Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

17.3. Основні моделі господарського устрою розвинених країн


Історичні особливості, різне поєднання або набір факторів економічного зростання визначили типи господарського устрою розвиненою підсистеми світового господарства.
Фактори виробництва використовуються в різних умовах, що визначаються співвідношенням різного роду політичних і соціально-економічних сил у їхніх взаєминах. Сюди входять відносини держави і підприємництва (структурна, промислова, науково-технічна політика, стратегія забезпечення конкурентоспроможності та економічної безпеки), організація функціонування ринку, національні особливості господарської діяльності, систем внутрішньофірмового управління, трудові відносини, структура підприємництва, включаючи різні освіти, клани, виступаючі елементами координації.

У кожної соціально-економічної сили свої цінності: у держави - влада, контроль, розподіл функцій; у комун, спільнот, класів - співпричетність, солідарність; у організацій - партнерство, згоду; у кланів - приналежність , віра, взаємні зобов'язання, вигода, довіру. Всі ці сили взаємопов'язані, впливають один на одного.
Структура та особливості взаємодії різних господарських інститутів, організація економічних процесів, складаючи основу господарських механізмів, надають національним економікам певні характерні риси. Разом з соціально-культурної та політичної обстановкою вони створюють середовище, яка впливає на динаміку економічного зростання і розвитку. Всі разом це формує неповторність господарських систем.
При цьому розвиток факторів виробництва, різниця швидкостей розвитку окремих країн багато в чому залежать від форм, методів, інструментів регулювання процесу суспільного відтворення. Саме господарський механізм сприймає все зрушення у факторах виробництва і дає простір їх розвитку. Будучи керуючої підсистемою економіки, господарський механізм на національному рівні діє в рамках суспільства і модифікується під впливом соціокультурних умов і політико-правових інститутів.
Виходячи з ролі окремих елементів господарського механізму (держава, інституційна структура ринків) можна виділити ряд моделей економічного розвитку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 17.3. Основні моделі господарського устрою розвинених країн "
 1. 4.3. Економічний розвиток Російського централізованого-ванного держави в сер. XV - сер. XVII вв.
  Основної маси торговців; * низькою купівельною спроможністю населення, не допускаю-щей вузької спеціалізації в торгівлі; * традицією господарської поведінки, що вимагає зберігання продуктів з запасом. Професійне купецтво було неоднорідним. Купецька еліта складалася всього з 13 гостей, що мали капітал від 20 до 100 тис. руб. Середній шар включав 158 осіб вітальні і 116 осіб
 2. 9.2. Національні програми відродження економіки
  основному анулювалися. 4 червня 1948 був оприлюднений закон про принципи господарської структури і політики цін. Ціни відпускалися на свободу, скасовувалися адміністративний розподіл ресурсів і численні нормативні документи, що регулювали до цього економічні відносини. Однак вільні ціни не поширювалися на ряд продуктів харчування, деякі види сировини (вугілля, чавун, сталь,
 3. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  основних ставок і понаднормових робіт. Однак в 1953-1954 р. країна вступає в смугу чергового еко-ліджень спаду. Для його подолання уряд вдався до фінансових важелів регулювання: був знижений обов'язковий уро-вень резервів у банках ФРС, скорочена облікова ставка для полегшення доступу до кредиту, уряд викинув на ринок частину валютних резервів, були скорочені податки на
 4. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  основним змістом яких є заперечення необхідності втручання держави в економічне життя і розуміння механізму саморегульованого ринку як єдиного ефективного регулятора господарських процесів. За державою залишається функція охорони існуючої системи. Ідеї економічного лібералізму грунтовно розробив А. Сміт, який виступав за скасування залишків регламентації
 5. § 38 . Інституційні зміни в системі відносин власності в сільському господарстві. Аграрно-промисловий комплекс
  основні сфери: 1) виробництво засобів виробництва для сільського господарства та його виробничого обслуговування; 2) власне сільське господарство; 3) збір, заготівля, переробка, зберігання, транспортування сільськогосподарської продукції. . Виникнення АПК обумовлено розвитком продуктивних сил народного господарства, поглибленням суспільного поділу праці, розгортанням НТР.
 6. § 43. Бюджетна і податкова системи
  основному на майно), від муніципальної власності, введення акцизів, випуску позик, які розміщуються через різні фінансові інститути (банки, страхові компанії тощо) і т. д. Доходи бюджетів членів федерації (у США - штатів, у Німеччині - земель) також формуються за рахунок податків (у США непрямих, у Німеччині прямих), випуску позик. Витрати центральних бюджетів спрямовуються в
 7. 2.5. ЗМІСТ КАТЕГОРІЙ «СТРУКТУРА ВИРОБНИЦТВА» І «ВИРОБНИЧІ ПРОПОРЦІЇ». МЕТОДИ ОЦІНКИ структурних зрушень в економіці
  основними напрямами структурних перетворень є: - створення розвиненого споживчого сектора; - подолання структурно-технологічної незбалансовано-сті народного господарства; - згортання неефективних сфер використання инвестицион-них ресурсів по галузей і комплексам; - ефективне проведення конверсії та інші завдання. Нинішня структура економіки сформувалася в
 8. § 2. ПРЕДМЕТ І ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  основні його результати. Тому соціально-економічні відносини багато в чому залежать від типу (форми) власності на умови і результати виробництва. Таке привласнення зумовлює головний зміст і спрямованість розвитку соціально-економічних відносин. Бо завжди і скрізь подібний розвиток йде в інтересах власників. Організаційно-економічні відносини виникають тому, що
 9. § 4. ПЕРЕТВОРЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
  основного способу планування, застосованого командною системою управління: "Що стосується методу економічного планування в Росії, то його цілком можна охарактеризувати, згадавши вислів про промовистим коня: дивно не те, про що вона говорить, а те, що вона взагалі може розмовляти. Західні економісти часто намагалися розкрити "принцип" радянського методу планування. Вони так і не
 10. СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОНОМІЧНОГО МИСЛЕННЯ В РОСІЇ
  основні надії росіян на поліпшення свого економічного та соціального стану в значній мірі пов'язані з діяльністю Президента країни - єдиної людини, якій ще вірять в Росії. В ході дискусії на згаданій конференції було підкреслено, що економічна теорія в принципі має національний характер. Вона відображає специфіку та особливості розвитку країни, її історію і
© 2014-2022  epi.cc.ua