних паперів, про акціонерні товариства та іпотеку;
- створення основ єдиної методології ціноутворення на продукцію та послуги природних монополій;
- заходи з удосконалення і розширення Митного союзу;
- обробку умов входження в платіжний союз та ін
Проблема платіжного союзу ускладнена, як відомо, наявністю боргу республік колишнього Союзу Москві в розмірі 9 млрд дол Рішення боргових питань просувається поки що повільно.
Свідченням більшого реалізму нинішнього етапу інтеграції в СНД став її різношвидкісної принцип, проголошений в Указі Президента РФ у вересні 1995 р. саме він був реалізований при створенні так званого Союзу чотирьох (Росія, Білорусія, Казахстан, Киргизія) і Союзу двох (Росія, Білорусія).
Очікується, що ці держави стануть лідерами інтеграції в СНД, захоплюючи за собою інших. Однак на сьогоднішній день у фаворитів інтеграційного зближення чи не менше гострих проблем, ніж на рівні СНД в цілому. Найбільш помітна з них - Митний союз Росії, Білорусії і Казахстану.
Скасування митного контролю всередині цього утворення поки не стільки просунуло ці держави до формування справді митного союзу, скільки додало нові проблеми. Наприклад, Казахстан оголосив у квітні 1996 р. про зниження імпортних тарифів на широку номенклатуру саме тих товарів, які обкладає митом Росія, захищаючи своїх виробників. Таким чином, в Митному союзі утворився пролом, яка взагалі ставить його існування під питання. Аналогічні події мали місце і у відносинах Росії з Білоруссю.
Втрати від усилившейся контрабанди та втрати митного контролю внаслідок звели нанівець торгові вигоди. За оцінками експертів, у разі планованого розширення Митного союзу за рахунок Узбекистану, Киргизії і Таджикистану Росію, серед іншого, чекає і різке посилення потоку наркотиків і зброї через її територію.
Тому не випадково обговорення питань ходу інтеграції носило гострий і безсторонній характер на саміті в Кишиневі в листопаді 1997 року
На другому Петербурзькому міжнародному економічному форумі у червні 1998 р. була знову підкреслена, поряд з антикризовою програмою, актуальність економічної інтеграції країн СНД. Президент Білорусі О. Лукашенко, оцінюючи нинішній стан економічного співробітництва між країнами Співдружності, сказав, що СНД являє собою сьогодні «аморфне утворення». А голова Ради Федерації і Ради Міжпарламентської асамблеї СНД Є. Строєв, навпаки, заявив, що на початку наступного століття простір СНД стане «четвертим світовим економічним центром».
На даному етапі розвитку СНД можна сказати, що в плані зближення, розвитку інтеграційних процесів доцентрові сили аж ніяк не переважують відцентрові. Для майбутнього розвитку інтеграційних процесів в СНД необхідно надалі погодити низку найважливіших проблем зовнішньоекономічного і зовнішньополітичного характеру, щоб відпрацювати стратегію всебічного взаємодії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.3. Проблеми економічної інтеграції СНД "
 1. 4. Механізм інтеграції: приклад ЄС
  Західноєвропейська інтеграція з самого початку була процесом, що йде як знизу (на рівні фірм), так і зверху (на міждержавному, наднаціональному
 2. 10.1. Нове обличчя інтеграції: знаряддя конкурентної боротьби
  У багатьох випадках інтеграція у світове господарство веде не до прискорення зростання, а до закріплення периферійної моделі економіки та втрати ... ресурсів розвитку
 3. 13.4 . Регіоналізація світового ринку
  Регіональні угруповання держав: - Європейський союз (ЄЕС); - Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА); - Тихоокеанському-азіатська економічна інтеграція; - Співдружність незалежних держав (СНД). Форми регіональної економічної інтеграції: 1) зона вільної торгівлі; 2) загальний ринок; 3) економічний і валютний союз; 4) політична інтеграція (створення
 4. Запитання до теми
  1. В результаті чого утворюється єдність відтворювального процесу в глобальному масштабі? Яка роль іноземних прямих інвестицій у світовому виробництві? 2. Розкрийте поняття міжнародного поділу праці (МРТ); охарактеризуйте ступінь участі в ньому підсистем і окремих країн. 3. В яких галузях насамперед виявляється ефект «економії на масштабі
 5. Тенденція до регіональної інтеграції
  . Особливе значення надавалося господарським аспектам співробітництва між самими країнами, що розвиваються. Воно виражалося в тенденції до інтеграції їх національних господарств на регіональному рівні . На відміну від інтеграції розвинених капіталістичних країн тісне економічне співробітництво держав, що розвиваються не підготовлене достатньою мірою попереднім розвитком продуктивних сил, а
 6. Терміни і поняття
  Міжнародна економічна інтеграція Зона вільної торгівлі Митний союз Платіжний союз Спільний ринок Економічний і валютний союз Глобалізація господарського життя Відкрита економіка Європейський союз (ЄС) Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА) Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) Азіатсько-Тихоокеанське економічне співтовариство (АТЕС)
 7. 7.3. Напрями економічної інтеграції країн - учасниць СНД
