Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Міжнародна економічна інтеграція

Міжнародна економічна інтеграція представляє об'єднання національних господарств ряду країн на основі взаимопереплетения їх економік і освіти спільного ринку. Інтеграція, з одного боку, поглиблює міжнародний поділ праці, з іншого - інтенсифікує обмін товарами, послугами, капіталом, робочою силою. Підвищується рівень усуспільнення виробництва, що вимагає спеціального міждержавного регулювання.
До 70-их рр.. в різних регіонах земної кулі склалося кілька інтеграційних об'єднань. Насамперед, це Європейське економічне співтовариство (ЄЕС), або Спільний ринок (створений в 1958 р.). На перших порах в нього увійшов ряд західноєвропейських держав - Франція, Італія, ФРН, Бельгія, Нідерланди, Люксембург. Поряд із співпрацею в галузі торгівлі країни інтегрували інші сфери господарства - науково-технічну діяльність, програмування і т. д.
В рамках інтеграції передбачалося встановлення пільг для взаємної торгівлі з перспективою утворення спільного ринку без будь-яких обмежень і мит. Важливими інтеграційними елементами з'явилися єдина торгова політика по відношенню до третіх країн, 'загальна аграрна політика і т. д. З метою створення регіонального комплексу передбачалося фінансування різноманітних видів господарської діяльності.
Інтеграція дозволила західноєвропейським капіталу на рівних протистояти своїм основним конкурентам - США і Японії.
В даний час ЄЕС, що трансформувався в Європейський союз, який об'єднує 15 держав Західної, Північної та Центральної Європи, стає свого роду еталоном економічної інтеграції. Вхідні в нього країни просуваються до повної інтеграції діяльності практично по всіх напрямках.
ЄС вирішує задачу проведення скоординованої міжнародної політики. Сформований на його основі валютний союз координує діяльність з використання нової єдиної європейської валюти - "євро". В даний час вона практично замінила європейські валюти, є єдиною валютою на всій території Євросоюзу.
Паралельно і на противагу Європейському економічному співтовариству на інших континентах сформувалися Центральноамериканський спільний ринок (ЦАОР), Латиноамериканська асоціація вільної торгівлі (ЛАСТ), Восточноафрі-Канський співтовариство і т. д.
Інтеграційні об'єднання країн, що розвиваються виявили зацікавленість до співпраці з метою скористатися вигодами міжнародної спеціалізації, доступу до природних багатства і економічних ресурсів і т. д.
У 90-і рр.. активізувалися процеси створення нових "спілок" у всіх найбільших економічних центрах - в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, в Південно-і Північноамериканських регіонах і т. д.
Зокрема, можна відзначити створення Північноамериканської зони свобод-ної торгівлі (НАФТА), що об'єднала три країни: США, Канаду і Мексику, зони вільної торгівлі в Південній Америці, учасники - Аргентина, Бразилія, Уругвай, Парагвай.
Масштабні процеси відбуваються в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (АТР), де сформована організація Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).
Потужний політичний і економічний конгломерат являє Ассо-циация країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) в 'кількості семи держав - Брунею, В'єтнаму, Індонезії, Малайзії, Філіппін, Сінгапуру і Таїланду, які "демонструють" мало не найвищі в світі темпи економічного зростання.
Утворюються нові економічні блоки в безпосередній близькості від кордонів Росії.
Зокрема, в 1992 р. було оголошено про створення Організації економічного співробітництва та розвитку центральноазіатських держав (ОЕС-ЕКО). Його ініціаторами виступили Іран, Пакистан і Туреччина. Була зроблена ставка на "входження" в центральноазіатський загальний ринок Азербайджану, Казахстану та інших середньоазіатських республік. Для сучасної Росії це найбільш небажаний конкурент.
Разом з тим сьогоднішня Росія не має рівноправних позицій на тор-гових ринках світової спільноти, що досить негативно для її експортно-імпортної політики.
Цілком очевидна необхідність зміни ситуації.
В даний час Росія докладає значних зусиль для встановлен-ня взаємодії з країнами світової спільноти, своїми найближчими сусідами, колишніми союзними республіками.
Важливим кроком на шляху формування інтеграційних зв'язків з ближай-шими сусідами стало створення Співдружності Незалежних Держав (СНД).
Можна відзначити прорив на азіатському напрямку - прийом Росії в члени організації Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).
