Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Національна економіка Білорусі. Шпаргалка, 2013 - перейти до змісту підручника

2. Передумови становлення, функціонування та розвитку національної економіки.

Національна економіка (НЕ) - це господарська система країни, що володіє ознаками суверенності, цілісності, соціальності і національної орієнтації. Для здійснення складних процесів трансформації економіки РБ у напрямку побудови соціально орієнтованої ринкової економіки необхідні достатні передумови та умови, які додадуть економічній системі якісні та кількісні характеристики зрілої НЕ:
- загальносистемні передумови включають визначення правових, ідеологічних, політичних умов, що характеризують фундаментальні підвалини суспільства і тип створюваного держави; підрозділяються на зовнішньополітичні (суверенітет, відкритість економіки; стабільність стратегічних пріоритетів; багатовекторність зовнішньої політики) та внутрішньополітичні (становлення демократії; оптимізація державних структур управління; підвищення громадянської активності);
- системні передумови визначають єдність економічного та інституційно-правового простору, механізми і норми взаємодії регіонів і секторів економіки, регульованих відносинами власності, організаційно-правовими формами господарювання, функціонування реального сектора, фінансової системи, ринкових інститутів;
- внутрішньосистемні передумови спрямовані на забезпечення ефективності та конкурентоспроможності національної економіки на основі її перекладу на інноваційний, високотехнологічний, наукомісткий тип розвитку, оптимізація її структурних характеристик.

Всі описані вище групи передумов комплексно і послідовно включаються в програми і прогнози соціально-економічного розвитку Білорусі, де вказуються завдання, терміни, засоби і механізми їх формування та реалізації.
Важливе місце посідає створення нової системи управління з урахуванням вимог соціального, економічного, екологічного принципів сталого розвитку. Ноосферная модель сталого розвитку - це модель керованих взаємодій суспільства - природи - людини з метою більш гармонійного розвитку системи в цілому. Ця модель будується на розумінні того, що природозбереженням і її відновлення стає общепланетарной цінністю і головною умовою виживання людства в новому столітті.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Передумови становлення, функціонування та розвитку національної економіки. "
 1. Тема 3 Основні етапи розвитку капіталізму вільної конкуренції
  передумови та наслідки війни північно - американських колоній за незалежність. Промисловий переворот в США. Фермерський шлях розвитку капіталізму півночі США. Плантаційне рабство на півдні США. Економічні результати громадянської війни 1861-1865р. Становлення капіталізму вільної конкуренції в Японії. Проблеми загального і особливого в економічному розвитку в епоху капіталізму вільної
 2. ТЕМА 4. Становлення ринку в РФ: мікроекономіче-ська теорія і практика її реалізації
  становлення в РФ. 2. Специфіка закону попиту в перехідній економіці. 3. Формування пропозиції та рівноважної ціни в перехідній еко-номіці. Програмна анотація. Ринок: структура, механізм функціонування та особливості ста-новлення в Росії. Критерії класифікації сегментів ринку. Переважно-ства і негативні сторони ринкової економіки. Особливості сучасних-ної ринкової економіки.
 3. № 8. Геоекономічні передумови виникнення імперій
  . 1. Розкладання рабовласницького суспільства і початок формування феодальних відносин. 2. Становлення феодального суспільства. 3. Необхідність сильної одноосібної
 4. Г Л А В А 15 ДИНАМІКА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
  функціонування економіки переважно в короткостроковому періоді, в цьому розділі розглядаються проблеми економічної динаміки, особливості розвитку національних господарств у часу, фактори, що обумовлюють цей розвиток, причини нерівномірності (спадів і підйомів) функціонування національних
 5. 42. Функції держави в національній економіці
  передумовою функціонування держави; 3) штучне розподіл і перерозподіл ресурсів - національного багатства; 4) створення системи мінімальних соціальних гарантій, для того, щоб у кожного громадянина було мінімум ресурсів, достатніх для задоволення своїх потреб. Ці класичні функції держави трансформуються в залежності від різних умов. Так, для
 6. 1. Предмет і завдання курсу.
  Становлення і розвитку цілісної системи національної економіки; - встановити особливості та основні інструменти формування перспективної моделі національної економіки; - виробити навички застосування теоретичного інструментарію до аналізу окремих напрямів макроекономічної політики, варіантів і сценаріїв перспективного розвитку національної економіки; - оволодіти знаннями про форми і
 7. Глава 2. Основні етапи становлення та розвитку економічної теорії
  становлення економічної теорії в контексті історичного розвитку людства, представити основні напрямки і школи економічного вчення, їх сильні і слабкі сторони, показати їх вплив на економічну політику
 8. 4. Інфраструктура економіки: види і значення для національної економіки
  функціонування національної економіки. Інфраструктура як самостійна область національної економіки пройшла наступні етапи розвитку: 1) поділ сільського господарства та ремісництва призвело до зростання міст і спеціалізації праці; 2) поділ сільського господарства, ремесла і торгівлі призвело до формування специфічної галузі національної економіки - торгівлі, в результаті чого роль
 9. ЛІТЕРАТУРА
  національної економіки / Всерос. науч. конф. «Державне регулювання національної економіки»: Матеріали пленарного засідання. М.: Діалог-МГУ,
 10. ТЕМА 8. Аграрні відносини і аграрна реформа в перехідній економіці
  становлення аг-рарная ринку в РФ. Аграрна реформа: напрями, етапи, моделі. Аграрний протекціонізм: оцінка ступеня відкритості аграрного ринку Росії. Економіко-правові основи реструктурування агросфери. Про-ект нового земельного Кодексу РФ. Особливості аграрних перетворень в Ростовській області. Рівень і перспективи державної підтримки сільського госпо-дарства в перехідній
 11. 57. Світова та національна валютна система
  функціонування і стабільність світової валютної системи залежать від ступеня відповідності її принципів структурі світового господарства, розстановці сил і інтересам провідних країн. При зміні даних умов виникають періодичні кризи світової валютної системи, які завершуються її катастрофою і створенням нової валютної системи. Хоча світова валютна система переслідує глобальні
 12. Глава 25. Макроекономічна рівновага
  передумова вироблення основ економічної
© 2014-2022  epi.cc.ua