  7.3. Напрями економічної інтеграції країн - учасниць
 8. . 1Сущность, передумови, цілі і ефекти інтеграції
  . 1Сущность, передумови, цілі і ефекти
 9. Висновки
  1. Економічна інтеграція є об'єктивний процес, заснований на інтернаціоналізації господарського життя та міжнародному поділі праці. При цьому взаємодія здійснюється як на макро-, так і на мікрорівні. Основні форми міжнародної економічної інтеграції - зона вільної торгівлі, митний союз, економічний і валютний союз. 2. Міжнародні інтеграційні
 10. Запитання для повторення
  1. У чому сутність світового ринку? 2. Яке визначення світового господарства? 3. У чому відмінність світового господарства від світового ринку? 4. Які риси характеризують світове господарство? 5. Яка структура світового господарства? 6. Які суб'єкти світового господарства? 7. Які країни можна віднести до центру, а які до периферії? 8. У чому сутність нової моделі розвитку промислово розвинених
 11. Запитання для самоперевірки
  1. Яка взаємозв'язок між інтернаціоналізацією (глобалізацією) господарської життя і міжнародним поділом праці? 2. У чому сутність міжнародної економічної інтеграції? 3. Чи впливають зовнішньополітичні умови на процес інтеграції? 4. Яким чином функціонують зона вільної торгівлі, митний союз , спільний ринок, економічний і валютний союз? 5. Наскільки ефективна система
 12. 3.3. Регіональна економічна інтеграція - форма розвитку світового виробничого процесу
  Регіональна економічна інтеграція являє собою процес розвитку стійких економічних зв'язків і поділу праці національних господарств, який, охоплюючи зовнішньоекономічний обмін і сферу виробництва, веде до тісного переплетення національних господарств і створення єдиного господарського комплексу в регіональному масштабі. Процес економічної інтеграції складний і суперечливий. Він
 13. Успіхи і невдачі СНД
  До головного економічного успіху СНД слід віднести його реальне функціонування як зони вільної торгівлі. Невдачею можна вважати те, що з 1992 р. по 1998 р. в органах СНД було прийнято близько тисячі спільних рішень в самих різних галузях співробітництва, але більша частина з них залишилася на папері з різних причин, головним чином через небажання країн-членів йти на яке-небудь
 14. 11.1.6. Міжнародна економічна інтеграція
  Цей термін означає процес зрощення економік сусідніх країн єдиний господарський комплекс на основі глибоких і стійких економічних зв'язків між компаніями. Наприклад, протягом XX в. посилювалися зв'язки між американськими, канадськими і мексиканськими корпораціями, що знайшло відображення у створенні інтеграційного союзу НАФТА. Таким чином, регіоналізація є базою для міжнародної
 15. 3. Головні інтеграційні угруповання світу
  Як випливає з аналізу теорій інтеграції, її об'єктивний характер не означає , що вона відбувається спонтанно, стихійно, поза рамками управління з боку держави та міждержавних органів. Формування регіональних інтеграційних комплексів має договірно-правову базу. Цілі групи країн на основі взаємних угод об'єднуються в регіональні міждержавні комплекси і проводять
 16. Запитання для самоперевірки
  1. У чому ви бачите суть і економічну доцільність світового господарства? Які його основні риси? 2. Що таке міжнародний поділ праці і які теорії МРТ ви знаєте? 3. Охарактеризуйте структуру світового господарства. 4. Що ви розумієте під економічною інтеграцією і інтернаціоналізацією? У чому їх відмінність? 5. Які типи інтеграції та основні види інтеграційних
 17. Запитання для самоперевірки
  1. У чому ви бачите суть і економічну доцільність світового господарства? Які його основні риси? 2. Що таке міжнародний поділ праці і які теорії МРТ ви знаєте? 3. Охарактеризуйте структуру світового господарства. 4. Що ви розумієте під економічною інтеграцією і інтернаціоналізацією? У чому їх відмінність? 5. Які типи інтеграції та основні види інтеграційних
 18. Цілі і ефекти інтеграції
  Цілі міжнародної економічної інтеграції конкретизуються в залежності від тієї форми, в якій відбувається інтегрування. При формуванні зони вільної торгівлі та митного союзу (ці форми інтеграції зараз є найбільш поширеними) країни-учасниці прагнуть забезпечити розширення ринку та створення сприятливого середовища для торгівлі між собою, одночасно перешкоджаючи
 19. 10.2.1. Регіональна глобалізація : слабка, але єдина альтернатива
  Найбільш дієвий опір глобальної інтеграції надають аж ніяк не ті, хто найбільшою мірою страждає від них: у них просто не залишається ресурсів для захисту, а часто і для усвідомлення власних інтересів. Відстоювати своє майбутнє можуть лише ті, хто сильний, - інші, відносно відокремлені від США розвинені країни, чиє відставання від лідера відносно невелике. Орієнтуючись перш
 20. ФРН та ЄС
    . Німеччина є одним з локомотивів західно-європейської інтеграції. Як найбільша в ЄС економічна сила ФРН робить великий вплив на функціонування союзу. Вона забезпечує 26,4% надходжень до бюджету союзу, що значно перевищує частки інших провідних країн (Франція - 17,2, Італія - 13, Британія -
© 2014-2022  epi.cc.ua