Сьогодні США визнали за Росією статус країни з ринковою економікою. Однак офіційно вона поки не прийнята до СОТ. Отже, ще потрібен час і зусилля для практичної реалізації цього статусу.
Поглиблення інтеграційних процесів вимагає вирішення значного кола важливих економічних проблем, формування єдиної нормативної бази і т. д.
Отже, досить очевидно, що міжнародна економічна інтеграція сприяє взаємодії країн , є важливою сходинкою "переходу" до глобалізації економіки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Міжнародна економічна інтеграція "
 1. Запитання до теми
  міжнародного поділу праці (МРТ); охарактеризуйте ступінь участі в ньому підсистем і окремих країн. 3. У яких галузях насамперед виявляється ефект «економії на масштабі виробництва»? 4. Що таке міжнародна економічна інтеграція? Перерахуйте форми міжнародної економічної інтеграції. 5. Чи сприяє освіту економічних інтеграційних
 2. Глава 22. Міжнародні економічні відносини і їх структура
  міжнародних економічних відносин та особливості їх регулювання на національному та інтернаціональному
 3. Терміни і поняття
  економічна інтеграція Зона вільної торгівлі Митний союз Платіжний союз Спільний ринок Економічний і валютний союз Глобалізація господарського життя Відкрита економіка Європейський союз (ЄС) Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА) Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) Азіатсько-Тихоокеанське економічне співтовариство (АТЕС) МЕРКОСУР
 4. 4. Механізм інтеграції: приклад ЄС
  інтеграція з самого початку була процесом, що йде як знизу (на рівні фірм), так і зверху (на міждержавному, наднаціональному
 5. 10.1. Нове особа інтеграції: знаряддя конкурентної боротьби
  інтеграція у світове господарство веде не до прискорення зростання, а до закріплення периферійної моделі економіки та втрати ... ресурсів розвитку
 6. 13.4. Регіоналізація світового ринку
  економічна інтеграція; - Співдружність незалежних держав (СНД). Форми регіональної економічної інтеграції: 1) зона вільної торгівлі; 2) загальний ринок; 3) економічний і валютний союз; 4) політична інтеграція (створення федеративного держави). Регіональна економічна інтеграція, з одного боку, сприяє зближенню національних держав, що беруть участь в цьому
 7. Запитання для самоперевірки
  міжнародним поділом праці? 2. У чому сутність міжнародної економічної інтеграції? 3. Чи впливають зовнішньополітичні умови на процес інтеграції? 4. Яким чином функціонують зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний і валютний союз? 5. Наскільки ефективна система управління ЄС? 6. Які основні джерела дохідної частини бюджету ЄС? 7. Існують
 8. Терміни і поняття
  економічні відносини Світовий ринок Торгуються і неторгуємой товари Міжнародний поділ праці Інтернаціоналізація економіки Експортна квота Транснаціональна корпорація (ТВК) Транснаціоналізація господарської життя Глобалізація Регіоналізація Міжнародна економічна інтеграція Інтеграційні об'єднання Лібералізація (дерегуляція) економіки Відкрита економіка
 9. 11.1.6. Міжнародна економічна інтеграція
  міжнародної економічної інтеграції. В рамках цього поняття виникають інтеграційні об'єднання, тобто господарські угруповання, створені для регулювання інтеграційних процесів між країнами-учасницями. Сьогодні в світі налічуються десятки інтеграційних об'єднань. Це вже згадувані вище ЄС і НАФТА в розвинених країнах, АСЕАН - в Південно-Східній Азії, МЕРКОСУР - у Латинській Америці,
 10. Висновки
  міжнародному поділі праці. При цьому взаємодія здійснюється як на макро-, так і на мікрорівні. Основні форми міжнародної економічної інтеграції - зона вільної торгівлі, митний союз, економічний і валютний союз. 2. Міжнародні інтеграційні процеси все більшою мірою визначаються не чисто торговими зв'язками, а довгостроковим співробітництвом окремих фірм, перш
 11. Питання 8 Етапи міжнародної інтеграції
  економічного союзу до умов існування спільного ринку додається здійснення єдиної економічної і валютної політики. Нарешті, в умовах повної економічної інтеграції відбувається «уніфікація національних економічних політик і створення органів наднаціональної влади», [14] а також введення загальної для всіх країн, що входять в союз, валюти. Можна сказати, що еволюція Європейського
© 2014-2022  epi.cc.ua