Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
C. Н. Кузнецова. Історія економікі.Практікум, 2011 - перейти до змісту підручника

2. ПРОГРАМА КУРСУ "ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ"


Робоча програма з курсу "Історія економіки" складена з урахуванням сформованого на кафедрі досвіду викладання цього курсу, раніше діючих програм по ньому, аналізу наукових досліджень і досвіду викладання цього курсу в вітчизняних та зарубіжних навчальних закладах. У ній розкривається зміст курсу в цілому і окремих його тим з відображенням нових положень, наводиться тематичний план занять і рекомендована література.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Програма курсу "ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ" "
 1. Від авторів
  Ганні Володимирівні Балабановою присвячується Це видання являє собою короткий виклад однієї з найважливіших економічних дисциплін, що вивчаються у вищих навчальних закладах , - макроекономіки. Макроекономіка - це галузь економічної науки, яка вивчає, як функціонує народне господарство в цілому, як держава реалізує свою економічну політику. Ці знання необхідні не тільки
 2. 1.1. Про зміст перехідної економіки
  Перехідна економіка і формационная парадигма. Звичайне уявлення - Росія здійснює перехід «від соціалізму». Таке розуміння має певні підстави. По-перше, за логікою формаційного підходу, що панував у вітчизняній науці, суспільство, «уходящее від капіталізму», природно, повинно було рухатися до соціалізму. По-друге, в Радянському Союзі дійсно склалася система,
 3. ВСТУП
  Реакцією економічної теорії на тривалість періоду стаю-ня ринкової системи в постсоціалістичних країнах є появив шиеся знову поняття «перехідний період» і «перехідна економіка», формування нової науки в системі економічних наук - теорії перехідної економіки. Навчальний курс «Теорія перехідної економіки» є-ється спробою теоретичного осмислення особливостей сучасної
 4. C. Н. Кузнецова. Історія економікі.Практікум, 2011
  У навчально-методичний посібник включені методичні засоби, що забезпечують організацію навчального процесу на основі системно-діяльного підходу. Комплект методичного забезпечення з навчальної дисципліни «Історія економіки» містить пояснювальну записку-обгрунтування до вивчення курсу, програму курсу, плани семінарських занять, навчальні завдання для практичної роботи та перевірки отриманих
 5. Студент повинен вміти
  : - застосовувати отримані теоретичні знання для аналізу соціально-економічної політики; - використовувати на практиці отримані знання для оцінки результатів проведених економічних реформ; - визначати шляхи вдосконалення управління промисловістю, будівництвом, вдосконалення господарського механізму. У методичних вказівках представлені: пояснювальна записка, плани
 6. Тема 7. ІНВЕСТИЦІЇ В РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ
  У російській економіці тенденція випереджаючого зростання інвестицій в основний капітал порівняно з динамікою ВВП фіксується з 2002 р. За період 2003-2008 рр.. інвестиції в основний капітал збільшилися в 1,9 рази при зростанні ВВП в 1,4 рази. Високий зріст інвестиційного попиту підтримувався підвищенням ролі внутрішнього ринку в формуванні економічної динаміки. У 2008 р. обсяг інвестицій в основний
 7. 3.4. Місце і роль держави в ринковій економіці
  Держава завжди, в будь-які історичні періоди, виконувало певні економічні функції (захист приватної власності, збір податків і 'митних зборів, організація грошового обігу і т.п.), воно відігравало роль «нічного сторожа», який охороняв приватну діяльність. У XX столітті роль і функції держави суттєво змінилися. Всі ті негативні сторони ринкової економіки, які були
 8. 6. Монопольні ціни
  Конкурентні ціни являють собою результат повного пристосування продавців до попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора
 9. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 10. МРІЯ?
  Якщо не хочуть створити нових внутрішніх ворогів замість старих зовнішніх ворогів, як об'єднуючої сили для подолання внутрішньої фрустрації, то суспільство потребує деякої всеосяжної мети, до якої всі можуть прагнути, працюючи для створення кращого світу. У минулому такі мрії були у тих, хто вірив у соціалізм або в державу загального добробуту. Ці системи обіцяли краще життя
© 2014-2022  epi.cc.ua