Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
Наступна »
Колектив авторів. Національна економіка Білорусі. Шпаргалка, 2013 - перейти до змісту підручника

1. Предмет і завдання курсу.

Курс «Національна економіка Білорусі» являє собою систематизований виклад теоретико-методологічних та організаційно-практичних основ формування національної економіки Республіки Білорусь, розробки та реалізації соціально-економічної політики держави, розкриває способи ефективного використання потенціалів національної економіки та функціонування господарських комплексів у ринковому середовищі.
Фактично «Національна економіка» - той предмет, в рамках якого відбувається зіставлення теоретичних уявлень про оптимальні шляхи розвитку економіки країни з реальними економічними процесами, що не тільки дає знання про стан економіки, але і дозволяє виробляти свої судження про причини кризових явищ і способи їх подолання.

Предмет курсу «Національна економіка» - вивчення економіки певній території (у даному випадку - Республіки Білорусь) і можливостей організувати економічне життя на цій території найкращим чином.
Завдання вивчення курсу:
- теоретично осмислити процеси становлення і розвитку цілісної системи національної економіки;
- встановити особливості та основні інструменти формування перспективної моделі національної економіки;
- виробити навички застосування теоретичного інструментарію до аналізу окремих напрямів макроекономічної політики, варіантів і сценаріїв перспективного розвитку національної економіки;
- оволодіти знаннями про форми і методах державного регулювання економіки та набути навичок їх використання в умовах білоруської моделі соціально-економічного розвитку;
- після вивчення курсу краще розбиратися в економіці Білорусі, що може стати в нагоді в майбутньому при веденні свого бізнесу, при прийнятті ряду економічних рішень, які приймає у своєму житті кожна людина.

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 1. Предмет і завдання курсу. "
 1. 1. ВСТУП. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ
  завдання курсу; його практичне значення. Основні етапи розвитку економічної теорії. Чим обумовлюється наявність різних шкіл і концепцій? Наступність поглядів і теорій. Зв'язок сучасних концепцій з попередніми поглядами і розробками. Розвиток вітчизняної економічної
 2. Карасьов. Економіка, 2011
  завдання курсу економіки промислового виробництва та її місце в циклі економічних
 3. Тема 1 Введення в історію економіки
  завдання курсу історії економіки. Функції історії економіки. Взаємодія продуктивних сил і виробничих відносин і їх роль у розвитку цивілізації. Спосіб виробництва. Суспільно-економічна формація. Джерела та історіографія економічної історії. Періодизація історії економіки. Місце історії економіки в системі економічних
 4. 2. Програма курсу "ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ"
  курсу, раніше діючих програм по ньому, аналізу наукових досліджень і досвіду викладання цього курсу в вітчизняних та зарубіжних навчальних закладах. У ній розкривається зміст курсу в цілому і окремих його тим з відображенням нових положень, наводиться тематичний план занять і рекомендована
 5. Запитання для повторення
  курсу як економічної категорії? 2. У чому відмінність реального від номінального обмінного курсу? 3. Який зв'язок валютного курсу і ППС, в чому причини їх розбіжності? 4. Які фактори свідчать про те, що занижений або завищений валютний курс? 5. Чому країни з перехідною економікою віддають перевагу гнучкого валютного
 6. введення
  предмет і метод загальноекономічної теорії, концепція подальшої роботи над підручником. Його не обов'язково вивчати на початку курсу, а треба повертатися до нього в міру осмислення економіки. Введення важливо, насамперед, для
 7. ПРЕДМЕТ і ЗАВДАННЯ КУРСУ
  предметом розгляду в курсі МЕВ. МЕВ формуються і діють у певній економічній середовищі, від вивчення та врахування основних елементів якої (природно-матеріальних, правових, екологічних, політичних, психологічних, релігійно-етнічних тощо) не можна відволікатися при науковому аналізі і в практичній реалізації. Завдання курсу МЕВ - допомогти зрозуміти теоретичні основи, принципи і
 8. Тема 1. Введення в історію економіки
  предмета. Міжнародний конгрес з економічної історії. Загальне та особливе в економічному розвитку та історії економіки. Методи історико-економічного аналізу. Функції науки. Місце історії економіки в системі економічних наук. Проблеми періодизації історії економіки. Формаційний і цивілізаційний підходи. Економічні цикли і періодизація історії економіки. Основні ознаки господарства.
 9. Тема 1. Введення в історію економіки
  предмета. Ме-ждународного конгрес з економічної історії. Загальне та особливе в економічному розвитку та історії економіки. Методи історико-економічного аналізу. Функції науки. Місце історії економіки в системі економічних наук. Проблеми періодизації історії еконо-міки. Формаційний і цивілізаційний підходи. Економічні цикли і періодизація історії економіки. Основні ознаки госпо-ва.
 10. Глава 1. Економічна теорія: предмет і методологія
  предмета економічної теорії. На відміну від багатьох дисциплін, судження про яких складається за поданнями, лежачим на поверхні, визначення предмета економічної теорії вимагає "погляду вглиб". Дослідження предмета економічної теорії представляє складний процес аналізу взаємозв'язків в економіці, стійких, повторюваних, мають причинно-наслідковий характер, об'єктивно
 11. Передмова
  предметі і вкажуть джерела додаткових відомостей. При роботі з навчальним посібником слід мати на увазі, що конспект, навіть найкращий, ні в якому разі не замінює творчу, самостійну роботу, студіювання підручників, вивчення першоджерел. Його завдання - набагато скромніше: це лише допоміжний інструмент для неледачих і допитливого студента, який приступив до освоєння
 12. 61. Фактори, що впливають на валютний курс
  задач валютно-економічної політики. З цією метою проводиться певна валютна
 13. Цільові зони
  завдання полягає не в тому, щоб домагатися підтримки зовнішнього рівноваги, а в тому, щоб забезпечити стійкість реального ефективного обмінного курсу в рамках встановлених відхилень від його цільового значення. Якщо, наприклад, починається відхилення від цільового значення убік реального знецінення валюти, це означає, що в країні інфляція вище, ніж у її торгових партнерів. Отже,
 14. Торговий баланс і баланс поточних операцій
  курсу. В цілому між ними існує зворотний зв'язок. Якщо торговий баланс погіршується (збільшується від'ємне сальдо), то це є показником того, що країна більше витрачає грошей за кордоном, ніж отримує, тобто на валютному ринку з боку учасників торгових операцій збільшується пропозиція національної валюти і зростає попит на іноземну, що створює умови для формування
© 2014-2022  epi.cc.ua