Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Національна економіка Білорусі. Шпаргалка, 2013 - перейти до змісту підручника

3. Типи національних господарських систем. Білоруська модель соціально-економічного розвитку.

Типологизация національних економічних систем може бути різною:
- за рівнем соціально-економічного та технологічного розвитку виділяють: високорозвинені, що розвиваються і слаборозвинені національні економіки
- за структурою господарства: аграрні, індустріальні, постіндустріальні суспільства
- за розмірами території країни: малі країни, середні країни, великі і найбільші країни
- по регіональною ознакою: країни азіатсько-тихоокеанського регіону, європейські країни, африканські і т. д.
- за національною ознакою: економіка Австрії, Білорусі, Болгарії, Угорщини, Японії і т. д.
- за ступенем включеності у світову економіку: закритого і відкритого типів
- за ступенем зрілості розрізняють: формуються, зрілі або розвинені
- по типу і кордонів державного втручання в економіку: вільну або ліберальну, адміністративно-командну, змішану
- за механізмом координації: традиційну, ринкову і командну (планову)
Під соціально- економічною моделлю розуміють комплекс господарських інститутів, що визначають принципи, напрями діяльності, дієздатність економічної та соціальної систем в конкретних природних умовах країни та регіону.

Із сучасних ринкових моделей виділяють наступні: американська, японська, різні європейські моделі.
1. Американська модель.
2. Японську модель.
3. Китайська модель змішаної економіки.
4. Шведська (модель «держави добробуту»).
Білоруська модель соціально орієнтованої ринкової економіки згідно НСУР - це високоефективна економіка з розвинутим підприємництвом і ринковою інфраструктурою, дієвим державним регулюванням, зацікавлювати підприємців у розширенні та вдосконаленні виробництва, а найманих працівників - у високопродуктивному працю, гідне соціальне забезпечення для непрацездатних, престарілих та інвалідів.
Характерні риси білоруської моделі розвитку економіки є:
- сильна і ефективна державна влада, що забезпечує політичну стабільність, безпеку, соціальну с
праведлівость і громадський порядок
- рівність різних форм власності, в основі якого лежить головний критерій розвитку економіки - ефективність господарювання
- багатовекторність зовнішньоекономічної політики як найважливіший принцип адекватного розвитку країни в умовах глобалізації світогосподарських зв'язків
- активізація інтеграційних процесів з країнами СНД і Росією, Євросоюзу
- ефективна соціальна політика держави, інвестиції в здоров'я, освіту, професійне та культурний розвиток особистості, а також адресна соціальна допомога
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3. Типи національних господарських систем. Білоруська модель соціально-економічного розвитку."
 1. 1. Предмет і завдання курсу.
  Національної економіки Республіки Білорусь, розробки та реалізації соціально-економічної політики держави, розкриває способи ефективного використання потенціалів національної економіки та функціонування господарських комплексів у ринковому середовищі. Фактично «Національна економіка» - той предмет, в рамках якого відбувається зіставлення теоретичних уявлень про оптимальні
 2. 1. Типи і моделі економічних систем
  систем
 3. 17.3. Основні моделі господарського устрою розвинених країн
  типи господарського устрою розвиненою підсистеми світового господарства. Фактори виробництва використовуються в різних умовах, що визначаються співвідношенням різного роду політичних і соціально-економічних сил у їхніх взаєминах. Сюди входять відносини держави і підприємництва (структурна, промислова, науково-технічна політика, стратегія забезпечення конкурентоспроможності та
 4. 29. Особливості соціальної політики в Білорусі.
  Національного контексту, були виділені три етапи перетворення економічної системи: - стабілізаційний, протягом якого необхідно подолати кризові явища в економіці (2001-2005 рр..); - структурної перебудови, орієнтованої на потреби суспільства і враховує тенденції міжнародного поділу праці (до 2010 р.); - економічного зростання, заснованого на результатах
 5. Тема 6. ВИДИ І МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
  національні історичні традиції і звичаї господарювання, яким притаманні натуралізація господарської діяльності та клановість. При планово-господарської системі держава регламентує господарську діяльність. При ринковій системі центральну роль грає не держава, а ринок. Загалом ця система заснована на приватній власності та вільної конкуренції виробників і
 6. 16. Типи господарських систем, поняття, сутність
  національної економіки складається з наступних основних елементів: 1) соціально-економічних, визначають специфіку відносин між господарюючими суб'єктами з приводу власності, порядку володіння та розподілу основних економічних ресурсів і результатів економічної діяльності господарюючих суб'єктів; 2) форм організації діяльності господарюючих суб'єктів; 3) форм та методології
 7. Примірний перелік екзаменаційних питань з курсу «Макроекономіка»
  типи. 20. Інфляція і безробіття. Крива Філіпса. 21. Економічне зростання, сутність і вимір. 22. Фактори економічного зростання. 23. Типи і протиріччя економічного зростання. 24. Завдання та функції держави в ринковій економіці. 25. Методи та інструменти державного впливу на економіку. 26. Бюджетно-податкова (фіскальна) політика держави. 27. Податкова система і
 8. Елементи економічної системи
  типи економічних систем: дві ринкові системи, в яких домінує ринкове господарство, - ринкова економіка вільної конкуренції (чистий капіталізм) і сучасна ринкова економіка (сучасний капіталізм), а також дві неринкові системи - традиційна і адміністративно-командна. Крім того, перехід колишніх соціалістичних країн - Росії, інших країн - членів СНД, країн Центральної та
 9. 34. Економіка регіону, типи регіоналізації
  типи регіонізаціі: 1) макрорегіонізація, яка виходить із поділу національної економіки на певні зони з метою довгострокового планування структури розміщення продуктивного потенціалу. Відповідно до цього виділяють східну і західну економічну зону. Для західної зони характерно домінування виробництва в галузі машинобудування і наукомістких сфер економіки. Східна зона
 10. Глава 3. Економічні системи. Блага. Потреби і економічний вибір
  типи і моделі економічних систем виробило людство за свою історію, по-третє, яке місце в економічній системі займають економічні інститути і що це
 11. Глава 3 . Економічні системи. Блага. Потреби і економічний вибір
  типи і моделі економічних систем виробило людство за свою історію, по-третє, яке місце в економічній системі займають економічні інститути і що це
 12. Терміни та поняття
  типи та види (реальні та портфельні, валові і чисті) Рівновага заощаджень та інвестицій Гранична схильність до інвестування Два способи визначення рівноважного рівня національного доходу «Кейнсіанський хрест» Мультиплікатор Акселератор Традиційний і кейнсіанський підходи до розподілу сукупного
 13. Терміни і поняття
  типи та види (реальні та портфельні, валові і чисті) Рівновага заощаджень та інвестицій Гранична схильність до інвестування Два способи визначення рівноважного рівня національного доходу «Кейнсіанський хрест »Мультиплікатор Акселератор Традиційний і кейнсіанський підходи до розподілу сукупного
© 2014-2022  epi.cc.ua